Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

durables _ trvanlivé zboží ,
dural _ duralumin ,
dural _ dural ,
durance _ uvěznění , (n:)
durance _ odolnost , (n:)
Durango _ město - Mexiko , (n: [jmén.])
duration _ trvání , (n:)
durative _ trvající , (adj:)
durative _ durativní , (adj:)
Durban _ město - Jihoafrická Republika , (n: [jmén.])
duress _ nátlak , (n:)
Durham _ Durham , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
durian _ durian ,
durian _ batem ,
during _ při ,
during _ za , ([obec.])
during _ po ,
during _ během , ([obec.])
during which time _ přičemž ,
Durkee _ Durkee , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Durkin _ Durkin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Durrell _ Durrell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Durrell _ Durell , ([jmén.])
durst _ odvážit se ,
durst _ smět ,
durum _ pšenice tvrdá ,
Durward _ Durward , (n: [jmén.]) , (příjmení)
DUSD _ Deputy Undersecretary of Defense , ([zkr.] [voj.])
Dusenbury _ Dusenbury , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Dushanbe _ hl.m. - Tádžikistán , (n: [jmén.])
dusk _ šero , (n:)
dusk _ soumrak , (n:)
dusk _ setmění , (n:)
duskiness _ temnost , (n:)
duskiness _ setmělost , (n:)
dusky _ temný , (adj:)
dusky _ setmělý , (adj:)
Dusseldorf _ Dusseldorf , ([jmén.] [zem.]) , (německé město)
dust _ zaprášit , (v:)
dust _ poprášit , (v:)
dust _ oprášit , (v:)
dust _ pyl ,
dust _ prach , (n:)
dust bowl _ prašná krajina , (n:)
dust bowl _ suchý kraj ,
dust content of gas _ obsah prachu v plynu , ([eko.])
dust cover _ protiprachový kryt ,
dust cover _ ochranný povlak ,
dust devil _ písečný vír ,
dust devil _ prachový vír ,
dust fall _ prašný spad , ([eko.])
dust jacket _ knižní obálka , (n:)
dust storm _ prašná bouře , ([eko.])
dust storm _ prachová bouře ,
dust storm _ písečná bouře ,
dustbin _ popelnice ,
dustbins _ popelnice , (pl.)
dustcart _ popelářské auto ,
dustcover _ obal knihy ,
duster _ prachovka , (n:)
dusters _ prachovky , (n: pl.)
dustily _ zaprášeně , (adv:)
Dustin _ Dustin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
dustiness _ zaprášenost , (n:)
dustiness _ prašnost , (n:)
dusting _ práškování , (n:)
dusting _ poprášení , (n:)
dusting _ poprašovací , (adj:)
dustless _ bezprašný , (adj:)
dustman _ popelář , (n:)
dustmen _ popeláři , (n:)
dustpan _ lopatka na smetí , (n:)
dusty _ zaprášený , (adj:)
Dutch _ Holanďané , (n:)
dutch _ nizozemský , (adj:)
Dutch _ Dutch , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Dutch _ holandština ,
Dutch _ holandský ,
Dutch _ holandsky , (adv:)
Dutch disease _ holandská nemoc , ([eko.])
Dutch language _ holandština ,
Dutchman _ Nizozemec ,
Dutchman _ Holanďan ,
Dutchwoman _ Holanďanka ,
duteous _ věrný , (adj:)
duteous _ uctivý , (adj:)
duteous _ poslušný , (adj:)
duteous _ oddaný , (adj:)
dutiable _ podléhající clu ,
duties _ povinnosti , (n:)
duties _ funkce ,
duties _ povinnost ,
dutiful _ poslušný , (adj:)
dutiful _ oddaný , (adj:)
dutiful _ svědomitý , (adj:)
dutifully _ svědomitě , (adv:)
dutifully _ poctivě , (adv:)
dutifulness _ svědomitost , (n:)
Dutton _ Dutton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
duty _ dávka ,
duty _ daňová povinnost ,
duty _ poplatek , (n:)
duty _ úkol ,
duty _ povinnost, služba, clo, daň , ([eko.])
