Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : E

e _ e ,
e er _ vždy ,
e er _ někdy ,
e-book _ elektronická kniha , ([it.])
e-commerce _ elektronický obchod ,
e-hoax _ poplašná zpráva , (n:)
e-mail _ mailovat , (v:)
e-mail _ elektronická pošta , ([it.])
e-shop _ elektronický obchod ,
e.g. _ např. ,
E2EG _ Ear to Ear Grin , ([zkr.])
E3 _ energie-životní prostředí- ekonomika , ([eko.])
each _ každý ,
each day _ každý den , (adv: n:)
each month _ každý měsíc , (adv: n:)
each other _ navzájem ,
each other _ všichni ostatní ,
each time _ pokaždé ,
each week _ každý týden , (adv:)
each year _ každý rok , (adv: n:)
Eagan _ Eagan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
eager _ dychtivý , (adj:)
eager _ chtivý , (adj:)
eager _ netrpělivý , (adj:)
eager _ horlivý ,
eager beaver _ horlivec , (n: [hovor.]) , (osoba ochotná rychle vykonat požadovanou činnost)
eagerly _ dychtivě , (adv:)
eagerly _ horlivě , (adv:)
eagerness _ nedočkavost , (n:)
eagerness _ horlivost , (n:)
eagerness _ dychtivost , (n:)
eagle _ orel , (n:)
eagle eye _ orlí oko ,
eagle eyes _ orlí oči ,
eagle scout _ nejvyžší skaut v oddíle, skaut s nejvyšší hodností , (n:)
eagle-eyed _ bystrozraký , (adj: [přen.])
eagles _ orli , (n:) , (pl.)
eaglet _ orlí mládě , (n:)
eaglet _ orlík , (n:)
eagre _ přílivová vlna, stoupnutí vody v řece při přílivu , (n:)
EAP _ Environmentální akční program pro střední a východní Evropu , ([eko.])
ear _ klas ,
ear _ ucho ,
ear canal _ zvukovod , (n:)
ear doctor _ ušní lékař , (n:)
ear drum _ bubínek , (n:)
ear drum _ ušní bubínek , (n:)
ear fungus _ Jidášovo ucho , (n: [bot.]) , (houba)
ear hole _ ušní dírka , (n:)
ear lobe _ ušní lalůček , (n:)
ear trumpet _ naslouchátko , (n:)
ear-drum _ ušní bubínek ,
ear-nose-and-throat doctor _ ORL lékař , (n:)
ear-phone _ sluchátko , (n:)
ear-ring _ náušnice , (n:)
ear-shaped _ v tvaru ucha , (adj:)
ear-shell _ plž: ušeň mořská (Haliotis tuberculata Linnaeus) , (n: [zoo])
ear-splitting _ ohlušující ,
earache _ bolest ucha ,
eardrum _ ušní bubínek ,
eared _ ušatý , (adj:)
eared grebe _ vodní pták: potápka černokrká, potápka žlutokrká , (n: [zoo])
eared seal _ lachtan , (n: [zoo])
earflap _ klapka na uši ,
earful _ výtka , (n:)
earful _ pokárání , (n:)
earful _ až po krk , ([přen.]) , (dostatek něčeho;nadmíra řečí)
Earhart _ Earhart , (n: [jmén.]) , (příjmení)
earl _ hrabě ,
earldom _ hrabství , (n:)
earldom _ titul hraběte ,
earless _ bezuchý , (adj:)
earless seal _ tuleň obecný , (n: [zoo])
earlier _ dřívější ,
earlier _ časnější ,
earlier _ předtím ,
earlier _ dřív ,
earlier _ dříve ,
earlier draft _ koncept , (n:)
earliest _ nejranější , (adj:)
earliest _ nejdřívější , (adj:)
earliest _ nejčasnější , (adj:)
earliness _ rannost , (n:)
earliness _ časnost , (n:)
earlist print _ prvotisk ,
earlobe _ ušní lalůček ,
earls _ šlechtici , (n: pl.)
