Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

ease _ povolit ,
ease _ pohoda ,
ease off _ polevit , (v:)
ease up _ polevit , (v:)
eased _ zmírněný , (adj:)
eased _ ulehčený , (adj:)
eased _ uklidněný , (adj:)
easel _ stojan ,
easement _ úleva , (n:)
easement _ zmírnění , (n:)
easements/covenants _ úlevy/smlouvy , ([eko.])
eases _ zmírňuje , (v:)
eases _ ulehčuje , (v:)
EASI _ environmentálně upravený udržitelný příjem , ([eko.])
easier _ snazší , (adj:)
easier _ snadnější , (adj:)
easier _ lehčí ,
easiest _ nejsnažší ,
easily _ snadno ,
easiness _ snadnost , (n:)
easiness _ lehkost , (n:)
easing _ zmírnění , (n:)
east _ východ , (n:)
east _ východní , (adj:)
East African _ východoafrický , (adj:)
East China Sea _ Východočínské moře , ([zem.])
East Germany _ Východní Německo , ([zem.])
East Timor _ Východní Timor , (n: [jmén.])
east-north-east _ východoseverovýchod , (n:)
eastbound _ směřující na východ ,
easter _ velikonoční , (adj:)
Easter _ velikonoce ,
Easter Bunny _ velikonoční zajíc ,
Easter egg _ velikonoční vejce ,
Easterlin Paradox. _ Easterlinův paradox , ([eko.])
easterly _ východně , (adv:)
easterly _ východní např. směr ,
eastern _ orientální ,
eastern _ ortodoxní ,
eastern _ východní ,
Eastern Hemisphere _ východní polokoule , ([zem.])
easterners _ východňáci ,
easternmost _ nejvýchodnější , (adj:)
easting _ směřování na východ ,
Eastland _ Eastland , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Eastman _ Eastman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
eastmost _ nejvýchodnější , (adj:)
eastward _ východně ,
eastwards _ směrem na východ ,
eastwards _ východně ,
Eastwood _ Eastwood , (n: [jmén.]) , (příjmení)
easy _ bez bolesti ,
easy _ klidný ,
easy _ nenucený ,
easy _ neuspěchaný ,
easy _ snadno ,
easy _ mírný ,
easy _ lehce ,
easy _ přirozený ,
easy _ povolný , (adj:)
easy _ bezstarostný , (adj:)
easy _ lehko ,
easy _ snadný ,
easy _ lehký ,
easy as pie _ snadné jak facka , (n:)
easy chair _ lenoška , (n:)
easy chair _ klubovka , (n:)
easy come, easy go _ lehce nabyl, lehce pozbyl ,
easy money _ snadno dostupné peníze ,
easy-going _ nedbalý , (adj:)
easy-going _ dobrácký , (adj:) , (příliš)
easy-going _ bezstarostný , (adj:)
easy-money policy _ politika lehce dostupných peněz ,
easygoing _ ležérní , (adj:)
easygoing _ bezstarostný ,
eat _ eat/ate/eaten , (v: [neprav.])
eat _ spapat , ([dět.])
eat _ papat , ([dět.])
eat _ žrát , ([slang.])
eat _ sníst najíst se ,
eat _ sníst ,
eat _ jíst ,
eat away _ rozežírat , (v:)
eat away _ rozežrat , (v:)
eat crow _ špatně pořídit ,
eat heartily _ baštit , (v:)
eat humble pie _ podřídit se , (v:)
eat humble pie _ uznat chybu ,
eat humble pie _ kát se , (v:)
eat in _ jíst doma ,
eat into _ trápit , (v:)
eat into _ sužovat , (v:)
eat into _ hlodat , (v:)
eat it up _ sněz to ,
eat one´s fill _ najíst se ,
eat out _ vyžrat , (v:)
eat out _ vyhlodat , (v:)
eat out _ jíst venku ,
eat up _ dojídat , (v:)
eat up _ spapat , ([dět.])
