Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

evangelize _ šířit křesťanství ,
evangelize _ obracet na víru ,
evangelize _ kázat evangelium ,
Evans _ Evans , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Evansville _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
evaporable _ odpařitelný , (adj:)
evaporable _ odpařivý , (adj:)
evaporable _ vypařitelný , (adj:)
evaporate _ vypařovat , (v:)
evaporate _ odpařovat , (v:)
evaporate _ vypařit , (v:)
evaporate _ odpařit , (v:)
evaporate _ odpařit se ,
evaporate _ vypařovat se ,
evaporate _ vypařit se ,
evaporated _ vypařený ,
evaporated milk _ kondenzované mléko ,
evaporates _ vypařuje , (v:)
evaporates _ odpařuje , (v:)
evaporating _ odpařování , (n:)
evaporating _ odpařovací , (adj:)
evaporation _ evaporace , ([eko.])
evaporation _ vypařování , (n:)
evaporation _ odpařování , (n:)
evaporation demand _ evaporační potřeba , ([eko.])
evaporation intensity _ intenzita výparu (hydrologie) , ([eko.])
evaporation water demand _ evaporační vláhová potřeba , ([eko.])
evaporative _ vypařovací , (adj:)
evaporative _ odpařovací , (adj:)
evaporator _ výparník , (n:)
evaporator _ odpařovač , (n:)
evaporometer _ výparoměr , (n:) , (přístroj měřící rychlost vypařování)
evapotranspiration _ evapotranspirace , ([eko.])
evapotranspiration water demand _ evapotranspirační vláhová potřeba , ([eko.])
evasion _ vyhnutí , (n:)
evasion _ útěk , (n:)
evasion _ únik , (n:)
evasive _ vyhýbavý , (adj:)
evasive action _ úhybný manévr , (n: [voj.])
evasive answer _ vyhýbavá odpověď , (n:)
evasively _ vyhýbavě , (adv:)
evasiveness _ vyhýbavost , (n:)
eve _ večer před svátkem ,
eve _ předvečer , (n:)
Evelyn _ Evelyn , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
even _ rovnoměrný , (adj:)
even _ vyrovnaný , (adj:)
even _ vodorovný , (adj:)
even _ stejný , (adj:)
even _ spravedlivý , (adj:)
even _ rovný , (adj:)
even _ stejně ,
even _ ani , ((with negative))
even _ klidný , (adj:)
even _ sudý ,
even _ dokonce ,
even _ i ,
even _ sudé , ([mat.] adj:)
even as _ současně ,
even as _ právě když ,
even as _ jen když ,
even as _ dokonce když ,
even if _ byť , (conj:)
even if _ i kdyby , (conj:)
even if _ i když , (conj:)
even money _ stejná výše ,
even more _ ještě víc ,
even off _ vyrovnat se ,
even out _ vyrovnat se ,
even so _ i tak ,
even so _ (a) přesto ,
even though _ přestože ,
even though _ třebaže ,
even though _ i když ,
even up _ splatit ,
even-handed _ spravedlivý , (adj:)
even-tempered _ vyrovnaný , (adj:)
even-tempered _ klidný , (adj:)
evenfall _ podvečer , (n:)
evenfall _ večerní soumrak ,
evenhanded _ spravedlivý , (adj:)
evening _ večerní , (adj:)
evening _ večer ,
evening clothes _ večerní šaty , (n:) , (šaty na slavnostní příležitost)
evening dinner _ večeře ,
evening dress _ gala ,
evening dress _ večerní šaty ,
evening gown _ večerní šaty ,
evening meal _ večeře ,
evening star _ večernice , (n:)
evenings _ večery , (n: pl.)
evenly _ rovnoměrně , (adv:)
evenness _ vyváženost , (n:)
evenness _ rovnováha , (n:)
evens _ vyrovnává , (v:)
Evensen _ Evensen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
evensong _ požehnání , (n:)
event _ závod , (n:)
event _ soutěž ,
event _ případ , (n:)
event _ plánovaná akce , (n:)
event _ událost , (n: [it.])
