Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

dowdiness _ staromódnost , (n:)
dowdy _ staromódní , (adj:)
dowel _ hmoždinka , (n:)
dower _ vdovský podíl ,
Dowling _ Dowling , (n: [jmén.]) , (příjmení)
down _ snížit , (v:)
down _ sestřelit , (v: [let.] [voj.])
down _ prachové peří ,
down _ srazit , (v:)
down _ až ,
down _ shodit , (v:)
down _ dole , (adv:)
down _ poklesnout , (v:)
down _ dolů , (adv:)
down _ smutný , (adj:)
down _ skormoucený , (adj:)
down and out _ bezmocný ,
down from _ z , ([obec.])
down from _ ze , ([obec.])
down from _ s , ([obec.])
down from _ se , ([obec.])
down home _ u nás doma , ([fráz.] [amer.])
down in the dumps _ cítit se pod psa , ([fráz.])
down in the mouth _ sklíčený , ([fráz.])
down pay _ záloha na mzdu , (n:)
down payment _ platba v hotovosti , (n:)
down the line _ úplně , ([fráz.] [amer.])
down the wind _ po větru ,
down time _ doba nepoužitelného stavu , (n: [tech.])
down to earth _ realistický , (adj: [fráz.])
down to earth _ praktický , (adj: [fráz.])
down under _ u protinožců , ([fráz.])
down wind _ vítr v zádech ,
down-and-out _ ztroskotanec , (n:)
down-and-out _ zkrachovaný , (adj:)
down-to-earth _ vstřícný , (adj:)
down-to-earth _ přízemní , (adj:)
down-to-earth _ nápomocný , (adj:)
down-trodden _ sešlapaný , (adj:)
down-trodden _ pošlapaný , (adj:)
downbeat _ deprese , (n:)
downbeat _ přízvučná doba , (n:)
downbeat _ pochmurný , (adj:)
downbeat _ nedůrazný , (adj:)
downbeat _ depresivní , (adj:)
downcast _ skleslý , (adj:)
downer _ sedativum , (n:)
Downey _ Downey , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
downfall _ zhroucení , (n:)
downfall _ pád , (n:)
downfallen _ spadlý , (adj:)
downfallen _ zničený , (adj:)
downgrade _ zhoršení , (n:)
downgrade _ zařadit do nižší kategorie , (v:)
downgrade _ úpadek , (n:)
downgrade _ svah silnice , (n:)
downgrade _ spád silnice , (n:)
downgrade _ snižovat význam , ([fráz.])
downgrade _ sklon silnice , (n:)
downgrade _ sestupná tendence , (n:)
downgrade _ sestup , (n:)
downgrade _ podceňovat , (v:)
downgrade _ bagatelizovat , (v:)
downgrade _ degradovat , (v:)
downgraded _ ponížený , (adj:)
downgraded _ degradovaný , (adj:)
downgrading _ ponižující , (adj:)
downgrading _ degradující , (adj:)
downgrading _ degradování , (n:)
downhearted _ sklíčený , (adj:)
downhearted _ skleslý , (adj:)
downhill _ sjezd , (n:)
downhill _ sestupný , (adj:)
downhill _ klesající , (adj:)
downiness _ ochmýřenost , (n:)
downiness _ měkkost , (n:)
downing _ vyprázdnění , (n:)
downing _ sražení , (n:)
downing _ spořádání , (n:)
downing _ skolení , (n:)
downland _ vlnící se krajina , (n:)
download _ stahování souboru , (n: [it.])
download _ stahovat , (v: [it.])
download _ stahování , (n: [it.])
download _ download , (n: [it.])
download _ stáhnout , (v: [it.])
downloaded _ stáhl data , (v: [it.]) , (minulý čas)
downloading _ stahování dat , (v: [it.])
