Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

deception _ klamání , (n:)
deception _ podvod , (n:)
deception _ oklamání , (n:)
deception _ klam , (n:)
deceptive _ klamný , (adj:)
deceptive _ podvodný , (adj:)
deceptive _ záludný , (adj:)
deceptive _ mylný , (adj:)
deceptively _ klamně , (adv:)
deceptiveness _ ošidnost , (n:)
deceptiveness _ klamnost , (n:)
dechlorination _ dechlorace , ([eko.])
dechlorination filter _ dechlorační filtr , ([eko.])
decibel _ decibel , (n:)
decidability _ rozhodnutelnost , (n:)
decidable _ rozhodnutelný , (adj:)
decide _ usoudit , (v:)
decide _ učinit rozhodnutí ,
decide _ rozhodnout , (v:)
decide _ rozhodnout se , (v:)
decide _ rozhodovat , (v:)
decide _ rozhodovat se , (v:)
decided _ rozhodnutý , (adj:)
decidedly _ rozhodně , (adv:)
decider _ rozhodující zápas ,
decides _ rozhoduje , (v:)
deciding _ rozhodující , (adj:)
decidious teeth _ mléčné zuby ,
decidua _ decidua ,
deciduous _ opadavý , (adj:)
deciduous _ opadávající , (adj:)
deciduous _ listnatý , (adj:)
deciduous _ opadavý strom ,
decigram _ decigram ,
decile _ jeden z deseti ,
decilitre _ deci ,
decimal _ desítkový , (adj:)
decimal _ desetinný , (adj:)
decimal /system/ _ desetinný /systém/ , ([eko.])
decimal fraction _ desetinný zlomek ,
decimal place _ desetinné místo ,
decimal point _ desetinná čárka , (n:)
decimal separator _ desetinná čárka , (n:)
decimal separator _ desetinná tečka , (n:)
decimal system _ desítková soustava , (n:)
decimalisation _ decimalizace , (n:)
decimalise _ decimalizovat , (v:)
decimalization _ decimalizace , (n:)
decimals _ desetinná čísla , (n:)
decimate _ ničit , (v:)
decimate _ decimovat , (v:)
decimated _ zničený , (adj:)
decimated _ zdecimovaný , (adj:)
decimated _ ničil , (v:)
decimated _ decimoval , (v:)
decimation _ zdecimování , (n:)
decimetre _ decimetr , (n:)
decipher _ rozluštit , (v:)
decipher _ dekódovat ,
decipherable _ rozluštitelný , (adj:)
deciphered _ rozšifrovaný , (adj:)
deciphered _ rozluštěný , (adj:)
decipherment _ dešifrování , (n:)
decision _ usnesení ,
decision _ rozhodnutí ,
decision making _ rozhodování , (n:)
decision rules, benefit/cost ratio criterion. _ rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos/náklad , ([eko.])
decision-making _ rozhodování , (n:)
decision-making processes _ rozhodovací proces , ([eko.])
decisions _ rozhodnutí , (n:)
decisive _ rozhodující , (adj:)
decisive _ rozhodný , (adj:)
decisive _ přesvědčivý , (adj:)
decisively _ rozhodně , (adv:)
decisively _ rázně , (adv:)
decisively _ přesvědčivě , (adv:)
decisiveness _ rozhodnost , (n:)
decisiveness _ odhodlanost , (n:)
deck _ paluba , (n:)
deck _ mostovka , (n: [stav.]) , (část konstrukce mostu, která nese mosní svršek a přenáší zatížení na hlavní nosnou konstrukci (prostě ta deska pod vozovkou))
deck _ sada , (n:)
deck _ balíček , (n:)
deck _ poschodí , (n:)
deck out _ vyzdobit , (v:)
deck out _ vystrojit , (v:)
deck out _ naparádit se , (v:)
deckchair _ lehátko ,
Decker _ Decker , (n: [jmén.]) , (příjmení)
deckhand _ člen lodní posádky, vykonávající pomocné (manuální) práce , (n:)
decks _ plošiny , (n: pl.)
decks _ paluby , (n: pl.)
declaim _ deklamovat , (v:)
declaimer _ řečník , (n:)
declaimer _ deklamátor , (n:)
declamation _ přednes , (n:)
declamation _ deklamace , (n:)
declamatory _ řečnický ,
declarable _ deklarovatelný , (adj:)
declaration _ vyhlášení , ([eko.])
declaration _ prohlášení ,
Declaration of Haag _ Haagská deklarace , ([eko.])
