Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

documentary _ dokumentární , (adj:)
documentary credit _ dokumentární úvěr ,
documentary proof _ doklad ,
documentation _ dokumentace , (n:)
documented _ zdokumentovaný , (adj:)
documented _ doložený , (adj:)
documented _ dokumentovaný , (adj:)
documenting _ dokumentování , (n:)
documents _ dokumenty , (n: pl.)
DOD _ Ministerstvo obrany ,
Dodd _ Dodd , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dodder _ třást se , (v:)
dodder _ chvět se , (v:)
doddering _ sešlý , (adj:)
doddering _ zesláblý , (adj:)
dodecagon _ dvanáctiúhelník , (n:)
dodecahedra _ dvanáctistěn , (n:)
dodecahedral _ dvanáctistěnný , (adj:)
dodecahedron _ dvanáctistěn , (n:)
dodge _ vyhnout , (v:)
dodge _ uskočit , (v:)
dodge _ uskakovat , (v:)
dodge _ uhnout , (v:)
dodge _ vytáčka ,
dodge _ úskok ,
dodgeball _ vybíjená , (n: [sport.])
dodged _ uskočil , (v:)
dodged _ uhnul , (v:)
dodgem _ elektrické autíčko na pouti ,
dodger _ neplatič , (n:)
dodges _ uskakuje , (v:)
dodges _ uhýbá , (v:)
dodging _ uskakování , (n:)
dodging _ uhýbání , (n:)
Dodgson _ Dodgson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dodgy _ prohnaný , (adj:)
dodgy _ riskantní ,
DoDIIS _ Department of Defense Intelligence Information System , ([zkr.] [voj.])
dodo _ hlupák , (n:)
dodo _ dodo ,
dodo _ blboun nejapný ,
dodo _ staromódní , (adj:)
Dodoma _ hl.m. - Tanzánie , (n: [jmén.])
Dodson _ Dodson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
doe _ srna , (n:)
doe _ laň ,
doer _ žena činu ,
doer _ muž činu ,
does _ dělá , (v:)
does it bother you? _ vadí vám to? ,
does not contain _ neobsahuje ,
does not want _ nechce ,
doeskin _ srnčina , (n:)
doesn t go _ nejde ,
doesn t know _ neznat , (v:)
doesn t know _ nezná ,
doesn t know _ neví ,
doesn´t feel like _ nechce se mu ,
doesn´t like _ nerad ,
doff _ svléci , (v: [zast.])
doff _ sejmout , (v: [zast.])
doff _ smeknout , (v: [zast.])
doff _ sundat , (v: [zast.])
doff _ odložit , (v: [zast.])
dog _ pes , (n:)
dog _ kramle ,
dog _ pronásledovat ,
dog _ ničema ,
dog _ lump ,
dog _ mizera ,
dog _ skoba ,
dog days _ psí dni ,
dog eat dog _ člověk člověku vlkem ,
dog-eat-dog _ kořistnický , (adj:)
dog-eat-dog _ bezohledný , (adj:)
dog-tired _ úplně vyčerpaný ,
dog-tired _ unavený jako pes ,
dogcart _ vozík tažený psem ,
dogcatcher _ pohonný , (adj:)
doge _ dóže ,
dogfight _ šarvátka , (n:)
dogfight _ přestřelka , (n:)
dogfight _ letecký souboj ,
dogfish _ druh žraloka ,
dogged _ neústupný , (adj:)
dogged _ tvrdošíjný , (adj:)
dogged _ svéhlavý , (adj:)
doggedly _ zarputile , (adv:)
doggedness _ zarputilost , (n:)
doggedness _ houževnatost , (n:)
doggerel _ nepravidelný verš ,
doggie _ pejsek , (n:)
doggone _ sakra , (n:)
doggone _ kruci , (n: pl.)
