Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

esquire _ vážený pan ,
essay _ slohová práce ,
essay _ literární esej ,
essay _ písemná práce ,
essay _ esej ,
essay _ studie , (n:)
essay _ stať , (n:)
essay-like style _ esejistický ,
essayist _ esejista , (n:)
essays _ pojednání , (pl.)
essays _ eseje , (n:)
ESSD _ environmentálně přiměřený udržitelný rozvoj , ([eko.])
Essen _ Essen , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Německo)
essence _ základ , (n:)
essence _ voňavka , (n:)
essence _ esence , (n:)
essence _ tresť ,
essence _ výtažek , (n:)
essence _ bytí ,
essence _ podstata ,
essential _ hlavní , (adj:)
essential _ idiopatický , (adj:)
essential _ esenciální , (adj:)
essential _ neodmyslitelný , (adj:)
essential _ podstatný , (adj:)
essential _ zásadní ,
essential _ nezbytný , (adj:)
essential _ nevyhnutelný , (adj:)
essential _ základní ,
essential commodities _ základní komodity , ([eko.])
essentialism _ esencialismus , (n:)
essentialist _ esencialista , (n:)
essentiality _ podstatnost , (n:)
essentially _ podstatně , (adv:)
essentially _ nezbytně , (adv:)
essentially _ neodmyslitelně , (adv:)
essentially _ esenciálně , (adv:)
essentials _ základy , (n: pl.)
essentials _ nezbytnosti , (n:)
essentials _ náležitosti , (n:)
Essex _ Essex , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
EST _ environmentálně přiměřená technologie , ([eko.])
establish _ zařídit , (v:)
establish _ založit , (v:)
establish _ ustavit , (v:)
establish _ vytvořit , (v:)
establish _ usadit , (v:)
establish _ prokázat , (v:)
establish _ potvrdit , (v:)
establish _ nastolit , (v:)
establish _ etablovat , (v:)
establish _ jmenovat , (v:)
establish _ zavést ,
establish _ vybudovat , (v:)
establish _ založit, ustanovit , ([eko.])
establish _ ustanovit ,
establish _ zřídit ,
establish _ zakládat ,
establish an objective _ stanovit si cíl ,
established _ zavedený , (adj:)
established _ založený , (adj:)
established _ pevně stanovený ,
establishes _ zřizuje , (v:)
establishes _ zakládá , (v:)
establishing _ zakládání , (n:)
establishing _ ustanovení , (n:)
establishing _ navázání , (n:)
establishment _ zřízení , (n:)
establishment _ podnik , (n:)
establishment _ vrchnost , (n:)
establishment _ instituce, podnik , ([eko.])
establishment _ založení , (n:)
establishments _ zřízení , (pl.) , (n:)
establishments _ založení , (pl.) , (n:)
estate _ pozemky ,
estate _ pozůstalost ,
estate _ majetek , ([eko.])
estate _ statek , (n:)
estate _ nemovitosti , (n:)
estate _ nemovitost , (n:)
estate agency _ realitní kancelář ,
estate car _ polododávka ,
estate car _ kombi ,
estate tax _ dědická daň ,
estates _ statky , (n: pl.)
esteem _ ctít ,
esteem _ považovat ,
esteem _ úcta ,
esteem _ vážnost ,
esteem _ vážit si ,
esteem _ respekt , (n:)
esteemed _ vážený , (adj:)
Estella _ Estella , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
ester _ ester , (n:)
esterify _ esterifikovat , (v:)
esters _ estery , ([chem.])
