Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

employability _ zaměstnatelnost , (n:)
employable _ zaměstnatelný , (adj:)
employable _ práceschopný , (adj:)
employed _ zaměstnaný ,
employee _ zaměstnankyně ,
employee _ zaměstnanec , (n:)
employee _ pracovnice ,
employee _ pracovník ,
employees _ zaměstnanci , (n: pl.)
employer _ zaměstnavatel , (n:)
employers _ zaměstnavatelé , (n:)
employing _ zaměstnávající , (adj:)
employment _ zaměstnanost , (n:)
employment _ zaměstnání ,
employment agency _ úřad práce ,
employment rate _ zaměstnanost , (n:)
employs _ zaměstnává , (v:)
emporia _ obchod , (n:)
emporium _ tržnice , (n:)
emporium _ obchod , (n:)
emporium _ tržiště ,
emporium _ skladiště ,
empower _ zplnomocnit , (v:)
empower _ zmocnit , (v:)
empowered _ zmocnit , (v:)
empowerment _ posílení , (n:)
empowers _ zplnomocňuje ,
empress _ císařovna , (n:)
emptied _ vyprázdněný , (adj:)
emptier _ prázdnější , (adj:)
empties _ prázdné obaly ,
emptiest _ nejprázdnější , (adj:)
emptily _ prázdně , (adv:)
emptiness _ nicotnost ,
emptiness _ prázdnota , (n:)
emptor _ kupující , (adj:)
emptor _ kupec , (n:)
empty _ vysypat , (v:)
empty _ vyprázdnit , (v:)
empty _ vylít ,
empty _ prázdný , (adj:)
empty nest syndrome _ syndrom prázdného hnízda , , (odrostlé děti odešly do vlastního, u rodičů najednou pusto)
empty out _ vylít ,
empty set _ prázdná množina , (n: [mat.])
empty-handed _ s prázdnýma rukama , (n:)
empty-handed _ bezmocný , (adj:)
empty-headed _ hloupý , (adj:)
emptying _ vyprázdnění , (n:)
empyema _ empyém ,
empyreal _ rajský , (adj:)
empyreal _ nebeský , (adj:)
empyreal _ empyrejský , (adj:)
empyrean _ obloha , (n:)
empyrean _ empyreum ,
EMRU _ Error Message Replace User , ([zkr.])
EMS _ EMS (environmental management system) , ([zkr.])
Emu _ Emu , (n:) , (velký pták žijící v Austrálii)
emu _ emu , (n:)
emulate _ emulovat ,
emulated _ emulovaný , (adj:)
emulates _ emuluje , (v:)
emulating _ napodobující , (adj:)
emulating _ emulující , (adj:)
emulation _ emulace , (n:)
emulations _ emulace , (pl.)
emulative _ soutěživý , (adj:)
emulator _ emulátor , (n:)
emulators _ emulátory , (n: pl.)
emulous _ soutěživý , (adj:)
emulous _ snažící se vyrovnat ,
emulsification _ emulgování , (n:)
emulsification _ emulgace , (n:)
emulsified _ emulgovaný , (adj:)
emulsified pesticide concentrate _ emulzní koncentrát pesticidu , ([eko.])
