Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

encounter _ setkání , (n:)
encounter _ utkat se ,
encounter _ potkávat ,
encounter _ potkat ,
encounter _ narazit (na) , (v:)
encounter _ souboj , (n:)
encountered _ potkaný , (adj:)
encountering _ setkání , (n:)
encounters _ setkání , (pl.)
encourage _ dodat sebedůvěru ,
encourage _ dodat ducha ,
encourage _ dodat odvahu ,
encourage _ dodat kuráž ,
encourage _ povzbudit ,
encourage _ povzbuzovat ,
encourage _ chovat ,
encourage _ pěstovat ,
encourage _ udržovat ,
encouraged _ povzbuzovaný , (adj:)
encouraged _ povzbuzený , (adj:)
encouraged _ povzbudil , (v:)
encouraged _ podpořený , (adj:)
encouragement _ povzbuzení ,
encourager _ podpůrce , (n:)
encourages _ povzbuzuje , (v:)
encourages _ podporuje , (v:)
encouraging _ povzbuzující , (adj:)
encouragingly _ povzbudivě , (adv:)
encroach _ zasahovat ,
encroach upon _ zasahovat do ,
encroachment _ zásah ,
encrust _ utvořit kůru ,
encrust _ pokrýt kůrou ,
encrustation _ krusta , (n:)
encrustation _ inkrustace , (n:)
encrypt _ zašifrovat , (v:)
encrypt _ zakódovat , (v:)
encrypted _ zakódovaný , (adj:)
encryption _ zašifrování , (n:)
encryption _ šifrování ,
encrypts _ zašifrovává , (v:)
encrypts _ zakódovává , (v:)
encumber _ zatížit , (v:)
encumber _ přeplnit , (v:)
encumber _ ztěžovat , (v:)
encumber _ zatěžovat , (v:)
encumber _ překážet , (v:)
encumbered _ být zatížen , (adj:) , (např. být zatížen dluhy)
encumbrance _ zátěž , (n:)
encumbrance _ přítěž , (n:)
encyclical _ encyklika , (n:)
encyclopaedia _ encyklopedie , (n:)
encyclopaedic _ obsáhlý , (adj:)
encyclopaedic _ komplexní , (adj:)
encyclopedia _ naučný slovník ,
encyclopedia _ encyklopedie , (n:)
encyclopedic _ encyklopedický , (adj:)
encyclopedic _ komplexní ,
encyclopedic _ obsáhlý ,
encyclopedic _ zevrubný ,
encyst _ obalit cystou ,
encystment _ tvoření cysty ,
end _ účel ,
end _ ukončení , (n:)
end _ skoncovat , (v:)
end _ závěr , (n:)
end _ výsledek , (n:)
end _ koncový , (adj:)
end _ finální , (adj:)
end _ cíl , (n:)
end _ smrt ,
end _ mez ,
end _ zakončit ,
end _ ukončit , (v:)
end _ skončit , (v:)
end _ krajní , (adj:)
end _ konec , (n:)
end _ končit , (v:)
end consumer _ konečný spotřebitel ,
end product _ konečný produkt ,
end table _ malý stolek, vedle gauče nebo křesla , (n:)
end up _ ukončit ,
end user _ konečný uživatel , ([eko.]) , (Osoby (individuální spotřebitelé, obchodní firmy, instituce), které skutečně užívají (vybalují a spotřebovávají, operují, skladují pro pozdější užití nebo připravují k užití hotový výrobek.)
end user _ koncový uživatel ,
end-of-pipe technology _ technologie na konci potrubí , ([eko.])
end-use markets _ trhy konečného užití , ([eko.])
end-user _ konečný spotřebitel ,
end-user _ koncový uživatel ,
endanger _ ohrozit , (v:)
endangered _ ohrožený ,
endangered species _ ohrožené druhy , ([eko.])
endangered species _ ohrožený druh ,
Endangered Species Act _ Endangered Species Act , ([eko.])
endangered taxon _ ohrožený druh (živočichů, rostlin) , ([eko.])
