Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

deb _ debet ,
debacle _ katastrofa , (n:)
debacle _ debakl , (n:)
debar _ vyloučit , (v:)
debark _ vylodit , (v:)
debarkation _ vylodění , (n:)
debase _ znehodnotit ,
debased _ znehodnotil , (v:)
debased _ znehodnocený , (adj:)
debased _ pokažený , (adj:)
debasement _ ponížení ,
debaser _ znehodnotitel , (n:)
debatable _ vhodný pro diskusi ,
debatable _ sporný ,
debatable _ diskusní ,
debatable _ diskutabilní ,
debate _ diskuse , (n:)
debate _ debatovat , (v:)
debate _ debata , (n:)
debate on _ debatovat , (v:)
debated _ diskutoval , (v:)
debated _ debatoval , (v:)
debater _ diskutující , (adj:)
debater _ debatér , (n:)
debates _ debaty , (n: pl.)
debating _ diskutování , (n:)
debating _ debatování , (n:)
debauch _ hýřit , (v:)
debauched _ zhýralý , (adj:)
debauchee _ zhýralec , (n:)
debauchee _ prostopášník , (n:)
debauchery _ hýření , (n:)
debauchery _ prostopášnost ,
Debbie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Debby _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
debenture _ dluhopis ,
debentures _ dluhopisy ,
debilitate _ zeslabit ,
debilitate _ oslabit ,
debilitated _ zeslabil , (v:)
debilitated _ vysílený , (adj:)
debilitated _ oslabil , (v:)
debilitated _ oslabený , (adj:)
debilitating _ vysilující , (adj:)
debilitating _ oslabující , (adj:)
debilitation _ zeslabení , (n:)
debilitation _ oslabení , (n:)
debility _ slabost , (n:)
debility _ debilita , (n:)
debit _ dluh , (n:)
debit _ zapsat na vrub ,
debit _ zatížit ,
debit _ dluh, pasívum , ([eko.])
debit _ debet ,
debit authorisation n _ pověření k zatížení účtu ,
debit authorization n _ pověření k zatížení účtu ,
debit balance _ pasivní zůstatek ,
debit balance _ debetní saldo ,
debit card _ debetní karta , , (jako kreditní, ale umožňuje jít do debetu)
debit interest rate _ debetní úroková míra ,
debit side _ strana účtu ?má dáti? ,
debonair _ sympatický , (adj:)
debonaire _ šarmantní ,
debonnaire _ šarmantní ,
Deborah _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
debouch _ vyvalit se , (v:)
Debra _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
debrief _ vyslechnout hlášení , (n:)
debriefing _ vyslechnutí hlášení ,
debris _ trosky , (n: pl.)
debris _ sutiny , (n: pl.)
debris _ pozůstatky , (n: pl.)
debris _ suť ,
debris _ drobný odpad , (n:) , (např. trosky letadla)
debt _ závazek , (n:)
debt _ dluh , (n: [fin.])
debt ceiling _ strop dluhu ,
debt for farmland swaps _ dluh na záměnu farmářských oblastí , ([eko.])
debt instrument _ dlužní nástroj ,
debt service _ dluhová služba ,
debt-for-nature swaps _ výměna dluhů k přírodě , ([eko.])
debtor _ debitor ,
debtor _ dlužník , (n: [fin.] 6 6)
debts _ pasiva ,
debts _ dluh ,
debts _ dluhy , (pl. n: [fin.])
