Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

district court _ okresní soud ,
districts _ okresy , (n: pl.)
districts _ okrsky , (n: pl.)
districts _ obvody , (n: pl.)
distrust _ nedůvěra , (n:)
distrust _ nedůvěřovat , (v:)
distrustful _ nedůvěřivý , (adj:)
distrustfully _ nedůvěřivě , (adv:)
disturb _ zneklidnit , (v:)
disturb _ vyrušit , (v:)
disturb _ rozrušit , (v:)
disturb _ narušovat , (v:)
disturb _ vyrušovat ,
disturb _ obtěžovat ,
disturbance _ disturbance , ([eko.])
disturbance _ rušení , (n:)
disturbance level _ úroveň rušení , (n: [el.])
disturbances _ rušení , (pl.) , (n:)
disturbances _ poruchy , ([tech.] pl.)
disturbed _ vyrušený , (adj:)
disturber _ narušitel ,
disturber _ rušitel ,
disturbing _ rušicí , (adj:)
disturbingly _ znepokojivě , (adv:)
disturbs _ ruší , (v:)
disulphide _ disulfid , (n:)
disunion _ rozkol , (n:)
disunion _ odloučenost , (n:)
disunion _ odloučení , (n:)
disunite _ znesvářit , (v:)
disunite _ znepřátelit , (v:)
disunited _ nejednotný , (adj:)
disunited _ rozpolcený , (adj:)
disunity _ nejednotnost ,
disunity _ nesvornost ,
disuse _ nepoužívání , (n:)
disused _ opuštěný , (adj:)
disused _ nepoužívaný , (adj:)
disyllabic _ dvouslabičný , (adj:)
disyllable _ dvouslabičné slovo ,
dit _ telegrafická tečka ,
dit _ tečka v morseovce ,
ditch _ škarpa , (n:)
ditch _ vyhloubit příkop , (n:)
ditch _ strouha , (n:)
ditch _ jáma , (n:)
ditch _ vyhloubit strouhu ,
ditch _ vjet do příkopu ,
ditch _ příkop , (n:)
ditch _ zbavit se , (v: [hovor.])
ditch _ zahodit , (v: [hovor.])
ditch _ odhodit , (v: [hovor.])
ditch digging machine _ příkopovač , ([eko.])
ditched _ zahozený , (adj:)
ditched _ vykopaný , (adj:)
ditches _ příkopy , (n: pl.)
ditching _ zahození , (n:)
ditching _ opuštění , (n:)
ditching _ nouzové přistání , (n:)
dither _ chvět se ,
dither _ rozmýšlet se ,
dither _ váhat , (v:)
dither _ chvění , (n:)
dither _ jednat nervózně ,
dithyramb _ chvalozpěv , (n:)
dithyramb _ dithyramb ,
ditto _ totéž ,
ditto mark _ opakovací znaménko ,
ditty _ popěvek , (n:)
DITUIHIBMSL? _ Did I tell you I hate IBMs lately? , ([zkr.])
DITUILIBMSL? _ Did I tell you I love IBMs lately? , ([zkr.])
Ditzel _ Ditzel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
diuresis _ diuréza , (n:)
diuretic _ močopudný , (adj:)
diuretic _ diuretický , (adj:)
diurnal _ každodenní , (adj:)
diva _ primadona , (n:)
divagate _ odběhnout , (v:)
divagate _ odbočit , (v:)
divagation _ odbočka , (n:)
divagation _ odbočení , (n:)
divalent _ dvojmocný , (adj:)
divalent _ bivalentní , (adj:)
divan _ pohovka , (n:)
divaricate _ rozštěpit , (v:)
divaricate _ rozpoltit , (v:)
divaricate _ rozdělit , (v:)
divaricate _ rozštěpený , (adj:)
divarication _ větvení , (n:)
divarication _ rozštěpení , (n:)
divarication _ rozvětvení , (n:)
divarication _ nesouhlas , (n:)
divas _ primadony , (n:)
dive _ pád ,
dive _ ponoření ,
dive _ ponořit ,
dive _ potopení ,
dive _ prudce klesnout ,
dive _ prudký pokles ,
dive _ skok střemhlav ,
dive _ skok do vody ,
dive _ potopit se ,
dive _ dive/dove/dived , (v: [neprav.])
