Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

drive-in _ vjíždět ,
drive-through _ projíždět ,
drivel _ žvanit ,
drivelling _ žvanění , (n:)
drivelling _ slintání , (n:)
drivelling _ blábolení , (n:)
driven _ řízený , (adj:)
driven _ pohánět , (v:)
driven _ poháněný , (adj:)
driven _ drive/drove/driven , (v: [neprav.])
driven _ hnán , ((passive participle))
driven _ hnaný ,
driver _ typ golfové hole , (n:) , (typ golfové hole)
driver _ šofér ,
driver _ řidič ,
driver _ ovladač , (n: [it.])
driver s license _ řidičský průkaz ,
driverless _ bez řidiče ,
drivers _ ovladače , (n: [it.])
drivers _ řidiči , (n: pl.)
drivers school _ autoškola , (n:)
drives _ veze ,
drives _ žene ,
drives _ jede ,
driveway _ příjezdová cesta , (n:)
driving _ řidičský , (adj:)
driving _ jízda , (n:)
driving force _ hnací síla ,
driving lesson _ hodina jízdy v autoškole , (n:)
driving lesson _ hodina jízdy , (n:)
driving licence _ řidičák , (n:) , (hovorově)
driving licence _ řidičský průkaz , (n:)
driving range _ cvičné odpaliště , (n:) , (golfový pojem)
driving school _ autoškola , (n:)
drizzle _ mrholit , (v:)
drizzle _ mrholení , (n:)
drizzling _ mrholivý , (adj:)
drizzly _ sychravý , (adj:)
DRM _ digitální správa (funkčních) omezení , ([zkr.]) , (Agrese namířená proti právům lidí/uživatelů autorských děl (software, videa, hudby či jiného digitálního obsahu), která jim bere z rukou kontrolu a narušuje jejich soukromí. Nelze ji vypnout. Nechci, aby si viděl tento soubor - Nechci, aby sis zkopíroval)
DRM _ Digital Restrictions Management , ([zkr.])
droll _ směšný , (adj:)
droll _ komický , (adj:)
droller _ komičtější , (adj:)
drollery _ žertování , (n:)
drollery _ šprým , (n:)
drollest _ nejkomičtější , (adj:)
drolly _ směšně , (adv:)
drolly _ komicky , (adv:)
dromedary _ dromedár , (n:)
drone _ trubec , (n:)
drone _ letadlo bez pilota , (n:)
drone on _ mumlat , (v:)
drone on _ huhlat , (v:)
drone on _ brumlat , (v:)
drones _ trubci , (n: pl.)
drones _ hučí , (v:)
droning _ hučení , (n:)
drool _ zalykat se nadšením ,
drool _ slintat blahem ,
drool _ slintat , (v:)
drooling _ slintání , (n:)
droop _ klesnout , (v:)
droop _ klesat , (v:)
droop _ blbec , (amer.; vulg.)
droopiness _ zplihlost , (n:)
drooping _ hrbení se , (n:)
droopy _ zvadlý , (adj:)
drop _ snížení , (n:)
drop _ ustat , (v:)
drop _ polevit , (v:)
drop _ pokles /cen/ , ([eko.])
drop _ upustit , (v:)
drop _ propad ,
drop _ pád ,
drop _ spouštět , (v:)
drop _ spustit , (v:)
drop _ klesnout , (v:)
drop _ klesat , (v:)
drop _ kapka , (n:)
drop _ pokles ,
drop a line _ napsat pár řádků ,
drop anchor _ zakotvit , (v:)
drop anchor _ spustit kotvy ,
drop away _ zhoršit se ,
drop back _ ustoupit , (v:)
drop behind _ zůstávat vzadu ,
drop behind _ opozdit se , (v:)
drop by _ poklesnout o ,
drop dead _ padnout mrtev ,
drop down _ upadnout , (v:)
drop down _ spustit , (v:)
drop down _ upustit dolů ,
drop erosion _ kapková eroze , ([eko.])
drop in _ zajít na skok ,
drop irrigation _ kapková závlaha , ([eko.])
