Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

evocatively _ evokativně , (adv:)
evoke _ vyvolávat ,
evoke _ vyvolat ,
evoked _ vybavený ,
evokes _ vyvolá ,
evoking _ vyvolávající , (adj:)
evoking _ vyvolání , (n:)
evolute _ evoluta , (n:)
evolution _ rozvoj ,
evolution _ rozvíjení ,
evolution _ evoluce , ([eko.])
evolution _ vývoj ,
evolutionarily _ evolučně , (adv:)
evolutionary _ vývojový , (adj:)
evolutionary _ evoluční , (adj:)
evolutionism _ evolucionismus , (n:)
evolutionist _ evoluční , (adj:)
evolutionist _ evolucionista , (n:)
evolve _ vyvinout se ,
evolve _ rozvinout se ,
evolve _ odvodit , (v:)
evolve _ dedukovat , (v:)
evolve _ vyvinout , (v:)
evolve _ vyvíjet , (v:)
evolve _ vypracovat , (v:)
evolve _ rozvíjet , (v:)
evolve _ rozvíjet se ,
evolve _ vyvíjet se ,
evolved _ vyvinutý , (adj:)
evolved _ rozvinutý , (adj:)
evolves _ vyvíjí , (v:)
evolves _ rozvíjí , (v:)
evolving _ rozvíjející se ,
evorsion _ evorze , ([eko.])
evulsion _ vytržení , (n:)
evulsion _ evulze ,
ewcomers _ nově příchozí , (pl.)
ewe _ ovce , (n:)
Ewen _ Ewen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ewer _ džbán , (n:)
ewes _ ovce , (pl.)
Ewing _ Ewing , (n: [jmén.]) , (příjmení)
EWO _ Electronic Warfare Officer (backseater) , ([zkr.] [voj.])
ex _ bývalý , (adj:)
ex cathedra _ autoritativní ,
ex cathedra _ autoritativně ,
ex check _ následná kontrola , ([práv.][fin.])
ex control _ následná kontrola , ([práv.][fin.])
ex facto _ se zpětnou platností ,
ex facto law _ retroaktivní právní předpis , ([práv.])
ex gratia _ z milosti , (adj:)
ex officio _ z moci úřední, z úředního nařízení (stejně tak ex offo) , (adv:)
ex post _ minulý, už hotový, dodatečný se zpětnou platností ,
ex- _ někdejší , (adj:)
ex- _ bývalý , (adj:)
ex-directory _ tajný ,
ex-husband _ ex-manžel , (n:)
ex-o-test _ test ano-ne , (n: [psych.] 6 6) , (odpovědi se zaznamenávají x (křížkem) nebo o (kroužkem))
ex-wife _ ex-manželka , (n:)
exacerbate _ zjitřit spor ,
exacerbate _ zjitřit nemoc ,
exacerbate _ zjitřit bolest ,
exacerbate _ rozdírat ,
exacerbate _ podráždit ,
exacerbate _ obnovit ,
exacerbate _ dráždit ,
exacerbate _ aktivizovat ,
exacerbated _ zhoršený , (adj:)
exacerbation _ zhoršení , (n:)
exacerbation _ exacerbace , (n:)
exact _ vymáhat ,
exact _ precizní ,
exact _ rovný ,
exact _ přesný ,
exact aggregation _ přesná agregace , ([eko.])
exact terms _ přesné , (adj:)
exacting _ náročný , (adj:)
exaction _ vymáhání , (n:)
exaction _ násilné vymáhání , (n:)
exactitude _ preciznost ,
exactly _ doslovně ,
exactly _ doslova ,
exactly _ přesně ,
exactly _ akorát ,
exactness _ preciznost ,
exactness _ přesnost ,
exaggerate _ nafukovat , , (přehánět)
exaggerate _ přehánět ,
exaggerated _ zveličený , (adj:)
exaggerated _ přehnaný ,
exaggeratedly _ zveličeně ,
exaggeratedly _ přehnaně ,
exaggerating _ přehánějící , (adj:)
exaggeration _ přehánění , (n:)
exaggeration _ nadsázka , (n:)
exalt _ oslavovat ,
exalt _ velebit ,
exalt _ vyzvedávat ,
exalt _ vynášet ,
exaltation _ vynášení , (n:)
exaltation _ velebení , (n:)
exalted _ vysoce postavený ,
exalted _ povznesený ,
exam _ zkouška , (n:)
examen _ zkoumání , (n:)
examination _ zkouška ,
examination _ prohlídka ,
examinations _ zkoušky , (n: pl.)
