Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

dissuaded _ nedoporučoval , (v:)
dissuasion _ odrazování , (n:)
dissuasive _ zrazující , (adj:)
distaff _ přeslice ,
distain _ pošpinit , (v:)
distal _ periferní , (adj:)
distal _ distální , (adj:)
distally _ distálně , (adv:)
distance _ mezera , (n:)
distance _ interval ,
distance _ dálka ,
distance _ odstup ,
distance _ vzdálenost ,
distance study _ dálkové studium ,
distances _ vzdálenosti , (n:)
distant _ vzdálený ,
distantly _ vzdáleně , (adv:)
distaste _ hnus , (n:)
distaste _ nechuť ,
distaste _ odpor ,
distasteful _ odporný , (adj:)
distasteful _ nechutný ,
distastefully _ nechutně ,
distastefulness _ ohavnost , (n:)
distastefulness _ odpornost , (n:)
distemper _ psinka , (n:)
distemper _ psí nemoc ,
distempered _ churavý , (adj:)
distempered _ nemocný , (adj:)
distend _ zvětšit , (v:)
distend _ rozšířit , (v:)
distension _ rozpětí , (n:)
distension _ distenze ,
distention _ roztažení , (n:)
distich _ dvojverší , (adj:)
distil _ destilovat , (v:)
distill _ destilovat ,
distillate _ destilát , (n:)
distillation _ destilace ,
distilled _ destilovaný , (adj:)
distiller _ lihovarník , (n:)
distiller _ destilátor , (n:)
distiller _ lihovar ,
distillery _ lihovar , (n:)
distinct _ rozdílný , (adj:)
distinct _ výrazný , (adj:)
distinct _ zřetelný , (adj:)
distinct _ odlišný , (adj:)
distinction _ odlišnost ,
distinction _ rozdíl ,
distinction _ zvláštnost ,
distinction _ vyznamenání , (n:)
distinction _ odlišení , (n:)
distinctions _ rozdíly , (n: pl.)
distinctions _ vyznamenání , (pl.)
distinctive _ distingovaný ,
distinctive _ rozlišující ,
distinctive _ význačný ,
distinctive _ typický , (adj:)
distinctive _ osobitý , (adj:)
distinctive _ charakteristický , (adj:)
distinctively _ typicky , (adv:)
distinctively _ charakteristicky , (adv:)
distinctiveness _ osobitost , (n:)
distinctly _ zřetelně , (adv:)
distinctly _ odlišně , (adv:)
distinctness _ odlišnost ,
distinctness _ zřetelnost ,
distinctness _ jasnost ,
distinguish _ rozeznávat , (v:)
distinguish _ rozeznat , (v:)
distinguish _ odlišit , (v:)
distinguish _ odlišovat , (v:)
distinguish _ zneklidňující , (adj:)
distinguish _ vyznamenat , (v:)
distinguish _ rozrušující , (adj:)
distinguish _ rozlišit , (v:)
distinguish _ rozlišovat ,
distinguish from st _ rozlišit ,
distinguish from st _ rozeznat od čeho ,
distinguishable _ rozeznatelný , (adj:)
distinguishable _ odlišitelný , (adj:)
distinguishably _ odlišitelně , (adv:)
distinguished _ elegantní ,
distinguished _ význačný , (adj:)
distinguished _ vynikající , (adj:)
distinguished _ rozlišovaný , (adv:)
distinguishes _ odlišuje se ,
distinguishing _ typický , (adj:)
distinguishing _ osobitý , (adj:)
distinguishing _ charakteristický , (adj:)
distorsion _ vyvrtnutí , (n:)
distorsion _ distorze , (n:)
distort _ zprohýbat , (v:)
distort _ zkomolit , (v:)
distort _ pokřivit , (v:)
distort _ pokroutit , (v:)
distort _ narušit ,
distort _ zkřivit , (v:)
distort _ zkreslit , (v:)
distort _ překroutit , (v:)
distorted _ zkreslený , (adj:)
distorted _ překroucený , (adj:)
distorted _ deformovaný , (adj:)
distorter _ deformátor , (n:)
distorting _ zkreslení , (n:)
distorting _ překroucení , (n:)
distortion _ narušení ,
distortion _ zkreslení , (n:)
distortion _ překroucení , (n:)
distortions _ zkreslení , (pl.) , (n:)
distortions _ zkomolení , (pl.) , (n:)
distortions _ deformace , (pl.)
