Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

deepfrozen _ hluboce zmrazený ,
deepish _ spíše hlubší ,
deeply _ intenzivně ,
deeply _ hluboce , (adv:)
deepness _ hloubka , (n:)
deer _ vysoká , (adj:)
deer _ vysoká zvěř ,
deer _ jelen , (n:)
deer-park _ obora , (n:)
Deere _ Deere , (n: [jmén.]) , (příjmení)
deerskin _ jelenice , (n:)
deerskin _ jelení kůže ,
deerstalker _ lovecká čepice ,
deerstalking _ stopování zvěře ,
deeutrophication _ deeutrofizace , ([eko.])
deface _ znetvořit , (v:)
defaced _ znetvořil , (v:)
defacement _ zohyzdění , (n:)
defacement _ znetvoření , (n:)
defacer _ zohavitel , (n:)
defaecate _ vyprázdnit střeva , (n:)
defalcate _ zpronevěřit , (v:)
defalcate _ defraudovat , (v:)
defalcation _ zpronevěra , (n:)
defalcation _ defraudace , (n:)
defalcator _ defraudant , (n:)
defamation _ pomluva , (n:)
defamation _ hanobení , (n:)
defamatory _ pomlouvačný , (adj:)
defame _ hanobit , (v:)
defamed _ hanobil , (v:)
defamer _ pomlouvač , (n:)
default _ nezaplatit , (v:)
default _ nesplnit povinnost , (n:)
default _ neplnit , (v:)
default _ nezaplatit dluh ,
default _ neplnit závazek ,
default _ neplnění závazku ,
default _ implicitní ,
default _ zpronevěra , ([eko.])
default _ prodlení /z platby/ , ([eko.])
default _ neplacení ,
default _ neplnění ,
default _ výchozí , (adj:)
default on _ neplacení , (n:)
defaulted _ nezaplacený , (adj:)
defaulter _ opozdilec , (n:)
defaulter _ dlužník , (n:)
defaulting _ nesplnění , (n:)
defaulting _ nedodržení , (n:)
defaults _ výchozí hodnoty ,
defaults _ předdefinované hodnoty ,
defeasible _ anulovatelný , (adj:)
defeasible _ zrušitelný , (adj:)
defeat _ zrušit , (v:)
defeat _ zničit , (v:)
defeat _ zmařit , (v:)
defeat _ zmaření , (n:)
defeat _ přemoci ,
defeat _ přehlasování , (n:)
defeat _ přehlasovat , (v:)
defeat _ anulovat , (v:)
defeat _ porážka ,
defeat _ porážet ,
defeat _ porazit ,
defeated _ poražený , (adj:)
defeater _ přemožitel , (n:)
defeating _ poražení , (n:)
defeatism _ poraženectví , (n:)
defeatist _ poraženec , (n:)
defeats _ porážka , (n:)
defecate _ vykálet , (v:)
defecate _ odkalovat , (v:)
defecate _ odkalit , (v:)
defecate _ defekovat , (v:)
defecating _ vykonávající velkou potřebu ,
defecation _ defekace , (n:)
defecation _ vyprázdnění střev ,
defect _ závada , (n:)
defect _ vada , (n:)
defect _ defekt , (n:)
defect _ nedostatek , (n:)
defect _ dezertovat ,
defect _ porucha ,
defection _ sběhnutí , (n:)
defection _ přestoupení , (n:)
defective _ vadný , (adj:)
defectively _ vadně , (adv:)
defectiveness _ defektnost , (n:)
defector _ utečenec , (n:)
defector _ dezertér , (n:)
defectors _ utečenci ,
defects _ vady , (n: pl.)
defects _ defekty , (n: pl.)
defence _ obrana , (n:)
defenceless _ bezbranný , (adj:)
defencelessness _ bezbrannost , (n:)
defences _ opevnění , (n:)
defences _ obrany , (n: pl.)
