Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

draw _ los , (n:)
draw _ losovat , (v:)
draw _ malovat , (v:)
draw _ narýsovat , (v:)
draw _ loterie , (n:)
draw _ natahovat , (v:)
draw _ slosovat , (v:)
draw _ nerozhodný výsledek ,
draw _ remíza , (n:)
draw _ draw/drew/drawn , (v: [neprav.])
draw _ druh úderu v golfu , (n:) , (mírná levá faleš v golfu)
draw _ nakreslit ,
draw _ kreslit ,
draw a blank _ mít okno , (v:)
draw a line _ udělat konec něčemu ,
draw a line _ stanovit meze ,
draw attention _ upozorňovat ,
draw attention _ upozornit ,
draw attention to _ zviditelnit , (v:)
draw attention to _ upozornit na , (n:)
draw away _ předběhnout , (v:)
draw away _ získat náskok ,
draw back _ stáhnout ,
draw close _ dotáhnout , (v:)
draw closer/nearer _ přiblížit se ,
draw closer/nearer _ blížit se ,
draw in _ vtáhnout , (v:)
draw in _ nastávat , (v:)
draw it to my attention _ upozornit mě na ,
draw near _ přicházet , (v:)
draw near _ přibližovat , (v:)
draw near _ přibližovat se ,
draw near _ přiblížit se ,
draw near _ blížit se ,
draw nearer _ přibližovat se ,
draw nearer _ přiblížit se ,
draw nearer _ blížit se ,
draw off _ vypustit , (v:)
draw off _ stáhnout , (v:)
draw off _ odsát , (v:)
draw on _ natahovat ,
draw on _ stáhnout ,
draw on _ lákat , (v:)
draw on _ svádět , (v:)
draw on _ podněcovat , (v:)
draw on _ povzbuzovat , (v:)
draw on _ čerpat z , (v:)
draw out _ prodloužit ,
draw rein _ zastavit koně ,
draw rein _ držet na uzdě ,
draw the line _ rozlišovat ,
draw together _ spojit , (v:)
draw together _ sjednotit , (v:)
draw together _ dát dohromady ,
draw up _ navrhnout , (v:)
draw up _ dohonit ,
draw up _ stihnout ,
draw-back _ bedostatek , ([eko.])
drawable _ tažný , (adj:)
drawback _ nedostatek , (n:)
drawback _ nevýhoda , (n:)
drawbacks _ vady , (n: pl.)
drawbacks _ nevýhody , (n: pl.)
drawbacks _ nedostatky , (n: pl.)
drawbar _ táhlo ,
drawbar _ oj ,
drawbridge _ padací most , (n:)
drawcord _ utahovací přezka , (n:)
drawee _ směnečník , (n:)
drawee _ směnečný dlužník ,
drawer _ trasant ,
drawer _ výstavce šeku ,
drawer _ vystavitel ,
drawer _ výstavce směnky ,
drawer _ výstavce ,
drawer _ zásuvka , (n:) , (u stolu)
drawers _ zásuvky , (n: pl.)
drawers _ šuplíky , (n: pl.)
drawers _ spodní prádlo ,
drawing _ kreslení , (n:)
drawing _ kresba ,
drawing board _ rýsovací prkno ,
drawing board _ kreslicí prkno ,
drawing ink _ tuš ,
drawing pin _ napínáček ,
drawing room _ přijímací pokoj ,
drawing up _ sestavování , (n:)
drawing-board _ kreslicí prkno ,
drawing-pin _ napínáček , (n:)
drawing-room _ přijímací pokoj ,
drawing-room comedy _ konverzační komedie ,
drawings _ nákresy , (n: pl.)
drawings _ kresby , (n: pl.)
drawknife _ poříz , (n:)
drawl _ mluvit ospale ,
drawled _ mluvil ospale ,
drawn _ tažený , (adj:)
drawn _ draw/drew/drawn , (v: [neprav.])
