Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

drunk tank _ záchytka , (n:)
drunkard _ opilec , (n:)
drunken _ opilý ,
drunkenly _ opile , (adv:)
drunkenness _ opilství , (n:)
drunkenness _ opilost , (n:)
drunks _ opilci , (n: pl.)
drunks _ pijani ,
drupe _ peckovice , (n:)
drupe _ peckovité ovoce ,
Drury _ Drury , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dry _ vyschnout , (v:)
dry _ usušit , (v:)
dry _ uschnout , (v:)
dry _ schnout , (v:)
dry _ prohibiční , (adj:)
dry _ osušit , (v:)
dry _ oschnout , (v:)
dry _ uschlý , (adj:)
dry _ vyschlý , (adj:)
dry _ nealkoholický , (adj:)
dry _ žíznivý , (adj:)
dry _ vyprahlý , (adj:)
dry _ suchý , (adj:)
dry _ vysušit ,
dry _ sušit ,
dry _ sucho , (adv:)
dry cell _ suchý článek ,
dry cleaning _ chemické čistění , (n:)
dry dock _ suchý dok ,
dry goods _ textilní zboží ,
dry goods _ galanterní zboží ,
dry ice _ suchý led ,
dry mass _ sušina , (n:)
dry out _ vysušovat , (v:)
dry rot _ dřevomorka , (n:)
dry rot _ suchá hniloba , (n:)
dry run _ zkouška na sucho ,
dry run _ zkouška na nečisto ,
dry seedlings pickling _ suché moření sadby , ([eko.])
dry sowing seed pickling _ suché moření osiva , ([eko.])
dry up _ vyschnout , (v:)
dry up _ usychat , (v:)
dry up _ uschnout , (v:)
dry up _ schnout , (v:)
dry up _ vysychat , (v:)
dry up _ vysušovat , (v:)
dry weather _ sucho ,
dry-clean _ chemicky čistit ,
dry-cleaner s _ chemická čistírna ,
dry-cleaner´s _ čistírna ,
dry-eyed _ neplačící , (adj:)
dryad _ dryáda , (n:)
Dryden _ Dryden , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dryer _ sušší , (adj:)
dryer _ sušička , (n:)
drying _ sušení , (n:)
drying up _ usychání , (n:)
dryish _ spíše suchý ,
dryly _ suše , (adv:)
dryness _ sucho ,
drystone _ stavěný bez malty ,
DS _ Darling Son , ([zkr.])
DSB _ Defense Science Board , ([zkr.] [voj.])
DSCS _ Defense Satellite Communication System , ([zkr.] [voj.])
DSN _ Defense Switched Network , ([zkr.] [voj.])
DSO _ Defensive System Operator , ([zkr.] [voj.])
DSS _ Decision Support System , ([zkr.] [voj.])
DT&E _ Development, Test, and Evaluation , ([zkr.] [voj.])
DTA _ Don t Trust Anybody , ([zkr.])
DTAP _ Defense Technolgy Area Plan , ([zkr.] [voj.])
DTD _ Document Type Definition , ([zkr.])
DTM _ Data Transfer Module , ([zkr.] [voj.])
DTOKAB _ Drop To One Knee And Blow , ([zkr.])
DTP _ DeskTop Publishing , ([zkr.])
DTRT _ Do The Right Thing , ([zkr.])
