Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

disownment _ popření , (n:)
disparage _ znevažovat ,
disparagement _ zneuctění , (n:)
disparagement _ pohanění , (n:)
disparaging _ pohrdavý , (adj:)
disparagingly _ pohrdavě , (adv:)
disparate _ nesourodý ,
disparateness _ různorodost , (n:)
disparateness _ nesourodost , (n:)
disparateness _ neslučitelnost , (n:)
disparities _ rozdílnosti , (n:)
disparity _ rozdílnost , (n:)
disparity _ nerovnost , (n:)
dispassionate _ nevzrušený ,
dispassionate _ klidný ,
dispassionate _ nezaujatý ,
dispassionate _ věcný ,
dispassionate _ chladný ,
dispassionate _ objektivní ,
dispassionate _ střízlivý ,
dispassionately _ věcně , (adv:)
dispassionately _ nezaujatě , (adv:)
dispassionately _ klidně , (adv:)
dispassionateness _ nevzrušenost , (n:)
dispassionateness _ chladnost , (n:)
dispatch _ vyřízení , (n:)
dispatch _ odbavit , (v:)
dispatch _ odbavení , (n:)
dispatch _ depeše , (n:)
dispatch _ vyslání ,
dispatch _ zabít ,
dispatch _ zhltnout ,
dispatch _ vyslat , (v:)
dispatch _ poslat , (v:)
dispatch _ odeslat , (v:)
dispatch _ odeslání , (n:)
dispatch _ expedice , (n:)
dispatched _ vyexpedovaný , (adj:)
dispatched _ poslaný , (adj:)
dispatcher _ odesílatel , (n:)
dispatcher _ dispečer , (n:)
dispatches _ zásilky , (n: pl.)
dispatching _ odeslání , (n:)
dispatching _ odbavování , (n:)
dispatching _ dispečink , (n:)
dispel _ rozptýlit , (v:)
dispel _ rozehnat , (v:)
dispensable _ disponibilní , (adj:)
dispensable _ postradatelný , (adj:)
dispensary _ lékárna , (n:)
dispensation _ povolení , (n:)
dispense _ vydávat , (v:)
dispense _ vyjmout , (v:)
dispense _ obejít se , (v:)
dispense _ vzdát se , (v:)
dispensed _ vydávaný , (adj:)
dispensed _ rozdělený , (adj:)
dispenser _ dávkovač , (n:)
dispensers _ dávkovače ,
dispensing _ vydávání , (n:)
dispensing _ rozdělování , (n:)
dispersal _ rozptýlení , (n:)
dispersal _ rozehnání , (n:)
dispersant _ dispergovadlo ,
disperse _ rozptýlit , (v:)
dispersed _ rozptýlený , (adj:)
dispersed phase _ dispergovaná fáze , ([eko.])
dispersed pollution _ rozptýlené znečištění , ([eko.])
dispersed solid _ dispergovaná látka , ([eko.])
disperser _ rozprašovač , (n:)
disperser _ sypátko , (n:)
dispersion _ disperze (hydrosystém) , ([eko.])
dispersion _ disperze (biologie) , ([eko.])
dispersion _ rozšiřování , (n:)
dispersion _ rozptýlení , (n:)
dispersion _ rozptyl , (n:)
dispersion formation _ dispergování , ([eko.])
dispersion irrigation _ disperzní závlaha , ([eko.])
dispersion medium _ disperzní prostředí , ([eko.])
dispersion number _ disperzní číslo (hydrosystém) , ([eko.])
dispersion system _ disperzní systém , ([eko.])
