Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

erosion cycle _ erozní cyklus , ([eko.])
erosion furrow _ erozní brázda , ([eko.])
erosion interval _ erozní cyklus , ([eko.])
erosion rill _ erozní rýha , ([eko.])
erosion risk rain _ erozně nebezpečný déšť , ([eko.])
erosion spring _ erozní pramen , ([eko.])
erosional _ erozívní ,
erosive _ erozivní , (adj:)
erosively closed area _ erozně uzavřený celek , ([eko.])
erotic _ erotika , (n:)
erotic _ milostný , (adj:)
erotic _ smyslný , (adj:)
erotic _ erotický , (adj:)
erotica _ erotika , (n:)
erotica _ erotická literatura , (n:)
erotically _ eroticky , (adv:)
eroticism _ smyslnost , (n:)
eroticism _ erotičnost , (n:)
erotism _ smyslnost , (n:)
erotism _ erotičnost , (n:)
err _ mýlit se , (v:)
err _ chybovat , (v:)
err _ chybit , (v:)
errancy _ chybování , (n:)
errand _ záležitost ,
errand _ pochůzka , (n:)
errant _ neetický , (adj:)
errata _ seznam omylů ,
erratic _ nevyzpytatelný , (adj:)
erratic _ kolísavý , (adj:)
erratic stream _ bloudící tok , ([eko.])
erratically _ nevyzpytatelně , (adv:)
erratum _ tisková chyba , (n:)
erred _ chyboval , (v:)
erring _ chybující , (adj:)
Errol _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
erroneous _ klamný , (adj:)
erroneous _ nesprávný , (adj:)
erroneous _ chybný , (adj:)
erroneously _ chybně , (adv:)
error _ vada , (n:)
error _ přehmat , (n:)
error _ odchylka , (n:)
error _ mýlka , (n:)
error _ blud , (n:)
error _ chyba, omyl , ([eko.])
error _ omyl ,
error _ chyba ,
error correction code _ kód pro opravu chyb , (n: [el.]) , (pro zabezpečení digitálních přenosů, např. CRC, Hammingův kód)
errorless _ bezvadný , (adj:)
errorless _ bezchybný , (adj:)
errors _ chyby , (n: pl.)
ersatz _ náhražkový , (adj:)
ersatz _ náhradní , (adj:)
Erse _ gaelština , (n:)
Erse _ irština , (n:)
Erskine _ Erskine , (n: [jmén.]) , (příjmení)
erst _ kdysi ,
erstwhile _ někdejší , (adj:)
erstwhile _ dřívější , (adj:)
ERU _ Error Replace User , ([zkr.])
eruct _ říhnout , (v:)
eructation _ říhnutí , (n:)
eructation _ říhání , (n:)
eructation _ krkání , (n:)
erudite _ učený , (adj:)
erudite _ erudovaný , (adj:)
erudition _ učenost , (n:)
erudition _ erudovanost , (n:)
erupt _ vypuknout ,
erupted _ rozpoutaný ,
eruption _ výbuch , (n:)
eruption _ erupce , (n:)
eruptive _ sopečný ,
Ervin _ Ervin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Erwin _ Erwin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
erysipelas _ erysipel , (n:)
erythema _ zarudnutí kůže ,
erythema _ erytém ,
erythroblast _ erytroblast ,
erythrocyte _ erytrocyt , (n:)
erythrocyte _ červená krvinka , (n:)
erythroderma _ erytrodermie , (n:)
erythromycin _ erytromycin ,
ES&D _ Eat S--- & Die , ([zkr.])
ES<HI _ Eat Shit & Live To Hate It , ([zkr.])
ESAD _ Eat S--- And Die , ([zkr.])
ESAI _ Expanded Situational Awareness Insertion , ([zkr.] [voj.])
ESAL _ Eat S--- And Live , ([zkr.])
Esau _ Esau , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ESBAM _ Eat S---, Bark At Moon , ([zkr.])
