Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

ephedrine _ efedrin , (n:)
ephemera _ jepice , (n:)
ephemeral _ jepičí , (adj:)
ephemeral _ prchavý , (adj:)
ephemeral _ pomíjivý , (adj:)
ephemerality _ pomíjivost , (n:)
ephemeris _ efemerida , (n:)
ephemeron _ jepice , (n:)
Ephraim _ Ephraim , (n: [jmén.]) , (příjmení)
epibiont _ epibiont , ([eko.])
epic _ epický , (adj:)
epical _ epický , (adj:)
epicene _ hermafrodit , (n:)
epicene _ hermafroditický , (adj:)
epicenter _ epicentrum ,
epicentre _ epicentrum , (n:)
epichlorhydrine _ epichlorhydrin , ([eko.])
epicranium _ epikranium ,
epicure _ rozkošník , (n:)
epicure _ labužník , (n:)
epicure _ požitkář ,
epicurean _ labužnický , (adj:)
epicureanism _ epikurejský , (adj:)
epicureanism _ epikureismus ,
epicurism _ požitkářství , (n:)
epicurism _ epikurejství ,
epicycle _ epicykl ,
epicyclic _ epicyklický , (adj:)
epicycloid _ epicykloida , (n:)
epidemic _ epidemický , (adj:)
epidemic _ epidemie ,
epidemics _ epidemie , (n:)
epidemiologic _ epidemiologický , (adj:)
epidemiological _ epidemiologický , (adj:)
epidemiologist _ epidemiolog , (n:)
epidemiology _ epidemiologie , (n:)
epidemiology of plants _ epidemiologie rostlin , ([eko.])
epidermal _ epidermální , (adj:)
epidermic _ epidermální , (adj:)
epidermis _ pokožka , (n:)
epidiascope _ epidiaskop , (n:)
epidural _ epidural , (n:)
epigastric _ epigastrický , (adj:)
epigastrium _ nadbřišek , (n:)
epigastrium _ epigastrium ,
epigenesis _ epigeneze ,
epigenetic _ epigenetický , (adj:)
epigon _ napodobitel ,
epigone _ epigon , (n:)
epigram _ epigram , (n:)
epigrammatic _ epigramatický , (adj:)
epigraph _ nápis např. na pomníku ,
epigraph _ epigraf ,
epigraphy _ epigrafika , (n:)
epigraphy _ epigrafie , (n:)
epilate _ epilovat , (v:)
epilation _ epilace ,
epilepsy _ padoucnice , ([med.])
epileptic _ epileptik ,
epilimnion _ epilimnión , ([eko.])
epilog _ doslov ,
epilogue _ doslov ,
epilogue _ epilog ,
epilogue _ závěr ,
epinephrine _ epinefrin , (n:)
epinephrine _ adrenalin , (n:)
epiphany _ zjevení ,
epiphenomena _ průvodní jev ,
epiphenomenon _ epifenomén , (n:)
epiphenomenon _ průvodní jev ,
epiphora _ epifora ,
epiphyseal _ epifyzeální ,
epiphysis _ epifýza , (n:)
epiphyte _ epifyt , (n:)
epiphytic _ epifytický , (adj:)
epiphytoty _ epifytocie , ([eko.])
episcleritis _ episkleritida ,
episcopacy _ episkopát , (n:)
episcopacy _ biskupství , (n:)
episcopal _ episkopální , (adj:)
episcopal _ biskupský , (adj:)
episcopalian _ episkopalista ,
episcopalian _ biskupský ,
episcopate _ episkopát , (n:)
episcopate _ biskupství , (n:)
episode _ epizoda (znečištění ovzduší) , ([eko.])
episode _ epizoda , (n:)
episodes _ epizody , (n: pl.)
episodic _ občasný , (adj:)
episodically _ epizodicky , (adv:)
epistemic _ vědomostní , (adj:)
epistemological _ gnozeologický , (adj:)
epistemology _ gnozeologie ,
epistemology _ teorie poznání ,
epistle _ epištola , (n:)
epistle _ dlouhý dopis ,
epistles _ listy , (n: pl.)
epistles _ epištoly , (n: pl.)