drop off _ usnout , (v:)
drop off _ zhoršit se , (v:)
drop off _ upadat , (v:)
drop off _ opadávat , (v:)
drop off _ klesat , (v:)
drop out _ odpadnout , (v:)
drop-in _ nečekaná návštěva , (n:)
drop-off _ sráz , (n:)
drop-off _ pokles , (n:)
drop-out _ odpadlík , (n:)
droplet _ kapička , (n: [obec.] 6 6)
droplet _ kapka , (n: [obec.] 4 6)
dropout _ ztroskotanec , (n:)
dropout _ odpadlík , (n:)
dropout _ dezertér , (n:)
dropped _ upuštěný , (adj:)
dropped _ shozený , (adj:)
dropped _ pokleslý , (adj:)
dropper _ kapátko , (n:)
dropping _ upuštění , (n:)
dropping _ svržení , (n:)
dropping _ shození , (n:)
droppings _ trus , (n:)
drops _ poklesy ,
drops _ kapky , (n: pl.)
dropsical _ oteklý , (adj:)
dropsy _ edém , (n:)
droshky _ drožka , (n:)
drosophila _ octomilka , (n:)
dross _ struska , (n:)
dross _ odpadky , (n: pl.)
dross _ brak , (n:)
drought _ sucho , (n:)
drought _ období sucha ,
drought _ vyprahlost , (n:)
drought severity _ závažnost sucha , (meteo.)
drouth _ vyprahlost , (n:)
drouth _ žízeň ,
drove _ drive/drove/driven , (v: [neprav.])
drove _ vezl , (v:)
drove _ řídil , (v:)
drove _ jel , (v:)
drove _ hejno , (n:)
drover _ honák , (n:)
droves _ houf , (n:)
droves _ dav , (n:)
drown _ utopit , (v:)
drown _ topit , (v:)
drowned _ utopený , (adj:)
drowned man _ utopenec , (n:)
drowning _ utonutí , (n:)
drowning _ tonoucí , (adj:)
drowns _ topí se ,
drowse _ dřímat , (v:)
drowsily _ ospale , (adv:)
drowsiness _ ospalost , (n:)
drowsy _ ospalý , (adj:)
drub _ zbít , (v:)
drub _ tlouci , (n: pl.)
drubbing _ výprask , (n:)
drubbing _ bití ,
drudge _ dříč , (n:)
drudgery _ dřina , (n:)
drudging _ vysilující , (adj:)
drudging _ namáhavý , (adj:)
drug _ omámit , (v:)
drug _ lék , (n:)
drug _ droga ,
drug addict _ feťák ,
drug dealer _ překupník drog ,
drugged _ zdrogovaný , (adj:)
drugged _ zdrogoval , (v:)
drugged _ omámil , (v:)
drugged _ omámený , (adj:)
drugget _ damašek , (n:)
druggist _ farmaceut , (n:)
druggist _ lékárník , (n:)
druggist _ drogista , (n:)
drugs _ léky , (n: pl.)
drugs _ drogy , (n: pl.)
drugstore _ lékárna , (n:)
drugstore _ drogerie , (n:)
druid _ druid , (n:)
druidism _ druidství , (n:)
druidism _ druidismus , (n:)
drum _ bubeník , (n:)
drum _ bubínek , (n:)
drum _ tambor ,
drum _ bubnovat , (v:)
drum _ buben , (n:)
drum major _ vojenský kapelník ,
drum majorette _ mažoretka , (n:)
drumbeat _ bubnování , (n:)
drumbeat _ úder bubnu ,
drumbeat _ víření bubnů ,
drumfire _ bubnová palba ,
drumhead _ bubínková membrána , (n:)
drumhead _ kůže bubnu ,
drummer _ bubeník , (n:)
drumming _ bubnování , (n:)
Drummond _ Drummond , (n: [jmén.]) , (příjmení)
drums _ bubny , (n: pl.)
drumstick _ palička na buben ,
drunk _ drink/drank/drunk , (v: [neprav.])
drunk _ opilý ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line