duad _ dvojice , (n:)
dual _ dvojí , (adj:)
dual currency bond _ duální obligace ,
dual economy _ duální ekonomika ,
dual exchange market _ dvojí devizový trh ,
dual-purpose _ dvojúčelový , (adj:)
dualism _ dualismus ,
dualist _ dualista , (n:)
dualistic _ dualistický , (adj:)
duality _ dualita , (n:)
duality _ podvojnost , (n:)
Duane _ Duane , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
dub _ zarovnat , (v:)
dub _ zahladit , (v:)
dub _ dát přezdívku ,
dub _ nazvat , (v:)
dub _ přezdívat , (v:)
dub _ dabovat , (v:) , (film)
Dubai _ Dubaj , ([zem.] n:)
dubbed _ přezdíval , (v:)
dubbed _ dabovaný , (adj:)
dubbed _ daboval , (v:)
dubbed _ přezdívaný , (adj:)
dubbin _ mastivo ,
dubbing _ dabing , (n:)
dubiety _ pochybnost , (n:)
dubious _ nejistý ,
dubious _ pochybný ,
dubiousness _ podezřelost , (n:)
dubiousness _ pochybnost , (n:)
dubitable _ pochybný , (adj:)
Dublin _ Dublin , ([zem.] n:)
Dubuque _ Dubuque , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
ducal _ vévodský , (adj:)
ducat _ dukát , (n:)
duchess _ vévodkyně ,
duchy _ vévodství ,
duck _ potopit , (v:)
duck _ ponořit , (v:)
duck _ kachna ,
duck out _ prchnout , (v:)
duckbill _ ptakopysk , (n:)
ducked _ uhnul , (v:)
ducked _ sehnul , (v:)
ducked _ klesl , (v:)
ducking _ lov kachen ,
duckling _ kachňátko , (n:)
ducks _ kachny , (n: pl.)
ducky _ zlatíčko , (n:)
ducky _ miláček , (n:)
ducky _ drahoušek , (n:)
duct _ potrubí , (n:)
duct _ vodovod , (n:)
ductile _ poddajný , (adj:)
ductile _ kujný , (adj:)
ductile _ tvárný ,
ductility _ tvárnost , (n:)
ductility _ tažnost , (n:)
ductility _ průtažnost , (n:)
ductility _ ohebnost , (n:)
ductility _ houževnatost , (n:)
ducting _ potrubí ,
ducts _ vodovody , (n: pl.)
ducts _ potrubí , (pl.)
DUCWIC _ Do You see (C) What I see (C) , ([zkr.])
dud _ šmejd , (n:)
dud _ nefunkční , (adj:)
dude _ chlápek , (n:)
dude _ švihák , (n:)
dude _ hejsek , (n:)
dude _ frajer , (n:)
dude _ kámo , (n: [hovor.])
dude _ kamarád , (n:)
dudes _ chlápci ,
dudgeon _ vzteky ,
Dudley _ Dudley , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Velká Británie, mužské křestní jméno)
due _ dlužný , (adj:)
due _ povinný , ([eko.])
due _ poplatky , ([eko.])
due _ způsoben ,
due _ přiměřený , (adj:)
due _ povinnost , (n:)
due _ patřičný , (adj:)
due _ nezaplacený , (adj:)
due _ náležitý , (adj:)
due _ rovnou ,
due _ zapřičiněný ,
due _ příspěvky ,
due _ přímo ,
due _ splatnost ,
due date _ termín vrácení výpůjčky , (n:)
due date _ datum splatnosti , (n:)
due date _ termín splatnosti , (n:)
due date _ den splatnosti , (n:)
due north _ přesně na sever ,
due process of law _ řádné soudní řízení , (n:)
due to _ způsobený , (adj:)
due to _ kvůli něčemu ,
due to _ zásluhou ,
due to _ v důsledku ,
due to _ kvůli ,
duel _ duel , (n:)
duel _ souboj ,
dueler _ protivník v souboji ,
duenna _ gardedáma , (n:)
dues _ poplatky ,
duet _ dvojzpěv , (n:)
duet _ duo , (n:)
duet _ dueto , (n:)
duet _ duet , (n:)
duff _ nekvalitní , (adj:)
duff _ bezcenný , (adj:)
duff _ citrónový pudink ,
duffer _ omezenec , (n:)
duffer _ nešika , (n:)
duffer _ nemotora , (n:)
duffle bag _ pytel ,
Duffy _ Duffy , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dug _ vemeno , (n:)
dug _ cecek , (n:)
dug _ dig/dug/dug , (v: [neprav.])
dug up _ rozkopaný ,
Dugan _ Dugan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dugong _ dugong ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line