dispersive _ rozptylující , (adj:)
dispersive _ disperzní , (adj:)
dispersively _ disperzně , (adv:)
dispirit _ sklíčit , (v:)
dispirit _ deprimovat , (v:)
dispirited _ skleslý , (adj:)
dispirited _ deprimovaný , (adj:)
dispirited _ sklíčený , (adj:)
dispiritedly _ sklíčeně , (adv:)
dispiritedly _ deprimovaně , (adv:)
displace _ přemístit , (v:)
displace _ odsunout , (v:)
displace _ nahradit , (v:)
displaced _ vyvrácený , (adj:)
displaced _ přemístěný , (adj:)
displaced _ odsunutý , (adj:)
displaced person _ vysídlenec , (n:)
displaced person _ bezdomovec , (n:)
displacement _ posuv , (n:)
displacement _ vyvrácení , (n:)
displacement _ přemístění , (n:)
displacement _ odsunutí , (n:)
displacing _ přemisťování , (n:)
display _ projev , (n:)
display _ zobrazovat , (v:)
display _ display ,
display _ vykládat ,
display _ vyložit ,
display _ projevovat ,
display _ projevit ,
display room _ vzorkovna , (n:)
displayable _ zobrazitelný , (adj:)
displayed _ zobrazovaný , (adj:)
displayed _ zobrazen ,
displayed _ zobrazený , (adj:)
displaying _ zobrazování , (n:)
displays _ zobrazuje , (v:)
displays _ výstavy , (n: pl.)
displays _ ukazuje , (v:)
displays _ přehlídky , (n: pl.)
displays _ projevy , (n: pl.)
displays _ displeje ,
displease _ podráždit , (v:)
displease _ netěšit , (v:)
displease _ nepotěšit ,
displeased _ nespokojen , (v:)
displeasing _ popuzující ,
displeasure _ nespokojenost , (n:)
displeasure _ nelibost , (n:)
displume _ oškubat , (v:)
disport _ skotačit , (v:)
disport _ dovádět , (v:)
disposable _ disponibilní , (adj:)
disposable _ jednoúčelový , (adj:)
disposable _ jednorázový , (adj:)
disposable income _ disponibilní důchod ,
disposable income _ disponibilní důchod po srážkách ,
disposable income (Yd) _ disponibilní příjem , ([eko.])
disposal _ čištění ,
disposal _ volné nakládání ,
disposal _ odvoz ,
disposal _ zneškodnění ,
disposal _ zlikvidování ,
disposal _ odstranění , (n:)
disposal _ likvidace , (n:)
disposal _ dispozice , (n:)
disposal _ disponování , (n:)
disposal costs _ náklady na likvidaci odpadu ,
disposal of waste _ likvidace odpadu ,
disposals _ odvozy , (n: pl.)
disposals _ odstranění , (pl.)
dispose _ zničit , (v:)
dispose _ zneškodnit , (v:)
dispose _ disponovat ,
dispose of _ vyřídit , (v:)
dispose of _ zbavit se ,
dispose of _ naložit s ,
disposed _ uspořádaný , (adj:)
disposed _ připravený , (adj:)
disposed _ ochotný , (adj:)
disposed _ nakloněný , (adj:)
disposer _ drtič např. odpadků ,
disposes _ uspořádává , (v:)
disposes _ připravuje , (v:)
disposes _ nakládá , (v:)
disposes _ disponuje , (v:)
disposing _ disponující ,
disposition _ temperament , (n:) , (kniž.)
disposition _ uspořádání , (n:) , (kniž.)
disposition _ stav , (n:) , (kniž.)
disposition _ rozmístění , (n:) , (kniž.)
disposition _ schopnost , (n:) , (zastar.)
disposition _ nálada , (n:) , (kniž.)
disposition _ povaha , (n:)
disposition _ charakter , (n:)
disposition _ dispozice , (n:)
dispositions _ dispozice , (pl.)
dispossess _ vyvlastnit , (v:)
dispossessed _ vyděděný , (adj:)
dispossession _ vyvlastnění , (n:)
dispraise _ snižování , (n:)
dispraise _ odsuzovat , (v:)
dispraise _ odsuzování , (n:)
disproof _ vyvrácení , (n:)
disproportion _ neúměrnost , (n:)
disproportion _ nepoměr , (n:)
disproportion _ disproporce , (n:)
disproportional _ neúměrný , (adj:)
disproportional _ nepřiměřený , (adj:)
disproportional _ nepoměrný , (adj:)
disproportionally _ nepoměrně , (adv:)
disproportionate _ nepřiměřený , (adj:)
disproportionate _ nepoměrný , (adj:)
disproportionately _ nepřiměřeně , (adv:)
disproportionately _ nepoměrně , (adv:)
disprovable _ vyvratitelný , (adj:)
disprove _ vyvrátit , (v:)
disproved _ vyvrácený , (adj:)
disproves _ vyvrací , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line