Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

ethnographic _ etnografický , (adj:)
ethnographical _ etnografický , (adj:)
ethnography _ etnografie , (n:)
ethnologic _ etnologický , (adj:)
ethnological _ etnologický , (adj:)
ethnologist _ etnolog , (n:)
ethnology _ etnologie , (n:)
ethological _ etologický , (adj:)
ethologist _ etnolog , (n:)
ethology _ etologie , (n:)
ethos _ étos , (n:)
ethyl _ etyl , (n:)
ethyl acetate _ etylacetát , ([eko.])
ethyl alcohol _ etanol ,
ethyl alcohol _ etylalkohol , ([eko.])
ethyl chloride _ etylchlorid , ([eko.])
ethyl ether _ etyleter , ([eko.])
ethylalcohol _ etylalkohol ,
ethylene _ etylén , (n:)
ethylene glycol _ etylenglykol , ([eko.])
etiolate _ etiolovat , (v:)
etiolate _ vyčerpat sílu ,
etiolate _ nechat vyblednout ,
etiology _ etiologie , (n:)
etiquette _ pravidla chování , (n:)
etiquette _ etiketa , (n:)
ETLA _ Extended Three Letter Acronym , ([zkr.])
etui _ pouzdro , (n:)
etui _ etuje ,
etymological _ etymologický , (adj:)
etymologically _ etymologicky , (adv:)
etymologist _ etymolog , (n:)
etymologize _ etymologizovat , (v:)
etymology _ etymologie , (n:)
etymon _ etymon , (n: [lingv.]) , (původní základ slova, původní slovo (na němž je založeno jiné))
EU _ Evropská unie ,
EU _ European Union ,
eubacteria _ eubakterie , (n:)
eucalypt _ blahovičník , (n:)
eucalyptus _ eukalypt , (n:)
eucalyptus _ blahovičník , (n:)
eucharist _ eucharistie , (n:)
eucharist _ svátost oltářní ,
euclidean _ euklidovský , (adj:)
Euclidean inner product _ skalární součin , (n: [mat.])
eudaemonia _ eudaimonie , (n:)
eudemonism _ eudaimonism ,
eudiometer _ eudiometr , (n:)
Eugene _ Evžen , (n: [mužs. jméno])
Eugenia _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
eugenic _ eugenický , (adj:)
eugenics _ eugenika , (n:)
eukaryotic _ eukaryontní , (adj:)
Euler _ Euler , (n: [jmén.]) , (příjmení)
eulittoral zone _ eulitorál , ([eko.])
eulogist _ chvalořečník , (n:)
eulogistic _ chvalořečnický , (adj:)
eulogize _ vychvalovat , (v:)
eulogy _ chvála , (n:)
eumenides _ eumenidy ,
Eunice _ Eunice , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
eunuch _ kastrát , (n:)
eunuch _ kleštěnec , (n:)
eunuch _ eunuch , (n:)
euphamism _ eufemismus ,
euphemism _ zmírnění , (n:)
euphemism _ eufemismus , (n:)
euphemistic _ zjemňující , (adj:)
euphemistic _ eufemistický , (adj:)
euphemistically _ eufemisticky , (adv:)
euphemistically _ mírně , (adv:)
euphemize _ eufemizovat , (v:)
euphonic _ libozvučný , (adj:)
euphonic _ eufonický , (adj:)
euphonical _ eufonický , (adj:)
euphonical _ libozvučný , (adj:)
euphonious _ libozvučný , (adj:)
euphonium _ baryton , (n:)
euphonium _ eufonyum ,
euphony _ libozvučnost , (n:)
euphony _ eufonie , (n:)
euphoria _ dobrá nálada ,
euphoria _ euforie ,
euphoric _ euforický , (adj:)
euphotic layer _ eufotická vrstva , ([eko.])
euphotic zone _ eufotická vrstva , ([eko.])
euphuism _ eufuismus ,
Eurasian _ euroasijský , (adj:)
Euratom _ Euratom , ([eko.])
eureka _ heuréka , (n:)
eurhythmics _ vyrovnanost , (n:)
eurhythmics _ soulad , (n:)
eurhythmics _ eurytmie , (n:)
Euro _ Euro , ([fin.]) , (peněžní měna v Evropě)
Eurocheque _ Eurošek ,
Europe _ Evropa ,
Europe _ Europe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
European _ Evropan ,
European _ Evropanka ,
European _ evropský , (adj:)
European Atomic Energy Community _ European Atomic Energy Community , ([eko.])
European avocet _ tenkozobec opačný , ([zoo.])
European Bank for Reconstruction and Development _ Evropská banka pro obnovu a rozvoj , ([eko.])
European Currency Unit _ ECU (evropská měnová jednotka) , ([eko.])
European Economic Community _ EWG Evropské hospodářské společenství , ([eko.])
