Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

enhance _ zvýšit , (v:)
enhance _ vylepšit , (v:)
enhanceable _ vylepšitelný , (adj:)
enhanced _ vylepšený , (adj:)
enhanced _ rozšířený ,
enhanced _ zdokonalený ,
enhancement _ vystupňování ,
enhancement _ zlepšení , (n:)
enhancement _ vylepšení , (n:)
enhancement _ zvýšení ,
enhancements _ vylepšení , (pl.) , (n:)
enhancer _ zvětšovač , (n:)
enhancer _ vylepšovatel , (n:)
enhances _ vylepšuje , (v:)
enhancing _ vylepšující , (adj:)
enhancing _ vylepšování , (n:)
enhancing _ povznášející , (adj:)
enharmonic _ enharmonický , (adj:)
enhearten _ povzbudit , (v:)
ENI _ environmentálně upravený národní důchod , ([eko.])
Enid _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
enigma _ záhada , (n:)
enigmatic _ záhadný , (adj:)
enigmatically _ záhadně , (adv:)
enjoin _ nařídit , (v:)
enjoy _ užívat , (v:)
enjoy _ vychutnat , (v:)
enjoy _ těšit se , (v:)
enjoy _ líbit se , (v:)
enjoy _ užít si ,
enjoy oneself _ bavit se ,
enjoy oneself _ zabavit se ,
enjoy your meal! _ dobrou chuť ,
enjoyability _ radostnost , (n:)
enjoyable _ radostný , (adj:)
enjoyable _ příjemný , (adj:)
enjoyably _ příjemně , (adv:)
enjoyed _ užíval si ,
enjoyed _ těšil se ,
enjoying _ těšící se ,
enjoying _ těšení se ,
enjoyment _ radost , (n:)
enjoyment _ potěšení , (n:)
enjoys _ těší se ,
enlace _ ovinout , (v:)
enlace _ obejmout , (v:)
enlace _ splést ,
enlace _ proplést ,
enlarge _ rozšiřovat ,
enlarge _ rozšířit ,
enlarged _ zvětšený , (adj:)
enlargement _ zvětšenina , (n:)
enlargement _ zvětšení , (n:)
enlargement _ rozšíření , (n:)
enlargements _ zvětšeniny , (n: pl.)
enlarger _ zvětšovací přístroj ,
enlarging _ zvětšující , (adj:)
enlighten _ osvítit , (v:)
enlighten _ poučit , (v:)
enlighten _ vysvětlit , (v:)
enlighten _ objasnit , (v:)
enlighten _ informovat ,
enlightened _ osvícený , (adj:)
enlightening _ poučný , (adj:)
enlightenment _ osvícení , (n:)
enlightenment _ poučení , (n:)
enlist _ narukovat , (v:)
enlist _ angažovat se , (v:)
enlist _ odvést (k vojsku) , (v:)
enlist _ získat , (v:)
enlist _ zapsat (se) , (v:)
enlistment _ odvod , (n:)
enliven _ oživit , (v:)
enliven _ osvěžit , (v:)
enlivened _ oživený , (adj:)
enmesh _ zaplést , (v:)
enmeshed _ zapletený , (adj:) , (do sporu)
enmeshment _ zapletení , (n:)
enmity _ nepřátelství , (n:)
ennoble _ zušlechtit , (v:)
ennobled _ zušlechtil , (v:)
ennobled _ zušlechtěný ,
ennoblement _ zušlechtění , (n:)
ennoblement _ povznesení , (n:)
ennui _ nuda ,
Enoch _ Enoch , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
enormity _ obrovitost , (n:)
enormous _ enormní ,
enormous _ ohromný ,
enormous _ obrovský , (adj:)
enormous _ nesmírný , (adj:)
enormously _ ohromně , (adv:)
enormously _ nesmírně , (adv:)
enormously _ enormně , (adv:)
enormousness _ nesmírnost , (n:)
enormousness _ obrovitost , (n:)
Enos _ Enos , (n: [jmén.]) , (příjmení)
enough _ dostatek , (n:)
enough _ dost , (adv:)
enounce _ vyhlásit , (v:)
enounce _ prohlásit , (v:)
enphytoty _ endofytocie , ([eko.])