downpipe _ okap , (n:)
downplay _ zlehčovat , (v:)
downplay _ snižovat význam , (v:)
downplay _ ignorovat ,
downplay _ bagatelizovat , (v:)
downpour _ liják , (n:)
downright _ úplně , (adv:)
downright _ vyložený , (adj:)
downright _ učiněný , (adj:)
downright _ naprostý , (adj:)
downright _ poctivý , (adj:)
downright _ přímý , (adj:)
downriver _ po proudu , (adv:)
downs _ vyprazdňuje , (v:)
downside _ nevýhoda , (n:)
downsize _ snížit , (v:)
downsize _ zmenšit , (v:)
downsizing _ zmenšování , (n:)
downslope _ svah , (n:)
downspout _ okapní roura , (n:)
downstage _ blíže k divákům , (adv:)
downstairs _ po schodech dolů , (adv:)
downstairs _ dole , (adv:)
downstairs _ o poschodí níže , (adv:)
downstairs _ dolů , (adv:) , (ze schodů)
downstate _ jižní část státu , (n:)
downstream _ dolní tok , (n: [eko.])
downstream _ po proudu , (adv:)
downstroke _ pohyb pístu dolů , (n:)
downswing _ pokles , (n:)
downtake _ svod , (n:)
downtime _ prostoj , (n:)
downtown _ centrum , (n:)
downtown _ v centru , (adv:)
downtrend _ pokles , (n:)
downtrodden _ utiskovaný , (adj:)
downturn _ obrat směrem dolů , (n:)
downturn _ pokles čeho , (n:)
downturn _ pokles , (n:)
downward _ směrem dolů , (adv:)
downward _ sestupný , (adj:)
downward _ klesající , (adj:)
downward levelling _ snižování úrovně , ([eko.] [fráz.])
downward trend _ klesající trend , ([fráz.])
downwardly _ sestupně , (adv:)
downwards _ dolů , (adv:)
downwards _ směrem dolů , (adv:)
downwind _ směřující po větru ,
downwind _ po větru ,
downy _ prachový , (adj:)
downy _ ochmýřený , (adj:)
downy _ hebký , (adj:)
dowry _ věno , (n:)
dowse _ proutkařit , (n:)
dowser _ proutkař , (n:)
doxology _ doxologie , (n:)
doxy _ děvka , (n:)
doxy _ běhna , (n:)
DOY _ Dumbass Of the Year , ([zkr.])
doyen _ stařešina , (n:)
doyen _ doyen , (n:)
doyenne _ žena v radě starších ,
doyenne _ doyenne ,
Doyle _ Doyle , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
doze _ podřimovat , (v:)
doze _ dřímota , (n:)
doze off _ zdřímnout si ,
dozed _ podřimoval , (v:)
dozed _ dřímal , (v:)
dozen _ tucet ,
dozen _ dvanáct , (n:)
dozens _ spousty ,
dozenth _ dvanáctý , (adj:)
dozer _ dozer , (n:)
dozer _ buldozer , (n:)
dozing _ dřímající , (adj:)
dozy _ ospalý , (adj:)
dozy _ omezený , (adj:)
DP _ Development Prototype , ([zkr.] [voj.])
DPG _ Defense Planning Guidance , ([zkr.] [voj.])
DPH _ VAT ,
DPL _ Diode-Pumped Laser , ([zkr.] [voj.])
DRA _ Don t Recognize Acronyms , ([zkr.])
drab _ pustý , (adj:)
drab _ nudný , (adj:)
drab _ jednotvárný , (adj:)
drab _ jednotvárnost , (n:)
drab _ fádní , (adj:)
drabness _ monotónnost , (n:)
drabness _ jednotvárnost , (n:)
drachm _ drachma , (n:)
drachma _ drachma , (n:)
draconian _ drakonický , (adj:)
Dracula _ drákula ,
draft _ dmýchání ,
draft _ návrh , (n:)
draft _ koncipovat , (v:)
draft _ načrtnout ,
draft _ nakreslit ,
draft _ nárys ,
draft _ ponor ,
draft _ průtah ,
draft _ průvan ,
draft _ osnova ,
draft _ rýsovat , (v:)
draft _ tah ,
draft _ zkoncipovat , (v:)
draft _ nákres ,
draft _ směnka ,
draft _ proudění ,
draft _ úkos ,
draft _ nárys, návrh , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line