Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

dorsoventral _ dorzoventrální ,
dorsum _ hřbet , (n:)
dorsum _ záda ,
Dortmund _ město - Německo , (n: [jmén.])
dory _ druh lodi ,
DOS _ DOS , ([it.] [jmén.]) , (diskový operační systém)
DoS _ odepření služby , ([zkr.] [it.]) , (zkr. z angl. Denial of Service - účinnek útoku proti IT systému (serveru nebo síti) způsobující nedostupnost služeb pro oprávněné uživatele)
dosage _ dávkování , (n:)
dosage _ dávka , (n:)
dose _ porce , (n:)
dose _ podávat dávku ,
dose _ dóza , (n:)
dose _ dávat po dávkách ,
dose _ dávka ,
dose equivalent _ dávkový ekvivalent , ([eko.])
dose-response approach _ přístup dávka-odezva , ([eko.])
dose-response relationship _ vztah mezi dávkou a odpovědí , ([eko.]) , (Část procesu hodnocení rizika, která popisuje kvantitativně vztah mezi dávkou a rozsahem poškození, nemoci, škodlivého účinku.)
dosed _ nadrogovaný , (adj:)
doses _ dávky , (n: pl.)
dosimeter _ dozimetr , (n:)
dosimetry _ dozimetrie , (n:)
dosing _ dávkování , (n:)
dosing _ dávkovací , (adj:)
dosing device _ dávkovač , ([eko.])
doss _ noclehárna , (n:)
doss-house _ noclehárna pro bezdomovce ,
dosshouse _ noclehárna pro bezdomovce ,
dossier _ svazek spisů ,
dossier _ sbírka materiálů ,
dossier _ sbírka dokumentů ,
dossier _ dokumenty ,
dossier _ akta ,
dossier _ fascikl ,
dossier _ kádrový materiál ,
dossiers _ dokumenty ,
dossiers _ akta ,
dost _ učinit , (v:)
dot _ tečka , (n:)
dot product _ skalární součin , (n: [mat.])
dotage _ dětinství , (n:)
dotage _ senilnost , (n:)
dotage _ senilita , (n:)
dotard _ dětinský , (adj:)
dote _ senilní , (adj:)
dote _ slepě milovat ,
doted _ slepě miloval ,
doter _ milovník , (n:)
doting _ dětinský , (adj:)
doting _ poblázněný , (adj:) , (láskou)
doting _ stařecký , (adj:)
doting _ senilní , (adj:)
dots _ tečky , (n: pl.)
dotted _ tečkovaný , (adj:)
dotted line _ tečkovaná čára , (n:)
dottiness _ praštěnost , (n:)
dotting _ tečkování , (n:)
dotty _ praštěný , (adj:)
double _ dvojnásobek , (n:)
double _ dvoulůžkový , (adj:)
double _ dvojitý , (adj:)
double agent _ dvojitý agent ,
double back _ přehnout , (v:)
double bass _ kontrabas , (n:)
double bed _ manželská postel ,
double blind _ druh experimentu ,
double check _ překontrolovat , (v:)
double chin _ podbradek ,
double crochet _ dlouhý sloupek ,
double date _ rande ve čtyř ,
double digit _ dvouciferný , (adj:)
double dike system _ dvojitý hrázový systém , ([eko.])
double entendre _ dvojsmysl ,
double entry _ podvojné účetnictví , (n:)
double feature _ dvojprogram v kině ,
double helix _ dvojšroubovice , (n:)
double hydraulic curtain _ dvouřadová hydraulická clona (vodní hospodářství) , ([eko.])
double room _ dvoulůžkový pokoj ,
double stitch _ dvojitý steh ,
double take _ dlouhé vedení , (n:)
double take _ opožděná reakce ,
double talk _ nejasné řeči ,
double talk _ mluvit nejasně ,
double taxation _ dvojí zdanění , ([eko.])
double taxation agreement _ smlouva o dvojím zdanění , ([eko.])