dive _ dive/dived/dived , (v: [neprav.])
dive _ potápět ,
dive _ potápět se , , (jen potápěč)
dive _ ponořovat se , , (jen ponorka)
dived _ potápěl , (v:)
dived _ dive/dove/dived , (v: [neprav.])
dived _ dive/dived/dived , (v: [neprav.])
dived _ skákal střemhlav ,
diver _ skokan do vody ,
diver _ potápěč , (n:)
diverge _ odchylovat se , (v:)
diverge _ divergovat , (v:)
diverged _ divergoval , (v:)
divergence _ rozdílnost , (n:)
divergence _ divergence , (n:)
divergent _ rozbíhavý , (adj:)
divergent _ divergentní , (adj:)
diverging _ rozbíhavý , (adj:)
divers _ někteří ,
diverse _ rozličný , (adj:)
diverse _ různorodý , (adj:)
diverse _ různý , (adj:)
diverse _ rozmanitý , (adj:)
diverse _ rozdílný , (adj:)
diverse _ odlišný , (adj:)
diversely _ odlišně , (adv:)
diversifiable _ odlišitelný , (adj:)
diversification _ různost , (adj:)
diversification _ modifikace , (adj:)
diversified _ různorodý , (adj:)
diversiform _ mnohotvárný , (adj:)
diversify _ diversifikovat , ([eko.])
diversify _ rozvětvit , (v:)
diversify _ diverzifikovat , (v:)
diversify the risk _ rozložit riziko ,
diversion _ objížďka ,
diversion canal _ odlehčovací kanál (odvodňování) , ([eko.])
diversion structure _ odběrný objekt (závlahy) , ([eko.])
diversionary _ odpoutávající pozornost , (n:)
diversionary _ rozptylující , (adj:)
diversity _ různost , (n:)
diversity _ různorodost , (n:)
diversity _ rozmanitost , (n:)
diversity _ rozličnost , (n:)
diversity _ rozdílnost , (n:)
diversity _ pestrost , (n:)
diversity _ diverzita , (n:)
divert _ odklonit , (v:)
divert _ odchýlit , (v:)
diverted _ odkloněný , (adj:)
diverted _ odchýlený , (adj:)
diverticular _ divertikulární , (adj:)
diverticulitis _ divertikulitida , (n:)
diverticulum _ divertikl ,
divertimento _ divertimento ,
diverting _ zábavný , (adj:)
diverting _ odklánějící , (adj:)
diverting contour furrow _ odváděcí průleh , ([eko.])
diverts _ odklání ,
dives _ skáče do vody ,
dives _ potápí se ve vodě ,
divest _ odejmout ,
divest _ zbavit ,
divest _ svléci z ,
divestiture _ zbavení majetku , (v:)
divestiture _ zbavení práva , (v:)
divestment _ vzdání se ,
divestment _ zbavení se ,
dividable _ dělitelný , (adj:)
divide _ vydělit , ([mat.])
divide _ rozdělit , (v:)
divide _ rozdělovat ,
divide _ oddělit ,
divide _ dělit , (v: [mat.])
divided _ rozdělený , (adj:)
divided _ dělený , (adj:)
divided _ děleno ,
divided ownership _ rozdělené vlastnictví , ([eko.])
dividend _ dividenda ,
dividends _ dividendy , (n: pl.)
divider _ dělič , (n:)
dividers _ odpichovací kružítko ,
dividers _ oddělovače ,
divides _ dělí , (v:)
dividing _ dělící , (adj:)
dividing _ dělení , (n:)
divination _ věštění , (n:)
divinatory _ věštecký , (adj:)
divine _ nádherný , (adj:)
divine _ božský , (adj:)
divine _ boží ,
divinely _ božsky , (adv:)
diviner _ prorok , (n:)
diviner _ vědec , (n:)
divinest _ nejnádhernější , (adj:)
diving _ potápění , (n:)
diving _ filmování (simulování faulu ve fotbale) , (n: [sport.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line