emulsifier _ emulgátor , (n:)
emulsifies _ emulguje , (v:)
emulsify _ emulgovat , (v:)
emulsion _ emulze , (n:)
en _ písmeno n ,
en _ půlčtverčík , (n:)
en route _ cestou ,
enable _ uvolnit , (v:)
enable _ zplnomocnit , (v:)
enable _ aktivovat , (v:)
enable _ odblokovat , (v:)
enable _ umožnit , , (někomu něco)
enable _ zapnout ,
enable _ oprávnit ,
enabled _ zpřístupněný , (adj:)
enabled _ povolený , (adj:)
enabled _ zapnutý , (adj:)
enabled _ aktivovaný , (adj:)
enabled _ oprávněný , (adj:)
enables _ umožňuje , (v:)
enabling _ umožňující , (adj:)
enabling _ aktivování , (n:)
enabling _ aktivující , (adj:)
enact _ ustanovit , (v:)
enact _ uzákonit ,
enacted _ uzákoněný , (adj:)
enacted _ schválený , (adj:)
enactment _ ustanovení ,
enamel _ smalt , (n:)
enamel _ sklovina , (n:)
enamel _ poleva , (n:)
enamel _ glazura , (n:)
enamel _ email , (n:)
enameled _ smaltovaný , (adj:)
enamored _ zamilovaný , (adj:)
enamour _ okouzlit , (v:)
enamour _ roznítit láskou ,
enamoured _ zamilovaný ,
enarthrosis _ enartróza ,
encajes _ Krajka ,
encamp _ utábořit , (v:)
encampment _ tábořiště ,
encapsulate _ zapouzdřit ,
encapsulated _ zapouzdřený , (adj:)
encapsulation _ zapouzdření , (n:)
encapsulation _ obalení ,
encapsulation _ obal ,
encase _ zapouzdřit , (v:)
encase _ uvěznit , (v:)
encase _ uzavřít , (v:)
encased _ zapouzdřený , (adj:)
encased _ uzavřený , (adj:)
encased _ uvězněný , (adj:)
encasement _ zapouzdření , (n:)
encasement _ obednění , (n:)
encash _ inkasovat , (v:)
encashable _ zpeněžitelný , (adj:)
encashment _ inkasování , (n:)
encashment _ inkaso , (n:)
encasing _ zapouzdření ,
encaustic _ enkaustický , (adj:)
enceinte _ těhotná , (adj:)
encephalitis _ encefalitida ,
encephalitis _ zánět mozku ,
encephalization _ encefalizace ,
encephalogram _ encefalogram , (n:)
encephalography _ encefalografie , (n:)
encephalon _ mozek , (n:)
encephalopathy _ encefalopatie , (n:)
enchain _ spoutat , (v:)
enchain _ upoutat , (v:)
enchant _ očarovat , (v:)
enchanted _ okouzlený , (adj:)
enchanter _ zaklínač , (n:)
enchanter _ kouzelník , (n:)
enchanting _ okouzlující , (adj:)
enchantingly _ kouzelně , (adv:)
enchantment _ okouzlení , (n:)
enchantress _ kouzelnice , (n:)
enchantress _ čarodějka , (n:)
enchilada _ kukuřičná placka s chilli ,
enchiridion _ příručka , (n:)
enchiridion _ rukověť ,
encipher _ zašifrovat ,
encircle _ obklopit ,
encircle _ obklíčit ,
encircled _ obklopil , (v:)
encircled _ obklopený , (adj:)
encircled _ obklíčil , (v:)
encircled _ obklíčený , (adj:)
encirclement _ zakroužkování , (n:)
encirclement _ obklíčení , (n:)
enclave _ enkláva , (n:)
enclose _ obklopit ,
enclose _ přiložit , (v:)
enclose _ ohradit , (v:)
enclosed _ přiložený ,
enclosed _ uzavřený ,
encloses _ oplocuje , (v:)
encloses _ obklopuje , (v:)
enclosing _ ohrazení , (n:)
enclosure _ oplocený pozemek ,
enclosure _ příloha , (n:)
enclosure _ ohrada , (n:)
Enclosure Act. _ zákon o oplocení , ([eko.])
enclosure port _ vstup/výstup krytem , ([tech.])
encode _ zakódovat , (v:)
encoded _ zakódovaný , (adj:)
encoder _ kódovací zařízení , (n:)
encoder _ kodér , (n:)
encoder _ enkodér , (n:)
encoders _ enkodéry ,
encoding _ kódování , (n:)
encodings _ kódování , (n: pl.)
encomia _ velebení , (n: pl.)
encomiastic _ pochvalný , (adj:)
encomium _ velebení , (n:)
encompass _ zahrnovat , (v:)
encompass _ obsahovat , (v:)
encompass _ obklíčit , (v:)
encompass _ obklopit , (v:)
encompasses _ zahrnuje , (v:)
encompasses _ obsahuje , (v:)
encore _ přídavek , (n:)
encore _ přidávat , (v:)
encore _ přídavek na koncertu ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line