double up _ zkroutit se ,
double up _ bydlet společně ,
double-barrelled _ dvouhlavňový ,
double-blind _ druh experimentu ,
double-breasted _ dvouřadový oblek ,
double-check _ překontrolovat , (v:)
double-cross _ podfouknout , (v:)
double-cross _ podvést , (v:)
double-crosser _ zrádce , (n:)
double-crosser _ podvodník , (n:)
double-date _ rande ve čtyř ,
double-dealer _ šejdíř , (n:)
double-dealing _ neupřímnost , (n:)
double-dealing _ nepoctivý , (adj:)
double-dealing _ falešnost , (n:)
double-decker _ patrový autobus , (n:)
double-digit _ dvouciferný , (adj:)
double-edged _ dvousečný , (adj:)
double-edged _ dvojznačný , (adj:)
double-entry system _ podvojná soustava ,
double-faced _ neupřímný , (adj:)
double-faced _ pokrytecký , (adj:)
double-faced _ oboustranný , (adj:)
double-headed _ tažený dvěma lokomotivami ,
double-quick _ urychleně ,
double-row _ dvouřadý , (adj:)
double-sided _ oboustranný , (adj:)
double-sided _ dvoustranný , (adj:)
double-talk _ nejasné řeči ,
double-talk _ mluvit nejasně ,
doublecross _ podfouknout , (v:)
doublecross _ podvést , (v:)
doubled _ zdvojený , (adj:)
Doubleday _ Doubleday , (n: [jmén.]) , (příjmení)
doubler _ zdvojovač , (n:)
doubles _ čtyřhra , (n:) , (v tenise)
doublespeak _ dvojsmyslné vyjadřování , (n:)
doublet _ dvojtvar , (n:)
doublethink _ víra v protichůdné názory ,
doubling _ zdvojnásobení , (n:)
doubling _ zdvojení , (n:)
doubloon _ druh španělské mince ,
doubly _ dvojnásobně , (adv:)
doubt _ pochybnost , (n:)
doubt _ nejistota , (n:)
doubt _ pochybovat , (v:)
doubt _ pochyba , (n:)
doubtable _ problematický , (adj:)
doubtable _ pochybný , (adj:)
doubted _ pochyboval , (v:)
doubter _ skeptik , (n:)
doubter _ pochybovač , (n:)
doubtful _ pochybný , (adj:)
doubtful _ nejistý , (adj:)
doubtfully _ pochybovačně , (adv:)
doubtfully _ pochybně , (adv:)
doubtfully _ nejistě , (adv:)
doubtfulness _ pochybnost , (n:)
doubting _ pochybování , (n:)
doubting _ pochybovačný , (adj:)
doubting Thomas _ nevěřící Tomáš , (n:)
doubtless _ pravděpodobně ,
doubtless _ bezpochyby , (n: pl.)
doubtless _ nesporně ,
doubtless _ nepochybně ,
doubtlessly _ bezpochyby , (adv:)
doubts _ pochyby , (n: pl.)
doubts _ pochybuje , (v:)
doubts _ pochybnosti , (n:)
doubts _ nedůvěřuje , (v:)
douche _ výplach , (n:)
douche _ sprchovat , (v:)
douche _ sprcha , (n:)
douche _ osprchovat , (v:)
Doug _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
dough _ těsto ,
dough _ prachy , (n: [slang.])
Dougherty _ Dougherty , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
doughnut _ kobliha ,
doughnuts _ koblihy , (n: pl.)
doughty _ chrabrý , (adj:)
doughy _ těstovitý , (adj:)
Douglas _ Douglas , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Douglass _ Douglass , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
dour _ zarputilý , (adj:)
dour _ tvrdohlavý , (adj:)
dourly _ zarputile , (adv:)
dourness _ zarytost , (n:)
dourness _ tvrdošíjnost , (n:)
douse _ uhasit , (v:)
douse _ smočit , (v:)
douse _ sfouknout , (v:)
douse _ promočit , (v:)
douse _ polít , (v:)
douse _ namočit , (v:)
doused _ uhašený , (adj:)
doused _ uhasil , (v:)
doused _ sfoukl , (v:)
doused _ promočil , (v:)
doused _ polil , (v:)
dove _ dive/dove/dived , (v: [neprav.])
dove _ holub , (n:)
dove _ holubice , (n:)
dovecot _ holubník , (n:)
dovecote _ holubník , (n:)
Dover _ hl.m. - Delaware v USA , (n: [jmén.])
doves _ holubice , (pl.)
doves _ holubi ,
dovetail _ zapadat do sebe ,
dovetail _ koordinovat ,
dovetail _ hodit se k sobě ,
dovish _ umírněný , (adj:)
dovish _ nakloněný , (adj:)
Dow _ Dow , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dowager _ zámožná vdova , (n:)
dowdily _ staromódní , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line