defend _ bránit se ,
defend _ chránit ,
defend _ uhájit , (v:)
defend _ hájit ,
defend _ obhajovat ,
defend _ bránit ,
defend oneself _ bránit se ,
defendant _ obžalovaný , (n:)
defendants _ obžalovaní , (n:)
defended _ bráněný , (adj:)
defender _ obránce , (n:)
defenders _ obránci , (n: pl.)
defending _ obhajování , (n:)
defending _ bránící , (adj:)
defends _ obhajuje , (v:)
defends _ brání ,
defenestrate _ defenestrovat , (v:)
defenestrated _ defenestroval , (v:)
defenestration _ defenestrace , (n:)
defense _ obrana ,
defense _ ochrana ,
defensibility _ udržitelnost , (n:)
defensibility _ obhajitelnost , (n:)
defensibility _ hájitelnost , (n:)
defensible _ udržitelný , (adj:)
defensible _ obhajitelný , (adj:)
defensive _ defenziva , (n:)
defensive _ obranný ,
defensive action _ obranná akce , ([eko.])
defensive goods _ obranné zboží , ([eko.])
defensive host reaction _ obranná reakce hostitele , ([eko.])
defensive inputs _ obranné vstupy , ([eko.])
defensively _ obranně , (adv:)
defensively _ defensivně , (adv:)
defensiveness _ bránění , (n:)
defer _ odložit ,
defer _ potlačit , (v:)
deference _ úcta , (n:)
deference _ podřízenost , (n:)
deferent _ odvodný , (adj:)
deferential _ uctivý , (adj:)
deferentially _ uctivě , (adv:)
deferment _ odložení , (n:)
deferment _ odklad , (n:)
deferrable _ odložitelný , (adj:)
deferral _ odklad , (n:)
deferred _ odložený , (adj:)
deferred tax _ odložená daň , ([eko.])
defiance _ vzdor ,
defiant _ vzdorovitý ,
defiantly _ vyzývavě , (adv:)
defibrillation _ defibrilace ,
defibrillator _ defibrilátor , (n:)
deficiencies _ schodky , (n: pl.)
deficiencies _ nedostatky , (n: pl.)
deficiencies _ manka , (n:)
deficiency _ manko , (n:)
deficiency _ deficit , (n:)
deficiency _ deficit, schodek, manko, nedostatek , ([eko.])
deficiency _ nedostatek , (n:)
deficiency disease _ nemoc z podvýživy ,
deficiency payment _ deficitní platba , ([eko.])
deficient _ nedostatečný , (adj:)
deficit _ deficit , (n:)
deficit _ schodek , (n:)
deficit spending _ schodkový výdaj ,
defied _ neuposlechl ,
defied _ neuposlechnul ,
defied _ odporoval ,
defied _ vzdoroval ,
defied _ vzepřel ,
defies _ vzdoruje , (v:)
defile _ znečistit , (v:)
defiled _ znesvětil , (v:)
defiled _ znečistil , (v:)
defiled _ poskvrnil , (v:)
defilement _ znečištění , (n:)
defiler _ pomlouvač , (n:)
definable _ definovatelný , (adj:)
definably _ definovatelně , (adv:)
define _ vymezit , (v:)
define _ vymezovat ,
define _ vymezuje ,
define _ definovat , (v:)
define the boundaries of _ vymezovat ,
define the boundaries of _ vymezuje ,
defined _ stanovený , (adj:)
defined _ definoval , (v:)
defined _ definovaný , (adj:)
defines _ definuje , (v:)
defining _ určující , (adj:)
defining _ definující , (adj:)
definite _ určitý ,
definite answer _ konečná odpověď ,
definite article _ člen určitý ,
definite integral _ určitý integrál , (n: [mat.])
definite order _ závažná objednávka ,
definitely _ definitivně ,
definitely _ samozřejmě ,
definitely _ určitě ,
definitely _ rozhodně ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line