Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

definiteness _ určitost , (n:)
definiteness _ jednoznačnost , (n:)
definition _ definice , (n:)
definition of law _ znění zákona ,
definitional _ definiční , (adj:)
definitions _ definice , (n:)
definitive _ konečný , (adj:)
definitive _ definitivní ,
definitively _ rozhodně , (adv:)
definitively _ konečně , (adv:)
definitively _ definitivně , (adv:)
definitiveness _ konečnost , (n:)
deflagrate _ deflagrovat , (v:)
deflagration _ deflagrace ,
deflatable _ vypustitelné např. lehátko ,
deflate _ vypumpovat , (v:)
deflate _ splasknout , (v:)
deflate _ vypustit , (v:)
deflate _ vyprázdnit , (v:)
deflate _ vyfouknout , (v:)
deflate _ snížit stav oběživa , (n:)
deflated _ vyfouknutý , (adj:)
deflated _ vyfoukl , (v:)
deflated _ raněný (duševně) , (adj:)
deflating _ vyfukující se ,
deflation _ deflace , (n:)
deflationary _ deflační , (adj:)
deflect _ odklonit , (v:)
deflect _ odchýlit , (v:)
deflected _ odkloněný , (adj:)
deflection _ ohybový ,
deflection _ odchylka ,
deflection _ odchýlení ,
deflection _ vychylování paprsku ,
deflection _ vychylování ,
deflection _ vychylovací ,
deflection _ výchylka ,
deflection _ přehyb ,
deflection _ prohýbání ,
deflection _ ohyb ,
deflection _ odklonění ,
deflection amplifier _ zesilovač rozkladu ,
deflection amplifier _ vychylovací zesilovač ,
deflection angle _ úhel vychylování ,
deflective _ vychylující , (adj:)
deflective _ odklánějící , (adj:)
deflector _ vychylovač , (n:)
deflector _ deflektor , (n:)
deflexion _ vychýlení , (n:)
deflexion _ odklonění , (n:)
deflexion _ odbočení , (n:)
defloration _ deflorace , (n:)
deflower _ odpanit ,
deflower _ deflorovat , (v:)
defluoridation _ defluorace (vody) , ([eko.])
Defoe _ Defoe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
defoliant _ defoliant , (n:)
defoliate _ zbavit listí ,
defoliation _ odlistění , (n:)
defoliation _ defoliace , (n:)
defoliator _ defoliant , (n:)
deforest _ odlesnit , (v:)
deforestation _ odlesnění ,
deform _ znetvořit , (v:)
deform _ deformovat , (v:)
deformable _ tvarovatelný , (adj:)
deformable _ deformovatelný , (adj:)
deformation _ deformace , (n:)
deformational _ přetvárný , (adj:)
deformations _ deformace , (n:)
deformed _ zmrzačený , (adj:)
deformed _ znetvořený , (adj:)
deformed _ deformovaný , (adj:)
deformities _ deformace , (pl.)
deformity _ deformita , (n:)
deformity _ deformace , (n:)
defragment _ defragmentovat , (v:)
defraud _ zpronevěřit , (v:)
defraud _ podvést , (v:)
defraud _ oklamat , (v:)
defraud _ defraudovat , (v:)
defrauder _ podvodník , (n:)
defray _ uhradit , (v:)
defray _ zaplatit , (v:)
defrayal _ úhrada , (n:)
defrock _ zbavit hodnosti ,
defrost _ rozmrznout , (v:)
defrost _ rozmrazit , (v:)
defroster _ odmrazovač , (n:)
defrosting _ rozmrazování , (n:)
deft _ obratný , (adj:)
deftly _ obratně , (adv:)
deftly _ hbitě , (adv:)
deftness _ obratnost , (n:)
deftness _ hbitost , (n:)
defunct _ zašlý ,
defunct _ zaniklý ,
defuse _ ztlumit ,
defuse _ zneškodnit , , (např. nevybuchlou bombu)
defuse _ zmírnit ,
defuse _ oslabit ,
defuse _ tlumit ,
defused _ ztlumil , (v:)
defused _ ztlumený , (adj:)
defused _ zneškodnil , (v:)
defused _ zmírnil , (v:)
defused _ zmírněný , (adj:)
defused _ tlumil , (v:)
defused _ oslabil , (v:)
defy _ vzdorovat , (v:)
degas _ odplynovat , (v:)
degauss _ odmagnetizovat , (v:)
degeneracy _ degenerace , (n:)
degenerate _ degenerovaný , (adj:)
degenerate _ zvrhlý , (adj:)
degenerate _ zdegenerovaný , (adj:)
degenerate _ degenerovat , (v:)
degenerated _ zdegenerovaný , (adj:)
degenerates _ degeneruje , (v:)
degenerating _ zdegenerovávající , (adj:)
degeneration _ degenerace , (n:)
degenerative _ degenerativní , (adj:)
degradability _ rozložitelnost (látky ve vodě) , ([eko.])