duty _ služba ,
duty _ povinnost ,
duty _ clo ,
duty paid _ procleno ,
duty stamp _ kolek ,
duty-bound _ morálně zavázán ,
duty-free _ bez cla , ([eko.])
duty-free _ prostý cla ,
duvet _ přikrývka , (n:)
duvet _ peřina , (n:)
DVD player _ DVD přehrávač ,
Dvorak _ Antonín Dvořák (1841-1904) , (n: [jmén.]) , (český skladatel)
dwarf _ trpaslík , (n:)
dwarf _ zakrslík ,
dwarf _ zastavit vývoj ,
dwarf _ zastavit růst ,
dwarf _ skřítek ,
dwarf _ převýšit ,
dwarf _ přečnívat ,
dwarf _ čnět ,
dwarf _ zastínit ,
dwarf _ dávat zdání malosti ,
dwarf _ tyčit se ,
dwarf pine _ kosodřevina , (n:)
dwarfed _ zakrslý , (adj:)
dwarfed _ zakrnělý , (adj:)
dwarfish _ zakrnělý , (adj:)
dwarfish _ maličký , (adj:)
dwarfish _ trpasličí ,
dwarfism _ zakrslost , (n:)
dwarfs _ zakrslíci ,
dwarfs _ trpaslíci ,
dwarfs _ skřítci ,
dwarves _ zakrslíci ,
dwarves _ skřítci ,
dwarves _ trpaslíci , (n: pl.)
dweeb _ nešikovný ale snaživý člověk , (n:)
dwell _ pobývat , (v:)
dwell _ přebývat , (v:)
dwell _ bydlet , (v:)
dweller _ obyvatel , (n:)
dwellers _ obyvatelé , (n:)
dwelling _ obydlí , (n:)
dwelling _ příbytek , (n:)
dwellings _ příbytky , (n: pl.)
dwellings _ obydlí , (pl.)
dwells _ přebývá , (v:)
dwells _ bydlí , (v:)
dwelt _ přebýval , (v:)
dwelt _ bydlel , (v:)
DWF _ Divorced White Female , ([zkr.])
Dwight _ Dwight , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
DWIM _ Do What I Mean , ([zkr.])
DWIMC _ Do What I Mean, Correctly , ([zkr.])
DWIMNWIS _ Do What I Mean, Not What I Say , ([zkr.])
dwindle _ ztrácet se ,
dwindle _ ubývat , (v:)
dwindle _ scvrkávat se , (v:)
dwindle _ klesat , (v:)
dwindle _ mizet , (v:)
dwindle away _ rozplynout se ,
dwindled _ upadal , (v:)
dwindled _ ubýval , (v:)
dwindling _ snižující ,
dwindling _ klesající ,
dwindling _ ubývající ,
DWKOTA _ Deep Wet Kiss On The Ass , ([zkr.])
DWKOTL _ Deep Wet Kiss On The Lips , ([zkr.])
DWM _ Divorced White Male , ([zkr.])
Dwyer _ Dwyer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Dy _ Dy , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dyad _ pár , (n:)
dyad _ dvojice , (n:)
dyadic _ dvojitý , (adj:)
dybbuk _ židovský démon ,
dybbuk _ dybbuk , (n:)
dye _ zabarvit , (v:)
dye _ obarvit , (v:)
dye _ barvit , (v:)
dye _ barva , (n:)
dye house _ barevna , (n:)
dye-house _ barevna , (n:)
dyed _ barvený ,
dyed-in-the-wool _ skalní , (adj:)
dyed-in-the-wool _ nekompromistní , (adj:)
dyed-in-the-wool _ zarytý , (adj:)
dyed-in-the-wool _ radikální , (adj:)
dyed-in-the-wool _ zatvrzelý , (adj:)
dyehouse _ barevna , (n:)
dyeing _ barvicí , (adj:)
dyeing _ barvení , (n:)
dyer _ barvíř , (n:)
dyes _ obarvuje , (v:)
dyes _ barviva , (n:)
DYHWIH _ Do You Hear What I Hear , ([zkr.])
dying _ umírání ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line