drawn _ narýsován ,
drawn _ protáhlý , (adj:)
drawn-out _ podlužovaný , (adj:)
draws _ kreslí , (v:)
draws _ táhne se ,
drawshave _ poříz , (n:)
dray _ valník ,
dread _ děsit se ,
dread _ bázeň ,
dread _ strach ,
dread _ obava ,
dread _ hrůza ,
dread _ děs , (n:)
dreaded _ obávaný , (adj:)
dreadful _ hrozný , (adj:)
dreadfully _ strašlivě , (adv:)
dreadfully _ hrozně , (adv:)
dreadfulness _ odpornost , (n:)
dreading _ děšení , (n:)
dreading _ děsivý , (adj:)
dreadlocks _ dredy ,
dreadnought _ bitevní loď ,
dream _ dream/dreamt/dreamt , (v: [neprav.])
dream _ dream/dreamed/dreamed , (v: [neprav.])
dream _ toužit ,
dream _ snít ,
dream _ sen ,
dream of _ snít o něčem ,
dream up _ vysnít si ,
dream world _ vysněný svět ,
dream-book _ snář ,
dream-world _ vysněný svět ,
dreamboat _ ideál , (n:)
dreamed _ dream/dreamed/dreamed , (v: [neprav.])
dreamed _ snil ,
dreamer _ snílek , (n:)
dreamily _ zasněně , (adv:)
dreaminess _ zasněnost , (n:)
dreaming _ snění , (n:)
dreamland _ říše snů ,
dreamland _ vysněná země ,
dreamland _ pohádková říše ,
dreamless _ bezesný , (adj:)
dreamlike _ snový , (adj:)
dreams _ sní ,
dreamt _ dream/dreamt/dreamt , (v: [neprav.])
dreamt _ snil ,
dreamworld _ říše snů ,
dreamworld _ vysněný svět ,
dreamworld _ snový svět ,
dreamy _ snivý ,
dreamy _ pohádkový ,
dreamy _ snový ,
dreamy _ zasněný , (adj:)
drear _ bezútěšný , (adj:)
dreariest _ nejpochmurnější , (adj:)
drearily _ ponuře , (adv:)
dreariness _ ponurost , (n:)
dreariness _ pochmurnost , (n:)
dreary _ ponurý , (adj:)
dreary _ pochmurný , (adj:)
dreary _ miláček , (n:)
dreary _ melancholický , (adj:)
dreary _ chmurný , (adj:)
dreary _ drahoušek , (n:)
dreary _ deprimující , (adj:)
dredge _ bagrovat , (v:)
dredge _ prohledávat dno ,
dredge _ plovoucí bagr ,
dredger _ plovoucí rypadlo ,
dredging _ bagrování , (n:)
dreem _ snít ,
dreg _ sedlina , (n:)
dreg _ kal , (v:)
dregs _ usazenina , (n:)
dregs _ kal , (v:)
drench _ zmáčet , (v:)
drench _ promoknout , (v:)
drench _ promočit , (v:)
drenched _ promáčený ,
Dresden _ město - Německo , (n: [jmén.])
Dresden _ Drážďany , ([zem.] n:)
dress _ šat , (n:)
dress _ oděv , (n:)
dress _ oblečení , (n:)
dress _ kostým , (n:)
dress _ oblek , (n:)
dress _ obléci se ,
dress _ strojit , (v:)
dress _ šaty , (n: pl.)
dress circle _ první balkón , (n:) , (v divadle)
dress clothes _ večerní úbor ,
dress down _ obrábět ,
dress rehearsal _ generální zkouška ,
dress up _ zdobit ,
dressage _ drezúra , (n:)
dressed _ oblečený , (adj:)
dresser _ prádelník , (n:)
dresser _ garderobiér , (n:)
dresses _ obléká , (v:)
dressiness _ vyparáděnost , (n:)
dressing _ přísada ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line