debug _ ladicí , (adj:)
debug _ odstraňovat chyby , (v:) , (v programech)
debugged _ odladěný např. program ,
debugger _ debugger , (n:)
debugger _ ladící program ,
debuggers _ ladící programy ,
debugging _ ladění , (n:)
debugging _ odstraňování chyb , (v:) , (např. při programování)
debunk _ demaskovat , (v:)
debunk _ odhalit , (v:)
deburr _ odstraňovat otřepy ,
deburr _ odstraňovat ostřiny ,
deburr _ odstaňovat otřepy ,
Debussy _ Debussy , ([jmén.]) , (Claude; francouzský impresionistický skladatel)
debut _ první uvedení , (n:)
debut _ debut , (n:)
debutant _ debutant ,
debutante _ debutantka , (n:)
decade _ deset let ,
decade _ desítiletí ,
decade _ dekáda , (n:)
decade _ desetiletí , (n:)
decadence _ úpadek , (n:)
decadence _ dekadence , (n:)
decadent _ úpadkový , (adj:)
decadent _ dekadentní , (adj:)
decades _ desetiletí , (pl. n:)
decades _ dekády , (pl. n:)
decaf _ bez kofeinu , (adv:) , (např. káva)
decaffeinate _ odstranit kofein , (v:)
decaffeinated _ bez kofeinu , (adj:)
decagon _ desetiúhelník , (n:)
decagram _ dekagram , (n:)
decagram _ deka ,
decahedron _ desetistěn ,
decal _ obtisk ,
decalcification _ odvápnění , (n:)
decalcification _ dekalcifikace ,
decalcify _ odvápnit , (v:)
decalcify _ dekalcifikovat , (v:)
decalitre _ dekalitr , (n:)
decalogue _ desatero , (n:)
decametre _ deset metrů ,
decamp _ zmizet , (v:)
decampment _ zmizení , (n:)
decanal _ děkanský , (adj:)
decant _ scedit , (v:)
decant _ odlít , (v:)
decant _ dekantovat , (v:)
decantation _ dekantace , ([eko.])
decantation method _ dekantační metoda , ([eko.])
decanter _ karafa , (n:)
decapitate _ stít , (v:)
decapitate _ gilotinovat , (v:)
decapitated _ měl uťatou hlavu ,
decapitation _ stětí ,
decapod _ desetinožec , (n:)
decarbonization _ dekarbonizace (vody) , ([eko.])
decarbonize _ dekarbonizovat , (v:)
decarboxylation _ dekarboxylace , (n:)
decasyllabic _ desetislabičný , (adj:)
decathlon _ desetiboj , (n: [sport.])
Decatur _ Decatur , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
decay _ úpadek , (n:)
decay _ tlít , (v:)
decay _ kazit , (v:)
decay _ kazit se , (v:)
decay _ hnít , (v:)
decayed _ zkažený , (adj:)
decaying _ kažení , (n:)
decays _ rozklady , (n: pl.)
decays _ kazy , (n: pl.)
decays _ kazí , (v:)
decease _ zemřít , (v:)
deceased _ zesnulý , (adj:)
deceased _ zemřelý , (adj:)
decedent _ zesnulý , (adj:)
deceit _ podvod , (n:)
deceit _ klam ,
deceitful _ podvodný ,
deceitfulness _ podvodnost , (n:)
deceitfulness _ lstivost , (n:)
deceive _ klamat , (v:)
deceive _ podvádět ,
deceived _ ošálil ,
deceived _ podvedl ,
deceived _ oklamal ,
deceived _ ošálený ,
deceived _ oklamaný ,
deceived _ podvedený ,
deceiver _ podvodník , (n:)
deceiving _ klamající , (adj:)
decelerate _ zpomalovat , (v:)
decelerate _ zpomalit ,
decelerated _ zpomalil , (v:)
decelerating _ zpomalující , (adj:)
decelerating _ brzdicí , (adj:)
deceleration _ zpomalení , (n:)
December _ prosinec ,
decency _ mravopočestnost , (n: [zast.] 8 4)
decency _ slušnost , (n: [obec.] 6 6)
decennary _ desetiletý , (adj:)
decennary _ desetiletí ,
decennial _ desetiletý , (adj:)
decennium _ desetiletí ,
decent _ slušný ,
decently _ slušně , (adv:)
decently _ řádně , (adv:)
decentralisation _ decentralizace , (n:)
decentralise _ decentralizovat ,
decentralised _ decentralizovaný , (adj:)
decentralization _ decentralizace , (n:)
decentralize _ decentralizovat , (v:)
decentralized _ decentralizovaný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line