Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

entangled _ zamotaný ,
entanglement _ zápletka , (n:)
entanglement _ zádrhel , (n:)
entanglement _ zátaras , (n: voj.)
entangling _ zaplétající , (adj:)
entangling _ kompromitující , (adj:)
entasis _ vydmutí ,
entasis _ entaze ,
entelechy _ entelechie , (n:)
entente _ dohoda , (n:)
enter _ zadejte ,
enter _ vejít , (v:)
enter _ vložit ,
enter _ přihlásit , (v:)
enter _ vcházet , (v:)
enter _ vstoupit , (v:)
enter for _ zapsat , (v:)
enter for _ přihlásit se k ,
Enter key _ klávesa Enter , ([it.])
enter upon _ ujmout se ,
enteral _ enterální ,
entered _ vstoupil ,
entered _ vešli ,
entered _ vešel , (v:)
entering _ vnikání , (n:)
entering _ vstupování , (n:)
enteritis _ enteritida , (n:)
enteritis _ střevní katar ,
Enterobacteriaceae _ Enterobacteriaceae , ([eko.])
enterococcus _ enterokok , ([eko.])
enterolith _ enterolit ,
enterostomy _ enterostomie , (n:)
enterotomy _ enterotomie , (n:)
enterovirus _ enterovirus , ([eko.])
enterprise _ podnikání , (n:)
enterprise _ iniciativa ,
enterprise _ podnikavost ,
enterprise _ podnik , (n:)
enterprise _ závod , (n:)
enterpriser _ podnikatel ,
enterprises _ podniky , (n: pl.)
enterprising _ podnikavý , (adj:)
enters _ zapisuje , (v:)
enters _ vstupuje , (v:)
enters _ vkládá , (v:)
enters _ vchází , (v:)
entertain _ obveselit ,
entertain _ bavit , (v:)
entertained _ pobavený , (adj:)
entertained _ bavený , (adj:)
entertainer _ konferenciér , (n:)
entertainer _ komik , (n:)
entertainer _ bavič , (n:)
entertaining _ zábavné , (adj:)
entertaining _ zábavný , (adj:)
entertainingly _ zábavně , (adv:)
entertainment _ zábavní , (n:)
entertainment _ zábava ,
entertainments _ zábavy , (n: pl.)
entertainments _ estrády , (n: pl.)
enthalpies _ entalpie , (pl.)
enthalpy _ entalpie , (n:)
enthral _ okouzlit , (v:)
enthral _ očarovat , (v:)
enthrall _ okouzlit , (v:)
enthrall _ očarovat , (v:)
enthrall _ ohromit ,
enthralling _ okouzlující , (adj:)
enthralling _ fascinující , (adj:)
enthrallment _ okouzlení , (n:)
enthrallment _ očarování , (n:)
enthrone _ nastolit ,
enthrone _ dosadit na trůn ,
enthronement _ nastolení , (n:)
enthronement _ dosazení na trůn ,
enthuse _ nadchnout , (v:)
enthusiasm _ entusiasmus ,
enthusiasm _ nadšení ,
enthusiast _ nadšenec ,
enthusiastic _ nadšený , (adj:)
enthusiastically _ nadšeně , (adv:)
enthusiasts _ nadšenci , (n: pl.)
entice _ zlákat , (v:)
entice _ uvést v pokušení , (v:)
entice _ přitahovat , (v:)
entice _ poutat (pozornost) , (v:)
entice _ lákat , (v:)
entice _ nalákat , (v:)
enticed _ zlákal , (v:)
enticed _ upoutal , (v:)
enticed _ přitahoval , (v:)
enticed _ nalákal , (v:)
enticed _ lákal , (v:)
enticement _ lákadlo ,
enticer _ svůdce , (n:)
enticing _ svůdný , (adj:)
enticing _ lákavý , (adj:)
enticingly _ vyzývavě , (adv:)
entire _ celistvý , (adj:)
entire _ nedílný , (adj:)
entire _ úplný , (adj:)
entire _ neporušený , (adj:)
entire _ nedělený , (adj:)
entire _ kompletní ,
entire _ naprostý , (adv: [obec.] 5 5)
entire _ veškerý ,
entire _ plný ,
entire _ celý , (adj:)
entirely _ nadobro ,
entirely _ naprosto ,
entirely _ úplně ,
entirely _ zcela , (adv:)
entirely _ plně , (adv:)
entirely _ docela , (adv:)
entireness _ úplnost , (n:)
entireness _ celost , (n:)
entirety _ celistvost , (n:)
entities _ entity , (n: pl.)