European Economic Community _ Evropské hospodářské společenství EHS , ([eko.])
European Economic Community _ European Economic Community EEC , ([eko.])
European Economic Community _ Europaeische Wirtschaftsgemeinschaft EWG , ([eko.])
European Economic Community _ EHS Evropské hospodářské společenství , ([eko.])
European Economic Community _ EEC Evropské hospodářské společenství , ([eko.])
European Economic Community _ EEC European Economic Community , ([eko.])
European Environmental Bureau _ European Environmental Bureau EEB , ([eko.])
European Environmental Bureau _ EEB European Environmental Bureau , ([eko.])
European Free Trade Association /EFTA/ _ Evropská Asociace Volného Obchodu , ([eko.])
European Investment Bank /EIB/ _ Evropská investiční banka , ([eko.])
European Monetary System _ Evropský měnový systém , ([eko.])
European Monetary System /EMS/ _ Evropský měnový systém , ([eko.])
European Regional Development Fund /ERDF/ _ Evropský regionální rozvojový fond , ([eko.])
European River Ocean System _ European River Ocean System EROS , ([eko.])
European River Ocean System _ EROS European River Ocean System , ([eko.])
European Union _ Evropská unie , ([zem.] n:)
Europeanize _ přizpůsobit Evropě ,
Europeans _ evropané , (n: [jmén.])
europium _ europium , (n:)
eurybiont _ eurybiont , ([eko.])
euryoecious organism _ euryekní organismus , ([eko.])
eurythermous organism _ eurythermní organismus , ([eko.])
eurythmy _ eurytmie , (n:)
Eustachian tube _ Eustachova trubice , (n:)
eutectic _ eutektický , (adj:)
euthanasia _ usmrcení z milosti ,
euthanasia _ euthanasie , (n:)
euthanasia _ eutanazie , (n:)
eutoxicity _ eutoxicita , ([eko.])
eutrophic lake _ eutrofní jezero , ([eko.])
eutrophic water _ eutrofní voda , ([eko.])
eutrophication _ eutrofizace , ([eko.])
eV _ eV , (n:) , (elektronvolt - fyzikální jednotka)
Eva _ Eva , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
evacuant _ projímací , (adj:)
evacuant _ purgativum ,
evacuant _ projímadlo ,
evacuate _ evakuovat , (v:)
evacuated _ evakuovaný , (adj:)
evacuation _ vystěhování , (n:)
evacuation _ vyklizení , (n:)
evacuation _ odsun , (n:)
evacuation _ evakuace , (n:)
evacuee _ evakuovaný , (adj:)
evade _ vyhnout , (v:)
evade _ obejít , (v:)
evaded _ objel , (v:)
evaded _ vyhl se ,
evading _ vyhýbající , (adj:)
evading _ obcházející , (adj:)
evaluate _ hodnotit , (v:)
evaluate _ vyčíslit ,
evaluate _ vyhodnocovat , (v:)
evaluate _ zhodnotit ,
evaluate _ vyhodnotit ,
evaluate _ ohodnotit , (v:)
evaluate _ ocenit , (v:)
evaluated _ vyhodnocený , (adj:)
evaluated _ ohodnocený , (adj:)
evaluated _ vyčíslený , (adj:) , (např. u číselných proměnných)
evaluates _ vyhodnocuje , (v:)
evaluates _ ohodnocuje , (v:)
evaluating _ ohodnocení , (n:)
evaluation _ zhodnocení , (n:)
evaluation _ oceňování , (n:)
evaluation _ hodnotící , (adj:)
evaluation _ určení ceny ,
evaluation _ bonitace , ([eko.])
evaluation _ vyhodnocení , (n:)
evaluation _ ohodnocení , (n:)
evaluation _ ocenění , (n:)
evaluation _ hodnocení , (n:)
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals _ metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců , ([eko.])
evaluation method of pesticide toxicity _ metoda hodnocení toxicity pesticidu , ([eko.])
evaluation method of pesticide toxicity with individual _ metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci , ([eko.])
evaluations _ odsuny , (n: pl.)
evaluations _ evakuace , (pl.)
evaluative _ hodnotící , (adj:)
evaluator _ hodnotitel ,
Evan _ Evan ,
evanescence _ pomíjivost ,
evanescent _ nestálý ,
evanescent _ prchavý ,
evangel _ evangelium ,
evangelical _ horlivý ,
evangelicalism _ druh protestantství , (n:)
Evangeline _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
evangelism _ hlásání evangelia , (n:)
evangelist _ misionář , (n:)
evangelist _ evangelista , (n:)
evangelistic _ evangelizační , (adj:)
evangelistic _ kazatelský , (adj:)
evangelistic _ evangelický , (adj:)
evangelists _ misionáři , (n:)
evangelists _ evangelisté ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line