degradation _ dekompozice , ([eko.])
degradation _ sesazení , (n:)
degradation _ ponížení , (n:)
degradation _ degradace , (n:)
degrade _ degradovat , (v:)
degrade _ znehodnotit , (v:)
degrade _ ponížit , (v:)
degraded _ ponížený , (adj:)
degraded _ degradovaný , (adj:)
degrades _ degraduje , (v:)
degrading _ ponižující , (adj:)
degrease _ odmastit , (v:)
degreaser _ odmašťovadlo ,
degreasing _ odmašťování , (n:)
degredation of natural capital _ degradace přírodního kapitálu , ([eko.])
degree _ řád , (n:)
degree _ míra , (n:)
degree _ hodnost , (n:)
degree _ akademická hodnost , (n:)
degree _ stupňový , (adj:)
degree _ titul ,
degree _ vysokoškolsk hodnost , ([eko.]) , (Uznávaná národní nebo mezinárodní vysokoškolská hodnost nebo rovnocená kvalifikace nabytá po středoškolském vzdělání v průběhu minimálně tříletého pravidelného denního studia nebo rovnocenného dálkového studia.)
degree _ hodnota ,
degree _ stupeň ,
degrees _ stupně ,
degressive _ klesající , (adj:)
degressive _ sestupný , (adj:)
degressive _ degresivní ,
degressive tax _ degresivní ,
degust _ degustovat , (v:)
degustation _ degustace ,
dehisce _ puknout , (v:)
dehiscent _ pukající , (adj:)
dehumanize _ dehumanizovat , (v:)
dehumanized _ dehumanizoval , (v:)
dehumidifier _ odvlhčovač , (n:)
dehumidify _ odvlhčit , (v:)
dehydrate _ dehydrovat , (v:)
dehydrate _ dehydratovat , (v:)
dehydrated _ vysušený , (adj:)
dehydrated _ dehydrovaný , (adj:)
dehydrated _ dehydratovaný , (adj:)
dehydrated _ dehydratoval , (v:)
dehydrating _ odvodňování , (n:)
dehydrating _ dehydratační , (adj:)
dehydrating _ dehydratace , (n:)
dehydration _ dehydratace , (n:)
dehydrator _ vysoušeč , (n:)
dehydrogenation _ dehydrogenace , (n:)
deice _ odmrazit , (v:)
deiced _ odmrazil , (v:)
deiced _ odmrazený , (adj:)
deicer _ odmrazovač , (n:)
deicide _ bohovražda ,
deictic _ deiktický , (adj:)
deictic _ ukazovací ,
deification _ zbožnění , (n:)
deification _ prohlášení za boha , (n:)
deify _ zbožňovat , (v:)
deign _ ráčit , (v:)
deign _ uráčit se , (v:)
deigned _ uráčil , (v:)
deionization _ deionizace (vody) , ([eko.])
deionize _ deionizovat , (v:)
deipnosophist _ ten kdo umí řečnit u stolu , (n:) , (podle antické sekty filozofů)
Deirdre _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
deism _ deismus , (n: [náb.]) , (bůh jako tvůrce světa, ale popírající jeho zasahování do vývoje světa)
deistic _ deistický , (adj:)
deities _ božstva , (n: [pl.])
deity _ božstvo , (n:)
deject _ deprimovat ,
dejected _ deprimovaný , (adj:)
dejectedly _ deprimovaně ,
dejection _ deprese ,
dejection cone _ dejekční kužel , ([eko.])
DeKalb _ okres v USA , (n: [jmén.])
deke _ obehrat predstiranym pohybem, , (v) , (od decoy)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line