Declaration of Independence _ deklarace nezávislosti ,
declaration on the human environment _ deklarace o životním prostředí lidí , ([eko.])
Declaration on the Human Environment _ Declaration on the Human Environment , ([eko.])
declarations _ prohlášení , (pl.) , (n:)
declarations _ deklarace , (pl.)
declarative _ deklarativní , (adj:)
declarator _ deklarátor , (n:)
declaratory _ deklarační , (adj:)
declare _ oznámit ,
declare _ podat daňové přiznán ,
declare _ vyhlásit ,
declare _ proclít , (v:)
declare _ deklarovat , (v:)
declare _ prohlašovat ,
declare _ prohlásit ,
declare oneself _ vyjádřit se ,
declared _ vyhlášený , (adj:)
declared _ deklarovaný , (adj:)
declarer _ ohlašovatel ,
declares _ prohlašuje , (v:)
declaring _ vyhlášení , (n:)
declaring _ prohlášení , (n:)
declassification _ odtajnění , (n:)
declassify _ zveřejnit , (v:)
declassify _ zpřístupnit , (v:)
declassify _ odtajnit , (v:)
declension _ ústup , (n:)
declension _ sestup , (n:)
declension _ skloňování , (n: [lingv.])
declinate _ ohnutý dolů ,
declination _ naklonění , (n:)
declination _ deklinace , (n:)
decline _ upadat , (v:)
decline _ ubývání , (n:)
decline _ ubývat , (v:)
decline _ spád , (n:)
decline _ svah , (n:)
decline _ slábnout , (v:)
decline _ odmítnutí , (n:)
decline _ nepřijmout , (v:)
decline _ odmítnout , (v:)
decline _ klesat , (v:)
decline _ snižovat , (v:)
decline _ odchýlit se ,
decline _ pokles, úpadek , ([eko.])
decline _ ochabovat , (v:)
decline _ snížit ,
decline _ pokles ,
declined _ zamítnutý , (adj:)
declined _ skloňovaný , (adj:)
declined _ nepřijatý , (adj:)
declines _ odmítá , (v:)
declining _ sestupný , (adj:)
declining _ odmítající , (adj:)
declining _ klesání , (n:)
declining-block system _ klesající skupinový systém , ([eko.])
declinometer _ deklinometr , (n:)
declivity _ spád , (n:)
declivity _ sklon , (n:)
declutch _ rozpojit , (v:)
declutch _ odpojit , (v:)
deco _ art deko ,
decoct _ vyvařit , (v:)
decoct _ svařit , (v:)
decoct _ odvar , (n:)
decoction _ vývar , (n:)
decoction _ vyvaření , (n:)
decoction _ sváření , (n:)
decoction _ odvar , (n:)
decoction _ koncentrát , (n:)
decoction _ dekokce ,
decode _ dekódovat , (v:)
decoded _ dekódovaný , (adj:)
decoder _ dekodér , (n:)
decoding _ dekódování , (n:)
decolonisation _ osvobození , (n:)
decolonisation _ dekolonizace , (n:)
decolonization _ dekolonizace , (n:)
decolonization _ osvobození ,
decolonize _ dekolonizovat , (v:)
decolorize _ odbarvit , (v:)
decolorize _ odbarvovat , (v:)
decolourize _ odbarvit , (v:)
decolourize _ odbarvovat , (v:)
decommission _ vyřadit z provozu ,
decommissioned _ vyřazený , (adj:)
decompile _ dekompilovat , (v:)
decomposable _ rozložitelný , (adj:)
decompose _ rozkládat , (v:)
decomposed _ rozložený , (adj:)
decomposer _ dekompozitor , ([eko.])
decomposing _ rozkládající , (adj:)
decomposition _ rozložení , (n:)
decomposition _ rozkládání , (n:)
decomposition _ rozklad , (n:)
decomposition _ dekompozice , (n:)
decompress _ rozbalit , (v:)
decompress _ snížit tlak , ([med.])
decompress _ dekomprimovat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line