eat up _ sníst ,
eat! _ jez ,
eat! weir _ jez ,
eatable _ jedlý , (adj:)
eaten _ jezený , (adj:)
eaten _ eat/ate/eaten , (v: [neprav.])
eaten _ sněden , (v:)
eater _ jedlík , (n:)
eaters _ jedlíci , (n: pl.)
eatery _ restaurace , (n:)
eatery _ jídelna , (n:)
eating _ jídelní , (adj:)
eating disorder _ porucha přijímání potravy ,
Eaton _ Eaton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
eats _ žere , ((slang))
eats _ jí , (v:)
eau _ kolínská voda ,
eau de cologne _ kolínská voda ,
eaves _ okap ,
eavesdrop _ tajně poslouchat ,
eavesdropper _ slídil ,
eavesdropper _ ten kdo odposlouchává ,
eavesdropping _ odposlouchávání , (n:)
eavesdropping _ naslouchání , (n:)
eavesdropping _ odposlech , ([slang.])
ebb _ úbytek , (n:) , (přenes.)
ebb _ úpadek , (n:) , (přenes.)
ebb _ odtékat , (v:)
ebb _ ubývat ,
ebb _ odliv ,
ebb away _ zanikat , (v:)
ebb away _ ustupovat , (v:)
ebb away _ slábnout , (v:)
ebb away _ opadnout , (v:)
ebb away _ opadat , (v:)
ebb away _ ochabovat , (v:)
Eben _ Eben , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ebon _ ebenový , (adj:)
ebon _ černý jako eben ,
ebon _ ebenově černý ,
ebonite _ ebonit ,
ebony _ eben , (n:) , (dřevo)
ebullience _ temperament , (n:)
ebullient _ temperamentní , (adj:)
ebullient _ kypící , (adj:)
ebullition _ výlev , (n:)
ebullition _ výbuch , (n:)
ebullition _ vzkypění , (n:)
EC 50 concentration _ EC 50 koncentrace , ([eko.])
eccentric _ výstřední ,
eccentric _ výstředník ,
eccentricity _ zvláštnost , (n:)
eccentricity _ výstřednost , (n:)
eccentricity _ nezvyklost , (n:)
eccentricity _ excentricita , (n:)
ecchymosis _ ekchymóza ,
Eccles _ Eccles , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ecclesia _ ekklésia ,
ecclesiastic _ duchovní , (adj:)
ecclesiastical _ kazatelský , (adj:)
ecclesiastical _ duchovní , (adj:)
ecclesiasticism _ církevnictví ,
ecclesiology _ ekkleziologie , (n:)
ECCM _ Electronic Counter-Countermeasures , ([zkr.] [voj.])
eccrine _ vylučovací , (adj:)
ecdysiast _ striptérka , (n:)
echelon _ vrstva , (n:)
echelon _ vojenská formace ,
echelons _ vrstvy , (n: pl.)
echelons _ formace , (pl.)
echidna _ ježura australská ,
echinococcosis _ echinokokóza ,
echinoderm _ ostnokožec , (n:)
echinus _ ježovka , (n:)
echo _ echo ,
echo _ ozvěna ,
echo _ opakovat , (v:)
echo _ ozývat se , (v:)
echocardiogram _ echokardiogram ,
echoed _ z ozvěny ,
echoes _ echa , (pl.)
echoic _ onomatopoický , (adj:)
echoic _ zvukomalebný , (adj:)
echoing _ echo , (n:)
echoing _ ozvěna , (n:)
echolalia _ echolálie , (n:)
echolocation _ echolokace , (n:)
eclampsia _ eklampsie , (n:)
eclampsia _ křeč ,
eclectic _ eklektický , (adj:)
eclecticism _ eklekticismus , (n:)
eclipse _ zastínit , (v:)
eclipse _ zákryt , (n: [astr.])
eclipse _ zatmění ,
eclipsis _ zatmění ,
ecliptic _ ekliptika , (n:)
ecliptic _ ekliptický , (adj:)
eclogue _ pastýřská báseň ,
eclogue _ ekloga ,
ECM _ Electronic Countermeasures , ([zkr.] [voj.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line