Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

dB _ dB ,
DBA _ Doing Business As , ([zkr.])
DBF _ Divorced Black Female , ([zkr.])
DBM _ Divorced Black Male , ([zkr.])
DBN _ Doing Business, NOT , ([zkr.])
DC _ stejnosměrný proud ,
DC-X _ Delta Clipper Experimental , ([zkr.] [voj.])
DD _ Darling Daughter , ([zkr.])
DDR = Deutsche Demokratische Republik (1949-1990) _ NDR = Nemecká demokratická republika , (n: [hist.])
DDR&E _ Director, Defense Research and Engineering , ([zkr.] [voj.])
DDT _ DDT dichlordifenyltrichloretan , ([eko.])
de facto _ ve skutečnosti , (adv:) , (z lat.)
de Gaulle _ de Gaulle , ([jmén.]) , (francouzský generál)
de jure _ podle práva , (adv:)
de jure _ po právu , (adv:)
de luxe _ luxusní ,
de Soto _ de Soto , ([jmén.]) , (Hernando; španělský dobyvatel)
de-energize _ vypnout , (v:)
de-escalate _ zmírňovat , (v:)
de-escalation _ deeskalace ,
de-ice _ odmrazit , (v:)
de-iced _ odmrazil , (v:)
de-iced _ odmrazený , (adj:)
de-Stalinization _ destalinizace , (n:)
DEA _ Data Exchange Agreement , ([zkr.] [voj.])
deacon _ jáhen ,
deacon _ diákon ,
deactivate _ dezaktivovat , (v:)
deactivate _ deaktivovat ,
deactivated _ deaktivoval , (v:)
deactivation _ deaktivace ,
dead _ mdlý , (adj:)
dead _ nehybný , (adj:)
dead _ odumřelý , (adj:)
dead _ opuštěný , (adj:)
dead _ uschlý , (adj:)
dead _ úplný , (adj:)
dead _ vymřelý , (adj:)
dead _ fádní ,
dead _ bez života ,
dead _ mrtví ,
dead _ mrtvý , (adj:)
dead _ mrtev ,
dead body _ mrtvola , (n:)
dead certain _ stoprocentně jist ,
dead end _ slepá ulice ,
dead eye _ očnice , (n:)
dead language _ mrtvý jazyk , (n:) , (nepoužívaný/zaniklý)
dead letter _ nedoručený dopis , ([hovor.])
Dead Sea _ Mrtvé moře , (n: [zem.])
dead tired _ k smrti unavený ,
dead-beat _ k smrti unavený ,
dead-end job _ zaměstnání bez vyhlídek ,
deadbeat _ naprosto vyčerpaný ,
deaden _ zahubit , (v:)
deaden _ umrtvit , (v:)
deaden _ otupit , (v:)
deadening _ umrtvující , (adj:)
deadhead _ černý pasažér ,
deadhead _ zvadlý květ ,
deadliest _ nejsmrtelnější ,
deadline _ stanovená lhůta ,
deadline _ poslední termín ,
deadline _ nejzazší termín ,
deadline _ nejzazší mez ,
deadline _ krajní lhůta ,
deadline _ uzávěrka , (n:)
deadline _ termín , (n:)
deadline _ lhůta , (n:)
deadline _ konečný termín ,
deadlines _ uzávěrky , (n: pl.)
deadlines _ termíny , (n: pl.)
deadliness _ vražednost , (n:)
deadlock _ zablokování , (n:)
deadlock _ uváznutí (na mrtvém bodě) , (n:)
deadlocked _ zablokovaný , (adj:)
deadly _ smrtící , (adj:)
deadly _ smrtelný , (adj:)
deadness _ nepružnost , (n:)
deadness _ mrtvost , (n:)
deadpan _ kamenná tvář ,
deadweight _ přítěž ,
deadwood _ roští ,
deadwood _ chrastí ,
deadwood _ suchý strom ,
deaeration _ odvětrávání (vody) , ([eko.])