enplane _ nastoupit , (v:)
enplane _ naložit , (v:)
enqueue _ zařadit do fronty ,
enquire _ otázat se ,
enquired _ prošetřený , (adj:)
enquirer _ tazatel , (n:)
enquires _ vyptává , (v:)
enquiries _ šetření , (pl.) , (n:)
enquiries _ dotazy , (n: pl.)
enquiring _ zvídavý , (adj:)
enquiring _ tázavý , (adj:)
enquiringly _ tázavě , (adv:)
enquiry _ informace , (n:)
enquiry _ dotaz , (n:)
enquiry _ zkoumání , (n:)
enquiry _ šetření , (n:)
enquiry _ pátrání , (n:)
enrage _ rozzuřit , (v:)
enrage _ hněvat , (v:)
enraged _ rozzuřený , (adj:)
enraged _ rozčílený , (adj:)
enrapture _ okouzlit , (v:)
enraptured _ okouzlil , (v:)
enrich _ obohatit , (v:)
enrich _ obohacovat ,
enriched _ obohacený , (adj:)
enrichment _ obohacení , (n:)
Enrico _ Enrico , (n: [jmén.]) , (příjmení)
enrobe _ odít ,
enrol _ zapsat se , (v:)
enrol _ zaprotokolovat , (v:)
enrol _ přihlásit se , (v:)
enroll _ zaznamenat , (v:)
enroll _ zapsat se ,
enroll _ zaregistrovat , (v:)
enroll _ přihlásit se ,
enroll _ přihlašovat se ,
enroll _ ohlásit se ,
enroll _ hlásit se ,
enrolled _ zapsaný , (adj:)
enrolled _ zapsal , (v:)
enrollment _ zápis , (n:)
enrollment _ registrace , (n:)
enrollment _ zapsání , (n:)
enrollment _ přihlášení , (n:)
enrollment _ nábor , (n:)
enrolment _ zápis , (n:)
enrolment fee _ zápisné ,
ens _ bytí ,
ensconce _ usadit se , (v:)
ensemble _ soubor , (n:)
ensemble _ sbor , (n:)
enserf _ zotročit , (v:)
enshrine _ uchovávat jako svátost ,
enshrine _ uchovat jako svátost ,
enshrined _ uchovaný , (adj:)
enshrinement _ uložení , (n:)
enshrinement _ uchování , (n:)
enshroud _ zahalit , (v:)
ensiform _ mečíkovitý , (adj:)
ensiform _ mečovitý , (adj:)
ensign _ podporučík , (n:)
ensign _ vlajka lodi ,
ensilage _ silážování , (n:)
ensilage _ siláž ,
ensile _ silážovat , (v:)
enslave _ zotročit , (v:)
enslave _ podrobit si ,
enslavement _ zotročení , (n:)
ensnare _ polapit , (v:)
ensnared _ chycen ,
ensue _ vyplývat , (v:)
ensue _ následovat , (v:)
ensue _ vzniknout , (v:)
ensued _ následovaný , (adj:)
ensues _ následuje , (v: (3. os. sg.))
ensues _ vzniká , (v: (3. os. sg.))
ensuing _ následující , (adj:)
ensure _ zaručit , (v:)
ensure _ zabezpečit , (v:)
ensure _ zajišťovat , (v:)
ensure _ zajistit , (v:)
ensured _ zajištěný , (adj:)
ensured _ zabezpečený , (adj:)
ensures _ zajišťuje , (v:)
ensures _ zabezpečuje , (v:)
ensuring _ zajišťující , (adj:)
entablature _ kladí ,
entail _ způsobit, znamenat , ([eko.])
entail _ znamenat , (v:)
entail _ řezba , (n:)
entail _ mít za následek ,
entailed _ zapříčinil , (v:)
entailment _ následek , (n:)
entails _ znamená , (v:)
entangle _ zaplést , (v:)
entangle _ zamotat , (v:)
entangled _ zapletený ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line