eventful _ rušný , (adj:)
eventing _ military , , (druh jezdeckého sportu)
eventration _ eventrace ,
events _ události , (n:)
events _ dění , (n:)
eventual _ konečný , (adj:)
eventuality _ eventualita ,
eventually _ případně ,
eventually _ nakonec ,
eventually _ konečně ,
eventuate _ vyplynout , (v:)
eventuate _ uskutečnit se , (v:)
eventuate _ mít za následek ,
ever _ vůbec někdy ,
ever _ nikdy ,
ever since _ od té doby co ,
ever so _ vždycky tak , (adv:)
ever-increasing _ stále rostoucí , (adj:)
ever-present _ vždy přítomný ,
Everest _ Everest , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Everett _ Everett , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
everglade _ bažina , (n:)
everglade _ močál ,
evergreen _ jehličnan , (n:) , (strom uchovávající si listí (příp. jehličí))
evergreen _ věčný , (adj:)
evergreen _ neutuchající , (adj:)
evergreen _ stále zelený ,
evergreen plant _ stále zelená rostlina , (n:)
Everhart _ Everhart , (n: [jmén.]) , (příjmení)
everlasting _ trvalý , (adj:)
everlasting _ neustálý , (adj:)
everlastingly _ věčně , (adv:)
everliving _ nesmrtelný, věčně žijící , (adj:)
evermore _ navždy ,
eversion _ vyvrácení , (n:)
eversion _ obrácení , (n:)
evert _ převrátit , (v:)
evert _ obrátit , (v:)
every _ každý ,
every one _ každý , (adj:)
every other _ ob , ((acc))
every other day _ ob den ,
every time _ pokaždé ,
every year _ každoročně , (adv:)
everybody _ každý , , (člověk)
everybody _ všichni ,
everybody s _ každého ,
everyday _ všední ,
everyday _ každodenní ,
everydayness _ všednost , (n:)
everydayness _ každodennost , (n:)
everyman _ obyčejný člověk ,
everyone _ každý , (adj:)
everyone _ všichni ,
everyone s _ každého ,
everyplace _ všude , ([amer.])
everything _ všechno ,
everything _ vše ,
everyway _ každým způsobem ,
everywhere _ všude ,
evict _ vypudit , (v:)
evict _ vystěhovat , (v:)
evict _ vyhnat , (v:)
evicted _ vypudil , (v:)
eviction _ vyklizení , (n:)
evidence _ vypovídat , (v:)
evidence _ evidence , (n:)
evidence _ záznam ,
evidence _ důkaz ,
evidence _ svědectví ,
evidenced _ dokázaný , (adj:)
evident _ zřejmý ,
evidential _ průkazný , (adj:)
evidential _ evidentní , (adj:)
evidential _ dokazující , (adj:)
evidentiary _ dokazující , (adj:)
evidently _ zjevně ,
evidently _ zřejmě ,
evil _ zlo , (n:)
evil _ zlý , (adj:)
evil _ zle , (adv:)
evil eye _ vznášející se koule s očima na tykadlech , (n: [myt.]) , (také Beholder)
evil-minded _ zlovolný , (adj:)
evildoer _ zlosyn , (n:)
evilly _ zle , (adv:)
evilly _ špatně , (adv:)
evils _ zla , (pl.)
evince _ dávat najevo ,
evinced _ osvědčený , (adj:)
eviscerate _ vykuchat , (v:)
eviscerate _ odebrat důležitou část ,
evisceration _ vyvrhnutí , (n:)
evisceration _ vykuchání , (n:)
evisceration _ eviscerace , (n:)
evitable _ vyhnutelný , (adj:)
evocation _ vyvolání , (n:)
evocative _ něco připomínat ,
evocative _ vyvolávat vzpomínku ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line