Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

draft _ vyzvednutí peněz , (n:)
draft _ koncept , (n:)
draft _ náčrt ,
draft budget _ návrh rozpočtu ,
draft resolution _ návrh usnesení , (n:)
draft resolution _ návrh rezoluce ,
drafted _ navržený , (adj:)
drafted _ načrtnutý , (adj:)
draftee _ odvedenec , (n:)
drafter _ kreslič , (n:)
drafting _ projektování , (n:)
drafting _ kreslení , (n:)
drafts _ návrhy , (n: pl.)
drafts _ koncepty , (n: pl.)
draftsman _ návrhář , (n:)
drag _ váznout , (v:)
drag _ táhnout , (v:)
drag _ vléct ,
drag _ vléci ,
drag _ vláčet ,
drag _ ohoz , (n: [slang.])
drag _ háv , (n: [slang.])
drag down _ srazit , (v:)
drag down _ společensky ponížit ,
drag down _ morálně ponížit ,
drag in _ vtáhnout , (v:)
drag on _ táhnout se , (v:)
drag on _ protahovat se , (v:)
drag one s feet _ loudat se ,
drag one s feet _ dělat cavyky ,
drag one s heels _ dát si načas ,
drag out _ protahovat , (v:)
drag out _ prodlužovat , (v:)
drag queen _ travestita , , (v nočních podnicích)
drag up _ vytáhnout , (v:)
dragee _ dražé ,
dragged _ vlekl ,
dragged _ vlečený , (adj:)
dragging _ tažení , (n:)
dragging _ smykování , (n:)
dragging _ vlekoucí ,
dragging _ táhnoucí ,
draggled _ promáčený , (adj:)
draggled _ ucouraný , (adj:)
draggy _ pomalý , (adj:)
draggy _ mdlý , (adj:)
draggy _ nudný , (adj:)
dragnet _ vlečná síť ,
dragnet _ policejní zátah ,
dragon _ drak , (n:)
dragonflies _ vážky ,
dragonfly _ vážka , (n:)
dragons _ draci , (n: pl.)
dragoon _ dragoun , (n:)
dragoons _ dragouni , (n: pl.)
drags _ vleče ,
drain _ odpad , (n:) , (např. v kuchyni u umyvadla)
drain _ odčerpat ,
drain _ odliv ,
drain _ odkapat ,
drain _ odtok ,
drain _ odvodnění ,
drain _ vyčerpat ,
drain _ vypustit ,
drain _ vysoušet ,
drain _ drenáž ,
drain _ odtékat ,
drain _ odvést ,
drain _ odvodňovat ,
drain _ výpusť ,
drain _ vyprázdnit ,
drain _ vysát ,
drain _ odvodnit ,
drain _ drén , ([eko.])
drain _ trativod , (n: [stav.] 6 6)
drain _ kanál ,
drain depth _ hloubka drénu , ([eko.])
drain fitting _ drenážní tvarovka , ([eko.])
drain length _ délka drénu , ([eko.])
drain pipe _ okap , (n:)
drain pipe _ okapová roura ,
drain spacing _ rozchod drénů , ([eko.])
drain tile _ drenážní trubka , ([eko.])
drain trench backfilling _ zásyp drenážní rýhy , ([eko.])
drain trench filling _ výplň drenážní rýhy , ([eko.])
drainage _ vypouštění ,
drainage _ odvodnění , ([eko.])
drainage _ vysoušení , (n:)
drainage _ odvodňování , (n:)
drainage _ drenáž ,
drainage basin _ povodí , ([eko.])
drainage canal _ odvodňovací kanál , ([eko.])
drainage canal network density _ hustota odvodňovací kanálové sítě , ([eko.])
drainage canal structure _ objekt odvodňovacího kanálu , ([eko.])
drainage discharge _ drenážní odtok , ([eko.])
drainage discharge module _ specifický drenážní odtok , ([eko.])
drainage equipment _ odvodňovací zařízení , ([eko.])
drainage equipment element _ odvodňovací prvek , ([eko.])
drainage equipment element _ odvodňovací detail , ([eko.])
drainage filter _ drenážní filtr , ([eko.])
drainage flowing _ drenážní proudění , ([eko.])
drainage group _ drenážní skupina , ([eko.])
drainage inspection well _ drenážní šachtice , ([eko.])
drainage machine _ drenážní stroj , ([eko.])