endangering _ ohrožující , (adj:)
endear _ udělat atraktivním ,
endearing _ roztomilý , (adj:)
endearingly _ roztomile ,
endearment _ pohlazení , (n:)
endearment _ laskání , (n:)
endearment _ zalíbení ,
endeavor _ úsilí ,
endeavor _ snaha ,
endeavour _ námaha ,
endeavour _ usilovat , (v:)
endeavour _ namáhat se ,
endeavour _ úsilí ,
endeavour _ snaha ,
endeavour _ vynasnažit se ,
endeavour _ snažit se ,
endeavoured _ snažil se ,
endeavouring _ usilování , (n:)
endeavours _ námahy ,
ended _ skončený , (adj:)
endemic _ endemický , (adj:)
endemic species _ endemický druh , ([eko.])
endemical _ endemický ,
endemically _ endemicky , (adv:)
endemism _ endemismus ,
endermic _ endermický , (adj:)
endgame _ koncovka ,
Endicott _ Endicott , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ending _ koncovka (drenáže) , ([eko.])
ending _ zakončení , (n:)
ending _ koncovka , (n:)
ending _ konec ,
ending _ ukončení ,
endings _ zakončení , (pl.) , (n:)
endive _ endivie , (n:)
endive _ čekanka , (n:)
endless _ nekonečný ,
endlessly _ nekonečně , (adv:)
endlessness _ nekonečnost , (n:)
endmost _ nejzazší , (adj:)
endocarditis _ endokarditida , (n:)
endocardium _ endokard ,
endocervicitis _ endocervicitida ,
endocranium _ endokranium ,
endocrinal _ endokrinní ,
endocrine _ endokrinní , (adj:)
endocrine gland _ endokrinní žláza , (n:)
endocrinologist _ endokrinolog , (n:)
endocrinology _ endokrinologie , (n:)
endoderm _ endoderm ,
endogamic _ endogamický , (adj:)
endogamous _ endogamický , (adj:)
endogamy _ endogamie , (n:)
endogenic _ endogenní ,
endogenous _ endogenní , (adj:)
endogenous geochemical process _ endogenní geochemický proces , ([eko.])
endogenous respiration _ endogenní respirace , ([eko.])
endogenous variable _ endogenní proměnná ,
endogenously _ endogenně , (adv:)
endometrial _ endometriální , (adj:)
endometriosis _ endometrióza , (n:)
endometritis _ endometritida ,
endometrium _ endometrium , (n:)
endometrium _ děložní sliznice ,
endomorph _ endomorf ,
endomorphic _ endomorfní ,
endomorphism _ endomorfizmus , (n:)
endonuclease _ endonukleáza ,
endoparasite _ endoparazit , ([eko.])
endoparasitic _ endoparazitní ,
endophyte _ endofyt , ([eko.])
endoplasm _ endoplazma ,
endoplasmic _ endoplazmatický ,
endorse _ podepsat ,
endorse _ podporovat ,
endorse _ schválit ,
endorse _ podepsat šek ,
endorse _ schvalovat ,
endorsed _ propagované , (adj:)
endorsed _ podpořené , (adj:)
endorsed _ podporované , (adj:)
endorsed _ schválil , (v:)
endorsed _ schválený , (adj:)
endorsement _ souhlas , (n:)
endorsement _ schválení , (n:)
endorser _ převodce , (n:)
endorser _ indosant , (n:)
endorsing _ schvalující , (adj:)
endoscope _ endoskop , (n:)
endoscopic _ endoskopický , (adj:)
endoscopy _ endoskopie , (n:)
endoskeleton _ endoskelet , (n:)
endoskeleton _ vnitřní kostra ,
endosperm _ endosperm , (n:)
endospore _ endospora ,
endothelial _ endoteliální ,
endothelium _ endotel ,
endothermal _ endotermický , (adj:)
endothermic _ teplokrevný , (adj:)
endotoxin _ endotoxin , (n:)
endovenous _ intravenózní ,
endow _ obdarovat , (v:)
endow _ dotovat , (v:)
endowed _ obdarovaný , (adj:)
endowed _ dotovaný , (adj:)
endowment _ dotace ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line