epistolary _ písemný , (adj:)
epistolary _ epistolární , (adj:)
epistolary _ dopisový , (adj:)
epistolary _ napsaný ve formě dopisů ,
epistrophe _ epistrofa ,
epitaph _ epitaf , (n:)
epitaph _ náhrobní nápis ,
epitaxial _ epitaxiální , (adj:)
epitaxy _ epitaxe , (n:)
epitaxy _ epitaxy ,
epithelial _ výstelkový , (adj:)
epithelial _ epitelový , (adj:)
epithelial _ epiteliální , (adj:)
epithelioma _ epiteliom ,
epithelium _ výstelka , (n:)
epithelium _ epitel , (n:)
epithet _ přídomek , (n:)
epithetic _ přídomkový , (adj:)
epithetic _ epitetický , (adj:)
epitome _ výtah , (n:) , (např. z knihy)
epitome _ zkrácená verze ,
epitome _ ztělesnění ,
epitome _ zhuštění ,
epitome _ typický představitel ,
epitome _ stručný obsah ,
epitome _ prototyp ,
epitome _ model ,
epitome _ ideální výraz ,
epitomise _ ztělesňovat , (v:)
epitomised _ ztělesňoval , (v:)
epitomize _ ztělesňovat ,
epitomize _ zhustit ,
epitomize _ zestručnit ,
epitomize _ symbolizovat ,
epitomize _ stručný obsah ,
epitomize _ představovat ,
epitomize _ podat zkrácenou verzi ,
epitomize _ být typickým představitelem ,
epitomized _ ztělesňoval , (v:)
epitomized _ symbolizoval , (v:)
epitomized _ představoval , (v:)
epizoite _ epizoa , ([eko.])
epizoitic spring _ epizoidický pramen , ([eko.])
epizootic _ epizootický , (adj:)
epizooty _ epizoocie , ([eko.])
EPOC _ Výbor pro environmentální péči , ([eko.])
epoch _ epocha , (n:)
epoch-making _ epochální , (adj:)
epochal _ převratný , (adj:)
epochal _ epochální , (adj:)
epode _ epóda ,
eponym _ eponym ,
eponymous _ eponymní , (adj:)
eponymous _ eponymický , (adj:)
epopee _ epopej ,
epos _ epos , (n:)
epos _ epická báseň ,
epoxy _ epoxid , (n:)
epoxy resin _ epoxidová pryskyřice ,
epoxy resin paint _ epoxidová nátěrová hmota , ([eko.])
EPP _ environmentální profil výrobku , ([eko.])
epsilon _ epsilon , (n:)
Epstein _ Epstein , (n: [jmén.]) , (příjmení)
EPU _ Emergency Power Unit , ([zkr.] [voj.])
EQO _ cíl environmentální kvality , ([eko.])
EQS _ standard environmentální kvality , ([eko.])
equable _ vyrovnaný , (adj:)
equal _ rovnající se ,
equal _ rovnoprávný , (adj:)
equal _ stejný, vyrovnaný , ([eko.])
equal _ rovný ,
equal marginal utility of consumption _ stejný marginální užitek ze spotřeby , ([eko.])
equal marginal utility of income _ ekvivalentní marginální užitek z příjmu , ([eko.])
equalisation _ vyrovnání , (n:)
equalise _ vyrovnat , (v:)
equalised _ vyrovnal , (v:)
equaliser _ vyrovnávač , (n:)
equaliser _ ekvalizér , (n:)
equalitarian _ rovnostářský , (adj:)
equalitarian _ rovnostář ,
equalitarianism _ rovnostářství , (n:)
equality _ stejnost ,
equality _ rovnocennost ,
equality _ rovnost , (n: [mat.])
equalization _ zrovnoprávnění , (n:)
equalization _ vyrovnání , (n:)
equalization _ rovnováha , (n:)
equalization _ kompenzace , (n:)
equalization fund _ vyrovnávací fond ,
equalize _ vyrovnávat , ([eko.])
equalize _ vyrovnat , (v:)
equalize _ kompenzovat , (v:)
equalize _ rovnoměrně rozdělit ,
equalized _ vyrovnal , (v:)
equalized _ kompenzoval , (v:)
equalized _ rovnoměrně rozdělil ,
equalizer _ kompenzátor , (n:)
equalizer _ ekvalizér , (n:)
equalizer _ vyrovnávač ,
equalizing reservoir _ předzdrž , ([eko.])
equally _ vyrovnaně , (adv:)
equally _ stejně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line