Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

decompression _ dekomprese , (n:)
decompression _ dekomprimování , (n:)
decondition _ zhoršení stavu ,
decondition _ zhoršení kondice ,
deconsecrate _ odsvětit , (v:)
deconstruct _ zpochybnit , (v:)
deconstruction _ narušení , (n:)
deconstructionist _ zastánce dekonstrukcionismu ,
deconstructive _ zpochybňující , (adj:)
decontaminate _ dekontaminovat , (v:)
decontaminate _ asanovat , (v:)
decontaminated _ dekontaminovaný , (adj:)
decontaminated _ dekontaminoval , (v:)
decontaminated _ asanoval , (v:)
decontamination _ dekontaminace , (n:)
decontamination _ asanace , (n:)
decontrol _ zbavit kontroly ,
deconvolution _ dekonvoluce , (n:)
deconvolve _ rozvinout , (v:)
decor _ výzdoba , (n:)
decor _ dekorace , (n:)
decorate _ vyzdobit , (v:)
decorate _ ozdobit , (v:)
decorate _ zdobit , (v:)
decorate _ dekorovat , (v:)
decorated _ zdobený , (adj:)
decorated _ vyzdobený , (adj:)
decorated _ ozdobný , (adj:)
decorated _ ozdobený , (adj:)
decorated _ nazdobený , (adj:)
decorated _ dekorovaný , (adj:)
decorating _ tapetování ,
decorating _ malování ,
decorating _ zdobení ,
decorating _ dekorování ,
decoration _ řád , (n:)
decoration _ výzdoba , (n:)
decoration _ ozdoba , (n:)
decoration _ ornament ,
decoration _ ozdobení ,
decoration _ vyznamenání ,
decoration _ dekorace ,
decorations _ ozdoby , (n: pl.)
decorations _ dekorace , (n:)
decorative _ ozdobný , (adj:)
decorative _ dekorativní , (adj:)
decoratively _ ozdobně ,
decorativeness _ dekorativnost , (n:)
decorator _ malíř , (n:)
decorator _ dekoratér , (n:)
decorous _ uhlazený , (adj:)
decorous _ korektní , (adj:)
decorously _ slušně , (adv:)
decorticate _ oloupat , (v:)
decortication _ odkorňování , (n:)
decorum _ slušnost , (n:)
decouple _ oddělit , (v:)
decoupled _ oddělil , (v:)
decoupled _ oddělený , (adj:)
decoupling _ rozdvojení (oddělení trendů) , ([eko.])
decoupling _ rozpojení , (n:)
decoy _ nalákat , (v:)
decoy _ vnadidlo ,
decoy _ návnada , (n:)
decoy _ léčka , (n:)
decoy _ lákadlo ,
decrease _ úbytek , ([eko.])
decrease _ snížit ,
decreased _ snížený , (adj:)
decreases _ snižuje , (v:)
decreasing _ ubývající , (adj:)
decreasing _ klesající , (adj:)
decreasing-cost industry _ odvětví s klesajícími náklady , ([eko.])
decreasingly _ stále méně , (adv:)
decree _ výnos , (n:)
decree _ vyhlásit , (v:)
decree _ usnesení , (n:)
decree _ rozhodnutí , (n:)
decree _ nařídit , (v:)
decree _ dekret , (n:)
decree _ nařízení , (n:)
decreed _ nařízený , (adj:)
decrement _ pokles , (n:)
decremental _ dekrementální , (adj:)
decremented _ snižovaný , (adj:)
decremented _ dekrementovaný , (adj:)
decrements _ snižuje , (v:)
decrements _ dekrementuje , (v:)
decrepit _ vetchý , (adj:)
decrepit _ sešlý , (adj:)
decrepitate _ decrepitovat , (v:)
decrepitation _ dekrepitace ,
decrepitude _ zchátralost , (n:)
decrepitude _ sešlost , (n:)
decretive _ dekretivní ,
decriminalisation _ dekriminalizace , (n:)
decriminalise _ dekriminalizovat , (v:)
decriminalised _ dekriminalizoval , (v:)
decry _ odsoudit , (v:)
decry _ kritizovat , (v:)
decry _ hanobit , (v:)
decrypt _ dekódovat , (v:)
decryption _ rozluštění , (n:)
decubitus _ proleženina , ([med.])