examinations _ zkoumání , (pl.)
examine _ prohlížet , (v:)
examine _ vyšetřovat , (v:)
examine _ ohledat , (v:)
examine _ ptát se ,
examine _ zkoumat ,
examine _ zkoušet ,
examine _ vyzkoušet ,
examine _ prohlédnout ,
examine _ ověřovat , ([tech.])
examine _ prověřovat , ([tech.])
examined _ zkoušený , (adj:)
examined _ zkoumán , (v:)
examined _ zkoumal , (v:)
examined _ prozkoumaný , (adj:)
examinee _ zkoušený , (adj:)
examiner _ zkoušející ,
examiners _ zkoušející , (pl.) , (adj:)
examines _ zkouší , (v:)
examining _ zkoušení , (n:)
examining _ zkoušející , (adj:)
examining _ zkoumající , (adj:)
example _ vzor , (n:)
example _ příklad , (n:)
examples _ příklady , (n: pl.)
exams _ zkoušky , (n: pl.)
exanimate _ bezduchý , (adj:)
exanimate _ mrtvý , (adj:)
exanthema _ vyrážka , (n:)
exanthema _ exantém ,
exasperate _ podráždit , (v:)
exasperated _ rozzlobený ,
exasperated _ podrážděný ,
exasperatedly _ rozhořčeně , (adv:)
exasperation _ zlost , (n:)
exasperation _ podráždění , (n:)
excavate _ hloubit , (v:)
excavate _ vykopat ,
excavated _ vykopaný , (adj:)
excavated _ vyhloubený , (adj:)
excavated _ odkrytý , (adj:)
excavating _ vykopávající , (adj:)
excavation _ výkop , (n:)
excavation _ vykopávky , (n:)
excavation _ vykopávka , (n:)
excavation _ vyhloubení , (n:)
excavation _ exkavace , (n:)
excavation technology of drainage construction _ výkopová technologie výstavby drenáže , ([eko.])
excavationless technology of drainage construction _ bezvýkopová technologie výstavby drenáže , ([eko.])
excavator _ exkavátor , (n:)
excavator _ bagr , (n:) , (bagr)
excavator _ rypadlo ,
exceed _ přesáhnout ,
exceed _ převýšit ,
exceed _ překonat ,
exceed _ překročit ,
exceeded _ překročený , (adj:)
exceeded _ překonal , (v:)
exceeded _ přesáhlo ,
exceeding _ překonávající , (adj:)
exceeding _ přesahující , (adj:)
exceeding _ extrémní , (adj:)
exceedingly _ nesmírně , (adv:)
exceedingly _ neobyčejně , (adv:)
exceeds _ překračuje ,
exceeds _ přesahuje , (v:)
excel _ vynikat ,
excel at _ vynikat v ,
excel at _ vyznamenat se v ,
excelled _ vynikal , (v:)
excellence _ výtečnost , (n:)
excellence _ výbornost , (n:)
excellence _ znamenitost , (n:)
excellence _ dokonalost , (n:)
excellency _ excelence , (n:)
excellency _ dokonalost , (n:)
excellent _ výtečný ,
excellent _ vynikající ,
excellent _ výborný ,
excellent _ výborně , (adv:)
excellent _ skvělý ,
excellent _ prima ,
excellently _ výborně ,
excelsior _ dřevitá vlna , (n:)
excentric _ excentrický , (adj:)
except _ vyjma ,
except _ mimo ,
except _ až na ,
except _ vyjmout , (v:)
except _ krom ,
except _ s výjimkou ,
except _ kromě ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line