ESC _ Electronic Systems Center , ([zkr.] [voj.])
escalate _ eskalovat , (v:)
escalate _ vystupňovat ,
escalated _ vystupňoval , (v:)
escalating _ stupňující se ,
escalation _ vystupňování , (n:)
escalation _ eskalace , (n:)
escalator _ pohyblivé schodiště ,
escalator _ eskalátor , (n:)
escapade _ eskapáda , (n:)
escapade _ nerozvážný čin ,
escape _ uniknout ,
escape _ unikat ,
escape _ únik ,
escape _ ujít ,
escape clause _ úniková klauzule ,
escape clause _ úniková doložka ,
Escape key _ klávesa Escape , ([it.])
escape velocity _ úniková rychlost ,
escaped _ uprchl , (v:)
escaped _ uniklý , (adj:)
escapee _ uprchlík , (n:)
escapement _ krokové ústrojí , (n:)
escapes _ uniká , (v:)
escaping _ unikající , (adj:)
escapism _ unikání před skutečností ,
escapist _ uprchlík , (n:)
escapist _ únikový , (adj:)
escapology _ způsoby úniku ,
escarole _ čekanka , (n:)
escarp _ škarpa , (n:)
escarp _ svah , (n:)
escarp _ sráz , (n:)
escarpment _ příkrá stěna skály ,
eschar _ strup , (n:)
eschar _ popálenina , (n:)
eschatological _ eschatologický , (adj:)
eschatology _ eschatologie , (n:)
escheat _ zkonfiskovat , (v:)
escheat _ zabavit majetek ,
Escherichia coli _ Escherichia coli , ([eko.])
eschew _ vyvarovat se , (v:)
Escondido _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
escort _ eskortovat , (v:)
escort _ eskorta , (n:)
escort _ doprovodit , (v:)
escort _ doprovod , (n:)
escorted _ doprovodil , (v:)
escorted _ doprovozený ,
escorts _ eskortuje , (v:)
escorts _ doprovází , (v:)
escrow _ podmíněná smlouva ,
escudo _ escudo ,
escutcheon _ štít s erbem ,
escutcheon _ kování klíčové dírky ,
ESD _ environmentálně udržitelný rozvoj , ([eko.])
ESE _ východo-jihovýchod , (n: [zkr.]) , (east-southeast)
ESES _ environmentálně vhodný energetický systém , ([eko.])
ESEX _ Electric Propulsion Space Experiment , ([zkr.] [voj.])
ESIC _ kód na identifikaci emisního zdroje , ([eko.])
Eskimo _ eskymáčtina , (n:)
eskimo _ eskymácký , (adj:)
eskimo _ eskymák , (n:)
ESM _ Electronic Support Measures , ([zkr.] [voj.])
esophagus _ jícen , (n: [med.])
ESOSL _ Endless Snorts of Stupid Laughter , ([zkr.])
esoteric _ esoterický , (adj:)
esoteric _ srozumitelný zasvěceným ,
esoteric _ tajemný , (adj:)
esotericism _ esoterismus ,
ESP _ extrasensory perception , ([zkr.]) , (mimosmyslové vnímání)
espadrille _ teniska , (n:)
espalier _ špalír , (n:)
especial _ obzvláštní ,
especial _ zvláštní , (adj:)
especially _ obzvláště ,
especially _ zejména , (adv:)
especially _ zvlášť ,
especially _ především ,
especially _ obzvlášť ,
especially _ hlavně ,
especially protected object _ zvlášť chráněný objekt , ([eko.])
Esperanto _ esperanto , (n:)
espial _ špehování , (n:)
espial _ sledování , (n:)
espial _ pozorování , (n:)
espionage _ špionáž , (n:)
esplanade _ promenáda , (n:)
Esposito _ Esposito , (n: [jmén.]) , (příjmení)
espousal _ hájení , (n:)
espousal _ zásnuby ,
espouse _ zvolit si ,
espouse _ zastávat ,
espouse _ zasnoubit ,
espouse _ vzít si ,
espouse _ vstoupit v sňatek ,
espouse _ přijmout ,
espouse _ přihlásit se ,
espouse _ provdat za koho ,
espouse _ obhajovat ,
espouse _ hájit ,
espouse _ dát za manželku ,
espoused _ obhajoval , (v:)
espresso _ espreso , (n:)
esprit _ důvtip , (n:)
esprit _ esprit ,
esprit de corps _ pocit solidarity ,
esprit de corps _ morálka kolektivu ,
espy _ zpozorovat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line