doggone _ hergot , (n:)
doggone _ zpropadeny , (adj)
doggy _ pejsek , (n:)
doghouse _ mít potíže , , (in the doghouse)
doghouse _ psí bouda , (n:)
dogie _ tele bez matky ,
doglike _ psí ,
dogma _ dogma ,
dogma _ článek víry ,
dogmas _ dogmata , (n:)
dogmata _ dogma , (n:)
dogmatic _ dogmatický , (adj:)
dogmatically _ dogmaticky , (adv:)
dogmatism _ dogmatismus , (n:)
dogmatist _ dogmatik , (n:)
dogs _ psi , (n: pl.)
dogsbody _ poskok , (n:)
dogtooth _ špičák , (n:)
doh _ solmizační slabika , (n:)
Doha _ hl.m. - Katar , (n: [jmén.])
Doherty _ Doherty , (n: [jmén.]) , (příjmení)
doily _ ubrousek , (adv:)
doily _ podložka , (adv:)
doing _ konání , (n:)
doing _ dělání , (n:)
doing _ dělající , (adj:)
doing _ činnost , (n:)
doing _ čin , (n:)
doing _ dělá ,
doings _ události ,
Dolan _ Dolan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Dolby _ Dolby , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dolce _ dolce ,
doldrums _ stagnace , (n:)
doldrums _ nečinnost , (n:)
dole _ příděl , (n:)
dole _ milodar , (n:)
dole _ podpora v nezaměstnanosti ,
dole out _ rozdělovat , (v:)
dole out _ přidělovat , (v:)
doled _ podporován ,
doleful _ zarmoucený , (adj:)
dolefully _ zarmouceně ,
dolefulness _ smutek , (n:)
dolerite _ druh nerostu ,
dolerite _ dolerit ,
dolichocephalic _ dlouhohlavý , (adj:)
dolichocephalic _ dolichokefalický , (adj:)
doll _ loutka , (n:)
doll _ panenka , (n:)
dollar _ dolar ,
dollar sign _ značka dolaru ,
dollars _ dolary , (n: pl.)
dollhouse _ domeček pro panenky ,
dollop _ hromádka , (n:)
dolls _ panenky , (n: pl.)
dolly _ panenka , (adv:)
dolmen _ dolmen , (n:)
dolomite _ dolomit , (v:)
dolomitic _ dolomitový , (adj:)
dolor _ bolest , (n:)
Dolores _ Dolores , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
dolorous _ bolestný , (adj:)
dolorous _ bolestivý , (adj:)
dolphin _ delfín , (n:)
dolphinarium _ delfinárium , (n:)
dolphins _ delfíni ,
dolt _ hlupák , (n:)
doltish _ pitomý , (adj:)
doltishness _ hňupství , (n:)
DOM _ Dirty Old Man , ([zkr.])
domain _ panství , (n:)
domain _ doménový , (adj:)
domain _ sféra , (n:)
domain _ obor , (n:)
domain _ oblast , (n:)
domain _ doména , (n:)
domain _ definiční obor , (n: [mat.])
domains _ oblasti , (n:)
domains _ domény , (n: pl.)
dome _ kupole ,
dome _ kopule ,
dome _ klenba , (n:)
dome _ dóm , (n:)
domed _ klenutý , (adj:)
Domenico _ Domenico , (n: [jmén.]) , (příjmení)
domes _ dómy , (n: pl.)
domestic _ ochočený ,
domestic _ tuzemský , (adj:)
domestic _ vnitrostátní ,
domestic _ vnitrozemský ,
domestic _ krotký ,
domestic _ domácí ,
domestic market _ vnitřní trh ,
domestic market _ národní trh ,
domestically _ na domácím trhu ,
domesticate _ zdomácnět , (v:)
domesticate _ domestikovat , (v:)
domesticated _ zdomácnělý , (adj:)
domesticated _ zdomácněl , (v:)
domesticated _ domestikovaný , (adj:)
domesticated _ domestikoval , (v:)
domestication _ ochočení , (n:)
domestication _ domestikování , (n:)
domestication _ domestikace , (n:)
domesticity _ zdomácnění , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line