deaf _ neslyšící , (adj:)
deaf _ hluchý , (adj:)
deaf-aid _ sluchadlo ,
deaf-and-dumb _ hluchoněmý , (adj:)
deaf-mute _ hluchoněmý , (adj:)
deaf-muteness _ hluchoněmost , (n:)
deaf-mutism _ hluchoněmost , (n:)
deafen _ ohlušit ,
deafening _ izolace ,
deafening _ naprostý ,
deafening _ hrobový ,
deafening _ ohlušující ,
deafeningly _ ohlušivě , (adv:)
deafer _ méně slyšící , (adj:)
deafness _ hluchota , (n:)
deaktivation coefficient _ dezaktivační koeficient (vodní hospodářství) , ([eko.])
deaktivation degree _ stupeň dezaktivace (vodní hospodářství) , ([eko.])
deaktivation efficiency _ dezaktivační účinnost (vodní hospodářství) , ([eko.])
deal _ úděl ,
deal _ pojednávat , (v:)
deal _ obchodovat , (v:)
deal _ obchodní transakce ,
deal _ obchodní jednání ,
deal _ kšeft , (n:)
deal _ obchod , (n:)
deal _ množství , (n:)
deal _ jednat , (v:)
deal _ jednání , (n:)
deal _ deal/dealt/dealt , (v: [neprav.])
deal _ dohoda ,
deal out _ rozdělit , (v:)
deal out _ přidělit , (v:)
deal with _ zabývat se ,
deal with _ utratit (psa, nepřítele) , (v:)
deal with st _ pojednávat o čem ,
deal with st _ řešit ,
deal with st _ vyřešit ,
deal with st _ vyrovnat se s čím ,
dealer _ obchodník ,
dealers _ obchodníci , (n: pl.)
dealers _ prodavači , (n: pl.)
dealership _ obchodní zastoupení , (n:)
dealership _ jednatelství , (n:)
dealing _ zacházení , (n:)
dealing _ jednání ,
dealing _ obchodování , (n:)
dealings _ záležitosti , (n:)
dealings _ styky , (n: pl.)
dealings _ jednání , (pl.)
deallocate _ uvolnit , (v:)
deallocated _ uvolnil , (v:)
deals _ obchody , (n: pl.)
deals _ dohody , (n: pl.)
dealt _ obchodovaný , (adj:)
dealt _ deal/dealt/dealt , (v: [neprav.])
dean _ děkan ,
Deane _ Deane , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
deanery _ děkanství , (n:)
Deanna _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
deanship _ děkanát , (n:)
dear _ upřímný , (adj:)
dear _ srdečný , (adj:)
dear _ ctěný , (adj:)
dear _ vážený ,
dear _ milý ,
dear _ drahý ,
Dear John _ drahý Honzo ,
dear me _ jejda , (interj:)
dear me _ proboha , (interj:)
dear me _ jémine , (interj:)
Dearborn _ Dearborn , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
dearer _ dražší ,
dearest _ nejdražší , (adj:)
dearie _ miláčku ,
dearly _ velice , (adv:)
dearly _ nesmírně , (adv:)
dearly _ draho ,
dearness _ drahota , (n:)
dears _ miláčci , (n: pl.)
dears _ drazí , (v:)
dears _ drahoušci , (n: pl.)
dearth _ nouze , (n:)
dearth _ nedostatek , (n:)
deary _ drahoušku ,
deary _ miláčku ,
death _ úmrtní ,
death _ zánik , (n:)
death _ úmrtí ,
death _ smrt , (n:)
death notice _ úmrtní oznámení ,
death penalty _ trest smrti ,
death rate _ úmrtnost , (n:)
death rattle _ smrtelné chroptění , (n:)
death squad _ Komando smrti ,
death squad _ eskadra smrti ,
Death Valley _ Údolí smrti , ([jmén.] [zem.]) , (v Kalifornii)
death wish _ přání zemřít ,
death-rate _ úmrtnost , (n:)
death-watch _ druh škodlivého hmyzu ,
deathbed _ smrtelné lože ,
deathblow _ smrtící rána , (n:)
deathblow _ smrtelná rána , (n:)
deathblow _ osudová rána , (n:)
deathless _ nesmrtelný , (adj:)
deathlike _ mrtvolný , (adj:)
deathly _ smrtelný ,
deathly _ vražedný ,
deathrate _ úmrtnost , (n:)
deaths _ smrti , (n:)
deathtrap _ past , (n:)
deathwatch _ druh škodlivého hmyzu ,
deathwatch _ hlídka u mrtvého ,
deb _ strana má dáti ,
deb _ dlužní úpis ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line