entities _ sujekty , (n: pl.)
entitle _ opravňovat , ([eko.])
entitle _ zmocnit , (v:)
entitle _ oprávnit , (v:)
entitled _ oprávněný , (adj:)
entitled _ mající nárok , (adj:) , (be e. to - mít nárok na)
entitlement _ oprávnění , (n:)
entitlement _ nárok , (n:)
entitlement programme _ program nárokovatelných dávek , ([eko.])
entitles _ zmocňuje , (v:)
entitles _ opravňuje , (v:)
entity _ entita , (n:)
entity _ jsoucnost , (n:) , (něco existujícího, blíže neurčený útvar)
entomb _ pohřbít , (v:)
entombment _ pohřbení , (n:)
entomologic _ entomologický , (adj:)
entomological _ entomologický , (adj:)
entomologist _ entomolog , (n:)
entomology _ entomologie , (n:)
entomopathogenic microorganism _ entomopatogenní mikroorganismus , ([eko.])
entomophage _ entomofág , ([eko.])
entomophage acclimatization _ aklimatizace entomofága , ([eko.])
entomophage introduction _ introdukce entomofága , ([eko.])
entomophage translocation _ přemístění entomofága , ([eko.])
entomophilous _ hmyzosnubný , (adj:)
entomophilous _ entomofilní ,
entomophthorosis _ entomoftoróza , ([eko.])
entourage _ svita , (n:)
entourage _ doprovod , (n:)
entrails _ vnitřnosti , (n:)
entrain _ navagonovat , (v:)
entrain _ nakládat na vlak ,
entrainment _ nakládání na vlak ,
entrance _ vjezd , (n:)
entrance _ přijímací , (adj:)
entrance _ vstupní ,
entrance _ vchod ,
entrance examination _ přijímací zkouška ,
entrance fee _ zápisné ,
entrances _ vstupy , (n: pl.)
entrancing _ úžasný , (adj:)
entrancing _ uchvacující , (adj:)
entrancing _ ohromující , (adj:)
entrant _ účastník , (n:)
entrants _ závodníci , (n: pl.)
entrants _ soutěžící , (pl.) , (adj:)
entrap _ polapit , (v:)
entrap _ lapit , (v:)
entrap _ chytit do pasti ,
entrapment _ navádění , (n:)
entrapment _ chycení do pasti ,
entreat _ zapřísahat , (v:)
entreatingly _ úpěnlivě , (adv:)
entreaty _ prosba , (n:)
entree _ právo vstoupit ,
entrench _ utvrdit ,
entrench _ definitivně zavést ,
entrench _ rušivě zasahovat ,
entrench _ pevně zakotvit ,
entrench _ pevně usadit ,
entrench _ hluboce zakořenit ,
entrench _ etablovat ,
entrenched _ zakořeněný , (adj:)
entrenched _ zakopaný , (adj:)
entrenching _ obehnání zákopem ,
entrenchment _ zákop , (n:)
entrenchment _ opevnění se zákopy ,
entrepot _ trh ,
entrepot _ sklad ,
entrepot _ překládací centrum ,
entrepot _ obchodní centrum ,
entrepreneur _ podnikatelka ,
entrepreneur _ podnikatel ,
entrepreneurial _ podnikavý , (adj:)
entrepreneurial _ podnikatelský , (adj:)
entrepreneurs _ podnikatelé ,
entrepreneurship _ podnikavost ,
entrepreneurship _ iniciativa ,
entrepreneurship _ podnikatelství , (n:)
entrepreneurship _ podnikání , (n:)
entries _ zápisy , (n: pl.)
entries _ vstupy , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line