Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

dressing _ hnojení ,
dressing _ apretura ,
dressing _ zálivka ,
dressing _ oblékání , (n:)
dressing down _ kázání , (n:)
dressing gown _ župan , (n:)
dressing room _ šatna , (n:)
dressing table _ toaletní stolek ,
dressing-down _ kázání , (n:)
dressing-room _ toaletní místnost , (n:)
dressing-room _ oblékárna , (n:)
dressings _ obvazy , (n: pl.)
dressings _ dresinky , (n: pl.)
dressmaker _ švadlena , (n:)
dressmaker _ krejčová ,
dressmaker _ krejčí ,
dressmaker´s _ krejčovství ,
dressmaking _ krejčovství ,
dressy _ slavnostní , (adj:)
dressy _ elegantní , (adj:)
drew _ táhl , (v:)
drew _ kreslil , (v:)
drew _ draw/drew/drawn , (v: [neprav.])
Drexel _ Drexel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Dreyfuss _ Dreyfuss , (n: [jmén.]) , (příjmení)
DRFM _ Digital Radio Frequency Memory , ([zkr.] [voj.])
dribble _ slina , (n:)
dribble _ kapat , (v:)
dribble _ driblovat , (v:)
dribbled _ odkapával , (v:)
dribbled _ kapal , (v:)
dribbled _ dribloval , (v:)
dribbling _ driblování , (n:)
dried _ sušený , (adj:)
dried _ vysušený , (adj:)
dried-up _ vyschlý , (adj:)
dried-up _ seschlý , (adj:)
dried-up _ vysušený , (adj:)
drier _ sušší , (adj:)
driers _ sušičky , (n: pl.)
dries _ suší , (v:)
dries _ schne ,
driest _ nejsušší , (adj:)
drift _ být nesen ,
drift _ hnát ,
drift _ proud ,
drift _ přesun ,
drift _ unášet ,
drift _ být poháněn ,
drift _ drift , ([eko.])
drift _ hnát proudem , (v:)
drift _ posun , (n:)
drift apart _ rozejít se ,
drift apart _ přestat si rozumět ,
drift apart _ odcizit se ,
drift away _ odplavat , (v:)
drift away _ odloučit se od ,
drift-ice _ ledová tříšť , ([eko.])
drift-nets _ tenatové sítě ,
drift-nets _ druh rybářských sítí ,
driftage _ vyplavenina ,
drifted _ unášený , (adj:)
drifted _ hnaný , (adj:)
drifter _ tulák , (n:)
drifter _ flákač , (n:)
drifting _ unášení , (n:)
drifts _ posuny ,
driftwood _ plavené dřevo ,
drill _ vrtat , (v:)
drill _ dril ,
drill _ drel ,
drill _ drezúra ,
drill _ kepr ,
drill _ nácvik , (n:)
drill _ vrták ,
drill _ vyvrtat ,
drill _ nacvičovat ,
drill _ trénovat ,
drill _ výcvik ,
drill _ drilovat , (v:)
drill _ vrtačka , (n:)
drill into _ vrtat , (v:)
drill press _ sloupová vrtačka , (n:)
drilled _ vrtal , (v:)
drilled _ navrtával , (v:)
drilled _ driloval , (v:)
driller _ vrtač , (n:)
drilling _ vrtací , (adj:)
drilling _ vrtání ,
drillmaster _ vojenský instruktor ,
drills _ vrtá , (v:)
drily _ suše , (adv:)
drily _ ironicky , (adv:)
drink _ připít ,
drink _ drink/drank/drunk , (v: [neprav.])
drink _ bumbat , ((baby language))
drink _ vypít ,
drink _ pití ,
drink _ pít ,
drink _ nápoj ,
drink _ napít se ,
drink a toast to _ připít ,
drink down _ vypít ,
drink in _ hltat , (v:)
drink in _ hloubat , (v:)
drink in _ sát všemi póry ,
drink like a fish _ pít jak duha , (n:)
drink to _ připít ,
drink to _ připil ,
drink to _ připije ,
drink up _ vypít ,
drinkable _ pitný , (adj:)
drinker _ pijan , (n:)
drinker _ piják , (n:)
drinker _ alkoholik , (n:)
drinker _ alkoholička , (n:)
drinkers _ pijáci , (n: pl.)
drinking _ pití ,
drinking fountain _ fontánka , (n:)
drinking straw _ brčko ,
drinking water _ pitná voda ,
drinking water quality parameter _ ukazatel jakosti pitné vody , ([eko.])
drinking-water _ pitná voda , ([eko.])
drinks _ pije ,
drip _ kapka ,
drip irrigation _ kapková závlaha ,
drip-dry _ nežehlivý , (adj:)
dripping _ kapání ,
drippy _ sentimentální , (adj:)
drips _ kapky , (n: pl.)
dripstone _ okapnice ,
Driscoll _ Driscoll , (n: [jmén.]) , (příjmení)
drivable _ sjízdný , (adj:)
drivable _ pojízdný , (adj:)
drivable _ schopný být řízen ,
drive _ úsilí ,
drive _ zašroubovat ,
drive _ zarazit ,
drive _ vyvrtat ,
drive _ svézt ,
drive _ provrtat ,
drive _ prorazit ,
drive _ odvést ,
drive _ nápor ,
drive _ nutit ,
drive _ kampaň ,
drive _ dohnat ,
drive _ jízda ,
drive _ vyjížďka ,
drive _ pohánět ,
drive _ projížďka ,
drive _ jet ,
drive _ drive/drove/driven , (v: [neprav.])
drive _ vozit ,
drive _ vézt ,
drive _ řídit ,
drive _ zavézt ,
drive _ odpal , (n:) , (golfový pojem)
drive _ jezdit ,
drive _ honit ,
drive _ hnát ,
drive _ disk ,
drive across _ přejet ,
drive around _ jezdit okolo ,
drive away _ odhánět , (v:)
drive away _ odvézt ,
drive away _ odvážet ,
drive back _ potlačit , (v:)
drive back _ zahnat zpět ,
drive down _ sjíždět ,
drive down _ sjet ,
drive home _ zavézt domů ,
drive home _ zdůraznit , (v: [přen.])
drive home _ uplatňovat , (v: [přen.])
drive home _ prosazovat , (v: [přen.])
drive in _ vjíždět ,
drive in _ vjet ,
drive into _ zajíždět ,
drive into _ zajet ,
drive me crazy _ přivádět k šílenství ,
drive off _ odhánět , (v:)
drive off _ odehnat , (v:)
drive off _ zajíždět ,
drive off _ zajet ,
drive off _ rozjet se ,
drive out _ vyjíždět ,
drive out _ vyhnat ,
drive out _ vyjet ,
drive out _ vyhánět ,
drive round _ objet ,
drive round _ objíždět ,
drive shaft _ hnací hřídel ,
drive simulator _ trenažér , (n:)
drive through _ projíždět ,
drive through _ projet ,
drive to _ dohnat , (v:)
drive under _ podjíždět ,
drive under _ podjet ,
drive up _ přijet , (v:)
drive up _ přiblížit se ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line