early _ ranný , (adj:)
early _ začínající , (adj:)
early _ raný , (adj:)
early _ časně ,
early _ brzy ,
early _ časný ,
early _ ráno ,
early _ brzo ,
early bird _ ranní ptáče , (n:)
early coral root _ korálice trojklanná , (n: [bot.]) , (rostlina (Corallorhiza trifida))
early in the evening _ navečer ,
early morel _ kačenka česká , (n: [bot.]) , (houba (Ptychoverpa bohemica))
early on _ hned zpočátku, v časném stádiu , (adv:)
early purple orchid _ vstavač mužský , (n: [bot.]) , (rostlina, orchidea (Orchis mascula))
early warning system _ systém včasného varování , (n:)
earmark _ značka , (n:)
earmark _ označkovat , (v:)
earmark _ rezervovat , (v:)
earmark _ účelově použít , ([eko.])
earmark _ dát stranou ,
earmarked _ vyhrazený , (adj:)
earmarked _ vyčleněný , (adj:)
earmuff _ klapka na uši, chránič ucha , (n:)
earn _ vydobýt , (v:)
earn _ zasloužit si ,
earn _ vydělat si ,
earn _ vydělávat ,
earn _ vydělat ,
earn interest _ vynášet úrok ,
earned _ zasloužený , (adj:)
earned _ vydělaný , (adj:)
earned _ vydělán , (v:)
earned _ vydělal , (v:)
earned income _ vydělaný příjem , ([eko.])
earned income _ příjem získaný prací ,
earned income _ pracovní příjem ,
earner _ vydělávající osoba , (n:)
earners _ vydělávající osoby ,
earnest _ vážný , (adj:)
earnest _ svědomitý ,
earnestly _ upřímně , (adv:)
earnestly _ svědomitě , (adv:)
earnestness _ serióznost , (n:)
earnestness _ vážnost , (n:)
earning _ výdělečný , (adj:)
earning power _ výdělečnost , (n:)
earning power _ výdělečná činnost , (n:)
earnings _ výdělek, příjem, mzda , ([eko.])
earnings _ výdělek , (n:)
earns _ vydělává , (v:)
Earp _ Earp , (n: [jmén.]) , (příjmení)
earphone _ sluchátko , (n:)
earphones _ sluchátka , ([tech.])
earpiece _ naslouchátko , (n:)
earplug _ špunt do ucha , (n:) , (jako ochrana proti hluku)
earplugs _ ucpávky do uší ,
earreach _ doslech , (n:)
earring _ náušnice ,
earrings _ náušnice , (n: pl.)
ears _ uši ,
earshot _ doslech , (n:)
earsplitting _ ohlušující , (adj:)
earth _ země , (n:)
earth drain _ zemní drén , ([eko.])
earth up _ zavalit hlínou ,
earth up _ zanést ,
earthbound _ pozemský , (adj:)
earthbound _ pozemní , (adj:)
earthbound _ povrchní , (adj:)
earthed _ uzemněný , (adj:)
earthen _ kameninový , (adj:)
earthen _ hliněný , (adj:)
earthenware _ hliněné zboží ,
earthenware _ kamenina , (n:)
earthenware _ hliněné nádobí ,
earthenware _ hrnčířské zboží ,
earthing _ uzemnění , (n:)
earthing _ pozemšťan , (n:)
earthliness _ pozemskost , (n:)
earthling _ pozemšťan , (n:)
earthlings _ pozemšťané ,
earthly _ pozemsky , (adv:)
earthly _ světský , (adj:)
earthly _ smrtelný , (adj:)
earthly _ myslitelný , (adj:)
earthly _ možný , (adj:)
earthly _ možně , (adv:)
earthly _ lidsky , (adv:)
Earthman _ Earthman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
earthmoving _ přemísťování zeminy ,
earthnut _ hlíza , (n:)
earthnut _ lanýž ,
earthquake _ zemětřesení ,
earthquakes _ zemětřesení ,
earths _ pevniny , (n: pl.)
earths _ země , (pl.)
Earthscan _ Earthscan , ([eko.])
earthshaking _ otřásající , (adj:)
Earthwatch _ Earthwatch , ([eko.])
earthwork _ násep , (n:)
earthworm _ žížala , (n: [bio.])
earthworms _ žížaly , (n: [bio.])
earthy _ zemní , (adj:)
earthy _ pozemský , (adj:)
earthy _ lidský , (adj:)
earthy _ jadrný ,
Earth`s crust _ zemská kůra , ([eko.])
earwax _ ušní maz , (n: [med.])
earwig _ škvor , (n:)
ease _ zmírnit , (v:)
ease _ lehkost , (n:)
ease _ pohodlí ,
ease _ snadnost ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line