Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

dugong _ moroň ,
dugout _ zákop , (n:)
Duisburg _ město - Německo , (n: [jmén.])
DUK _ Dead Upon Keyboard , ([zkr.])
duke _ vévoda , (n:)
duke _ kníže ,
duke _ velkovévoda ,
duke _ třešeň , (n: [bot.]) , (druh třešně - chuťově něco mezi sladkou a kyselou třešní)
duke _ pěst , (n: [slang.]) , (obyvkle se používá v plurálu - dukes)
dukedom _ vévodství , (n:)
dukes _ vévodové ,
dulcet _ melodický , (adj:)
dulcet _ libozvučný , (adj:)
dulcify _ zpříjemnit , (v:)
dulcify _ zjemnit , (v:)
dulcify _ osladit , (v:)
dulcimer _ dulcimer , (n:)
dulcimer _ druh strunného nástroje ,
dull _ tupý , (adj:)
dull _ nudný , (adj:)
dull _ mdlý ,
dull _ zataženo (obloha) ,
dullard _ trouba , (n:)
Dullards _ hlupáci ,
dulled _ utlumoval , (v:)
dulled _ pohasínal , (v:)
dulled _ otupoval , (v:)
duller _ nudnější , (adj:)
dullest _ nejhloupější ,
dulling _ otupení , (n:)
dulling _ matování , (n:)
dullness _ skleslost , (n:)
dullness _ nudnost , (n:)
dullness _ nezajímavost , (n:)
dullness _ jednotvárnost , (n:)
dully _ sklesle , (adv:)
dulness _ otupělost , (n:)
dulness _ nechápavost , (n:)
duly _ náležitě ,
duly _ řádně , (adv:)
duly _ přesně , (adv:)
duma _ duma , (n:)
Dumas _ Dumas , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dumb _ němý ,
dumb _ pitomý , (adj: [amer.])
dumbbell _ činka , (n:)
dumbell _ činka , (n:)
dumber _ hloupější , (adj:)
dumbest _ nejhloupější , (adj:)
dumbfound _ ohromit , (v:)
dumbfounded _ ohromený , (adj:)
dumbfounded _ zaražený , (adj:)
dumbhead _ tupec , (n:)
dumbly _ němě , (adv:)
dumbness _ slabomyslnost , (n:)
dumbness _ hloupost , (n:)
dumbstruck _ ohromený ,
dumbwaiter _ výtah na jídlo ,
dumbwaiter _ kuchyňský výtah ,
dumdum _ hlupák , (n:)
dummies _ makety , (n: pl.)
dummies _ figuríny , (n: pl.)
dummies _ atrapy , (n: pl.)
dummy _ maketa , (n:)
dummy _ dudlík , (n:)
dummy _ fiktivní ,
dump _ skládka odpadu , ([eko.])
dump _ vyklopit , (v:)
dump _ uložit , (v:)
dump _ skládka , (n:)
dump _ dát košem , (v:)
dump _ pustit k vodě , (v:)
dump of radioactive wastes _ úložiště radioaktivních odpadů , ([eko.])
dump of radioactive wastes in deep underground spaces _ úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách , ([eko.])
dump of radioactive wastes in subsurface spaces _ úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách , ([eko.])
dump truck _ sklápěč ,
dumped _ vysypaný , (adj:)
dumped _ vyklopený , (adj:)
dumped _ uložený , (adj:)
dumped _ složený , (adj:)
dumped _ odhozený , (adj:)
dumper _ tlumič , (n:)
dumper _ sklápěč , (n:)
dumper _ sklápěcí nákladní automobil ,
dumpiness _ zavalitost , (n:)
dumping _ dumping , (n:)
dumping _ pobízení , (n:)
dumping ground _ skládka odpadu , ([eko.])
dumping ground _ odval ,
dumping site _ skládka odpadu , ([eko.])
dumpling _ nok , (n:)
dumpling _ knedlík ,
dumplings _ knedlíky ,
dumps _ vysypává , (v:)
dumps _ ukládá , (v:)
dumps _ skládky , (n: pl.)
dumps _ haldy , (n: pl.)