Estes _ Estes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Esther _ Esther , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
esthete _ milovník umění , (n:)
Esthonia _ Estonsko , ([zem.] n:)
estimable _ vážený , (adj:)
estimable _ úctyhodný , (adj:)
estimate _ ohodnotit ,
estimate _ předběžně vypočítat ,
estimate _ určit ,
estimate _ předběžný , (adj:)
estimate _ odhad, rozpočet , ([eko.])
estimate _ odhadovat ,
estimate _ odhad , (n:)
estimate _ odhadnout , (v:)
estimated _ odhadován , ([eko.])
estimated _ odhadovaný ,
estimated exposure dose (eed) _ stanovená expoziční dávka , ([eko.]) , (Změřená nebo vypočtená dávka, které je populace (jednotlivec) exponována ze všech zdrojů a všemi cestami.)
estimates _ odhaduje , (v:)
estimating _ odhadování , (n:)
estimation _ ocenění ,
estimation _ odhad , ([eko.])
estimation _ odhadnutí , (n:)
estimator _ odhadce , (n:)
Estonia _ Estonsko , (n:)
Estonian _ estonský , (adj:)
Estonian _ Estonec , (n:)
estop _ zabránit , (v:)
estoppel _ překážka , , (zákonná)
estrange _ vzdálit , (v:)
estrange _ odloučit , (v:)
estrange _ oddělit se , (v:)
estranged _ vzdálený ,
estranged _ odcizený ,
estranged _ odloučený ,
estrangement _ odcizenost , (n:)
estrangement _ odcizení , (n:)
estriol _ estriol ,
estrogen _ estrogen , (n:)
estrus _ říje ,
estuaries _ ústí , (pl.)
estuarine _ vztahující se k ústí řeky ,
estuary _ ústí ,
esurience _ nenasytnost , (n:)
esurience _ hltavost , (n:)
esurient _ hladový , (adj:)
esurient _ nenasytný , (adj:)
et cetera _ a tak dále , (lat:)
eta _ eta , (n:)
ETA = Estimated Time of Arrival _ předpokládaný čas příjezdu , (n:)
etamine _ etamín , (n:)
etc _ atd ,
ETC =Estimated Time of Completion _ předpokládaný čas dokončení , (n:)
etc. _ atd ,
etc. _ a tak dále , ([zkr.] (lat.)) , (et cetera)
etch _ leptat ,
etched _ vyrytý , (adj:)
etching _ lept , (n:)
ETD _ Estimated Time of Departure , ([zkr.])
ETE _ Estimated Time En route , ([zkr.])
eternal _ neustálý , (adj:)
eternal _ ustavičný , (adj:)
eternal _ nekonečný ,
eternal _ věčný ,
eternalize _ zvěčnit , (v:)
eternally _ věčně ,
eternity _ věčnost ,
eternize _ zvěčnit , (v:)
etesian _ každoroční , (adj:)
etesian _ periodický , (adj:)
Ethan _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
ethane _ etan , (n:)
ethane _ ethan , (n: [chem.])
ethanediol _ etandiol ,
ethanol _ ethylalkohol , (n:)
ethanol _ etanol , (n:)
ethanol _ ethanol , (n: [chem.])
Ethel _ Ethel , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
ether _ éter , (n:)
ethereal _ nehmotný , (adj:)
ethereal _ nadpozemský , (adj:)
ethereal _ éterický , (adj:)
etherealize _ odhmotnit , (v:)
etherize _ uspat , (v:)
etherize _ umrtvit , (v:)
ethic _ etika ,
ethical _ mravní , (adj:)
ethical _ etický , (adj:)
ethically _ etnicky , (adv:)
ethicist _ mravouk , (n:)
ethics _ mravy , (n: pl.)
ethics _ etika , (n:)
Ethiopia _ Etiopie , (n: [jmén.])
Ethiopian _ etiopický , (adj:)
Ethiopian _ etiopský , (adj:)
Ethiopian _ Etiopan ,
Ethiopic _ etiopský , (adj:)
Ethiopic _ Etiopiec ,
ethmoid _ čichový , (adj:)
ethmoid _ etmoidální ,
ethnic _ etnický ,
ethnical _ etnický , (adj:)
ethnicity _ národnostní příslušnost , (n:)
ethnocentric _ etnocentrický , (adj:)
ethnographer _ etnograf ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line