drainage method _ způsob odvodnění , ([eko.])
drainage network _ odvodňovací síť , ([eko.])
drainage network _ drenážní síť , ([eko.])
drainage network density _ hustota odvodňovací sítě , ([eko.])
drainage network density _ hustota drenážní sítě , ([eko.])
drainage outlet structure _ drenážní výusť , ([eko.])
drainage pipe line _ drenážní potrubí , ([eko.])
drainage pumping station _ odvodňovací čerpací stanice , ([eko.])
drainage structure _ drenážní objekt , ([eko.])
drainage system _ odvodňovací soustava , ([eko.])
drainage system admission _ zaústění odvodňovací soustavy , ([eko.])
drainage tapening _ páskování , ([eko.])
drainage trench _ drenážní rýha , ([eko.])
drainage water _ drenážní voda , ([eko.])
drainage well _ drenážní šachtice , ([eko.])
drainage with deep digging _ drenáž s podrýváním , ([eko.])
drainage with depth-loosening _ drenáž s hloubkovým kypřením , ([eko.])
drainage with digging _ drenáž s podrýváním , ([eko.])
drained _ vyčerpaný , (adj:)
drained area _ odkanalizované území , ([eko.])
drained land _ odvodněný pozemek , ([eko.])
drained land _ meliorovaný pozemek , ([eko.])
drainer _ vysoušeč , (n:)
drainer _ odvodňovač , (n:)
draining _ vypouštění ,
draining _ vyčerpávající , (adj:)
draining broach _ drenér , ([eko.])
draining ditch _ odvodňovací příkop , ([eko.])
draining ditch spacing _ rozchod odvodňovacích příkopů , ([eko.])
drainpipe _ okap , (n:)
drainpipe _ okapová roura , (n:)
drainpipe _ drenáž ,
drains _ vysává , (v:)
drains _ vyprazdňuje , (v:)
drains _ odvádí , (v:)
drake _ kačer , (n:)
dram _ štamprle , (n:)
dram _ panák , (n:)
drama _ divadelní hra ,
drama _ činohra ,
drama _ drama ,
drama company _ činohra ,
dramatic _ vzrušující , (adj:)
dramatic _ divadelní , (adj:)
dramatic _ dramatický ,
dramatically _ dramaticky , (adv:)
dramatisation _ dramatizace , (n:)
dramatise _ dramatizovat , (v:)
dramatised _ zdramatizovaný , (adj:)
dramatised _ dramatizoval , (v:)
dramatist _ dramatik , (n:)
dramatization _ dramatizace , (n:)
dramatize _ dramatizovat , (v:)
dramatized _ zdramatizovaný , (adj:)
dramatized _ dramatizoval , (v:)
dramaturgic _ herecký , (adj:)
dramaturgic _ dramaturgický , (adj:)
dramaturgical _ dramaturgický , (adj:)
dramaturgy _ dramaturgie , (n:)
dramaturgy _ dramatické umění ,
drambuie _ sladký likér , (n:) , (ze skotské whisky)
drank _ drink/drank/drunk , (v: [neprav.])
drank _ vypil ,
drank _ pil ,
drape _ závěs , (n:)
drape _ zakrýt , (v:)
drape _ zahalit , (v:)
draped _ zakrytý , (adj:)
draped _ pokrytý , (adj:)
draper _ obchodník s textilem ,
drapery _ závěs , (n:)
drapes _ závěsy ,
drastic _ drastický , (adj:)
drastically _ drasticky , (adv:)
drat _ sakra! ,
draught _ průvan , (n:)
draught _ tah , (n:)
draught _ doušek, lok, dávka nápoje nebo medicíny , (n:)
draught beer _ čepovat ,
draught beer _ čepované pivo ,
draught horse _ tažný kůň , (n:)
draughts _ hra dáma , (n:)
draughtsman _ projektant , (n:)
draughtsman _ kreslíř , (n:)
draughtsmanship _ kreslířství , (n:)
draughtsmen _ kreslíři , (n:)
draughtsmen _ figurky , (n:)
draughty _ vystavený průvanu ,
draw _ táhnout , (v:)
draw _ tah , (n:)
draw _ slosování , (n:)
draw _ přitáhnout , (v:)
draw _ přetáhnout , (v:)
draw _ odtáhnout , (v:)
draw _ načerpat , (v:)
draw _ natáhnout , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line