dumpy _ zavalitý , (adj:)
dun _ upomínka , (n:)
dun _ šedohnědý , (adj:)
Dunbar _ Dunbar , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Duncan _ Duncan , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
dunce _ hlupák , (n:)
dunces _ hlupáci ,
Dundee _ Dundee , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Velká Británie)
dunderhead _ hlupák , (n:)
dune _ duna ,
Dunedin _ město - Nový Zéland , (n: [jmén.])
dung _ mrva ,
dung _ trus ,
dung _ chlévská mrva , ([eko.])
dung _ hnojit , (v:)
dung _ hnůj ,
dung beetle _ hovnivál ,
dung beetle _ druh brouka , (n:)
dung water _ hnojůvka , ([eko.])
dung-beetle _ hovnivál ,
dung-beetle _ druh brouka , (n:)
dungaree _ kepr , (n:)
dungeon _ věž , (n:) , (hradní)
dungeon _ hladomorna , (n:)
dungeon _ žalář , (n:)
dungeons _ žaláře ,
dunghill _ hnojiště ,
Dunham _ Dunham , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dunk _ namočit , (v:)
Dunlap _ Dunlap , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Dunlop _ Dunlop , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Dunn _ Dunn , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
dunnage _ podřadné řezivo ,
dunnage _ pilařský odpad ,
dunnart _ vačnatá myš , (n:)
Dunne _ Dunne , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dunning _ upomínací , (adj:)
dunno _ = do not know (nevím) , ([slang.])
dunt _ úder , (n:)
dunt _ rána , (n:)
duo _ duo , (n:)
duodecimal _ dvanáctkový , (adj:)
duodecimal _ duodecimální , (adj:)
duodenal _ dvanácterníkový , (adj:)
duodenum _ dvanácterník , (n:)
duodenum _ duodenum , (n:)
duologue _ dialog , (n:)
duomo _ katedrála , (n:)
duomo _ dóm , (n:)
duopoly _ duopol , (adv:)
duopoly _ dvě silné firmy ,
dupe _ podvést ,
dupe _ napálit , (v:)
dupe _ hlupák , (n:)
dupe _ ošálit , (v:)
dupe _ oklamat , (v:)
duped _ ošálil , (v:)
duped _ ošálený , (adj:)
duped _ oklamaný , (adj:)
duped _ oklamal , (v:)
dupery _ ošálení , (n:)
dupery _ oklamání , (n:)
dupery _ podvádění ,
duple _ dvojitý , (adj:)
duplex _ obousměrný , (adj:)
duplex _ duplexní , (adj:)
duplex _ dvojpodlažní byt ,
duplicability _ duplikovatelnost , (n:)
duplicate _ zdvojnásobit , (v:)
duplicate _ zdvojit , (v:)
duplicate _ opis , (n:)
duplicate _ okopírovat , (v:)
duplicate _ dvojitý , (adj:)
duplicate _ duplikovat , (v:)
duplicate _ duplikát , (n:)
duplicate _ duplicitní , (adj:)
duplicated _ duplikovaný , (adj:)
duplicates _ duplikuje , (v:)
duplicating _ rozmnožovací , (adj:)
duplicating _ kopírující , (adj:)
duplicating _ kopírování , (n:)
duplicating _ kopírovací , (adj:)
duplicating _ duplikující , (adj:)
duplicating machine _ kopírovací stroj ,
duplication _ zdvojení , (n:)
duplication _ kopírování , (n:)
duplication _ duplikace , (n:)
duplicator _ kopírka , (n:)
duplicator _ duplikátor , (n:)
duplicitous _ obojaký , (adj:)
duplicity _ pokrytectví , (n:)
duplicity _ dvojakost ,
dura mater _ podlebice ,
dura mater _ dura mater ,
durability _ trvanlivost , (n:)
durability _ trvalost , (n:)
durability _ stálost , (n:)
durability _ odolnost , (n:)
durable _ trvalý , (adj:)
durable _ odolný , (adj:)
durable _ trvanlivý ,
durable goods _ zboží dlouhodobé spotřeby ,
durable goods _ trvanlivé zboží ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line