distorts _ zkresluje , (v:)
distorts _ překrucuje , (v:)
distract _ zneklidnit , (v:)
distract _ rozptýlit , (v:)
distract _ odvést , (v:)
distracted _ nepozorný , (adj:)
distractedly _ ustrašeně , (adv:)
distracting _ vyrušující , (adj:)
distraction _ rozptýlení , (n:)
distraction _ zmatek , (n:)
distraction _ vyrušení , (n:)
distractions _ vyrušení , (pl.) , (n:)
distractions _ rozptýlení , (pl.) , (n:)
distrain _ zabavit , (v:)
distrainer _ exekutor , (n:)
distraint _ zabavení , (n:)
distraint _ exekuce , (n:)
distrait _ roztržitý , (adj:)
distrait _ duchem nepřítomný ,
distraught _ rozrušený , (adj:)
distraught _ zmatený ,
distraught _ ve zmatku ,
distraught _ zmítaný ,
distraught _ rozrušený silně ,
distraught _ pološílený ,
distraught _ téměř bez sebe ,
distress _ úzkost , (n:)
distress _ nouze , (n:)
distress _ rozrušit , (v:)
distress _ krize ,
distress _ nouzový , (adj:)
distress _ nesnáz ,
distress _ potíž ,
distress _ zabavení ,
distress _ utrpení ,
distress _ strast ,
distress _ stav ohrožení ,
distress _ stav nouze ,
distress _ tíseň ,
distress _ zármutek , (n:)
distressed _ sklíčený , (adj:)
distressful _ trudný , (adj:)
distressful _ smutný , (adj:)
distressful _ nešťastný , (adj:)
distressing _ hrozivý , (adj:)
distressing _ působící starosti ,
distressingly _ hrozivě , (adv:)
distributable _ rozdělitelný , (adj:)
distributable _ distribuovatelný , (adj:)
distribute _ rozmístit , (v:)
distribute _ rozložit , (v:)
distribute _ rozdělovat ,
distribute _ rozdělit ,
distribute _ distribuovat , (v:)
distributed _ distribuovaný , (adj:)
distributing _ rozdělování , (n:)
distribution _ rozvoz , (n:)
distribution _ rozdělení , (n:)
distribution _ rozdělování , (n:)
distribution _ rozesílání , (n:)
distribution _ distribuce výrobku , ([eko.]) , (Veškeré nedopravní činnosti usnadňující distribuci hotových výrobků od konečného výrobce ke konečnému uživateli. Pojem zahrnuje pohyb zboží v rámci skladiště nebo maloobchodního zařízení.)
distribution _ distribuce , (n:)
distribution channel _ distribuční kanál ,
distribution channel _ distribuční cesta ,
distribution furrow _ rozdělovací brázda , ([eko.])
distribution network _ rozvodná síť (závlahová síť) , ([eko.])
distributional _ distribuční , (adj:)
distributionally regressive taxes _ distribučně regresivní daně , ([eko.])
distributions _ distribuce , (pl.)
distributive _ distributivní , (adj:)
distributively _ odděleně , (adv:)
distributively _ individuálně , (adv:)
distributivity _ distributivnost , (n:)
distributor _ rozesilatel ,
distributor _ distributor ,
distributor _ rozdělovač , (n: [aut.])
distributors _ distributoři , (n:)
district _ župa , (n:)
district _ obvod , (n:)
district _ okrsek , (n:)
district _ kraj ,
district _ obvodní , (adj:)
district _ oblast ,
district _ okresní ,
district _ okres ,
district _ čtvrť ,
district attorney _ okresní návladní , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line