decumbent _ poléhavý , (adj:)
decumbent _ přiléhající srst ,
decussate _ zkřížit , (v:)
decussate _ křížit , (v:)
decussate _ zkřížený , (adj:)
decussation _ zkřížení , (n:)
dedicate _ dedikovat , (v:)
dedicate _ věnovat ,
dedicate oneself _ věnovat se ,
dedicated _ vyhrazený , (adj:)
dedicated _ věnovaný , (adj:)
dedicated _ oddaný , (adj:)
dedicated _ nadšený , (adj:)
dedicated traffic lanes _ účelové dopravní pruhy , ([eko.])
dedication _ dedikace ,
dedication _ zasvěcení ,
dedication _ věnování , (n:)
dedicative _ věnovací , (adj:)
dedicator _ dedikátor , (n:)
dedicatory _ věnovací , (adj:)
dedicatory _ dedikační , (adj:)
deduce _ odvozovat , (v:)
deduce _ vyvozovat , (v:)
deduce _ vyvodit , (v:)
deduce _ odvodit , (v:)
deduce _ dedukovat , (v:)
deduced _ vyvodil , (v:)
deduced _ odvodil , (v:)
deducible _ vyvoditelný , (adj:)
deducible _ odvoditelný , (adj:)
deducing _ vyvozování , (n:)
deducing _ odvozování , (n:)
deduct _ slevit , (v:)
deduct _ odečíst , (v:)
deducted _ odpočítaný , (adj:)
deducted _ odečtený , (adj:)
deductibility _ odpočitatelnost , (n: [fin.])
deductible _ odečitatelný , ([eko.])
deductible _ odpočitatelný ,
deduction _ sleva , (n:)
deduction _ odečtení , (n:)
deduction _ odvození ,
deduction _ odečtení, sleva , ([eko.])
deduction _ vývod , (n:)
deduction _ dedukce , (n:)
deduction _ odpočet ,
deductions _ dedukce , (pl.)
deductive _ deduktivní , (adj:)
deductively _ deduktivně , (adv:)
Dee _ Dee , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
DEECS _ Digital Electonic Engine Control System , ([zkr.] [voj.])
deed _ právní listina ,
deed _ právní úkon ,
deed _ skutek , (v:)
deed _ smlouva , (n:)
deed _ dokument , (n:)
deed _ čin ,
deed _ výkon , (n:)
deeds _ skutky , (n: pl.)
deejay _ diskžokej ,
deem _ usuzovat , (v:)
deem _ soudit , (v:)
deem _ mínit , (v:)
deem _ pokládat , (v:)
deem _ považovat , (v:)
deemed _ považovaný , (adj:)
deemphasize _ snížit důraz , (v:)
deep _ hlubina , (n:)
deep _ hluboko ,
deep _ hluboký , (adj:)
deep digging _ podrývání , ([eko.])
deep pneumatic aeration _ hluboká pneumatická aerace (vody) , ([eko.])
deep six _ potopit , ([amer.])
deep sleep _ hluboký spánek ,
deep space _ hluboký vesmír ,
deep-freeze _ silně zmrazit ,
deep-freezing _ hluboké zmrazení , (n:)
deep-frozen _ hluboce zmrazený ,
deep-fry _ smažit , (v:)
deep-laid _ dobře promyšlený ,
deep-rooted _ zakořeněný , (adj:)
deep-sea _ hlubinný , (adj:)
deep-seated _ vžitý , (adj:)
deepen _ prohlubovat , (v:)
deepen _ prohloubit , (v:)
deepened _ zesílil ,
deepened _ prohloubil ,
deepened _ prohloubený ,
deepened _ zesílený ,
deepening _ prohloubení ,
deepening _ prohlubování ,
deepening _ hloubení ,
deeper _ hlouběji ,
deeper _ hlubší ,
deepest _ nejhlubší , (adj:)
deepfreezing _ hluboké zmrazení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line