Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

disinfest _ odhmyzit , (v:)
disinfestation _ odhmyzení , (n:)
disinflation _ dezinflace ,
disinflation _ pokles růstu inflace ,
disinflation _ deflace , (n:)
disinflationary _ dezinflační ,
disinformation _ dezinformace ,
disingenuous _ neupřímný , (adj:)
disingenuously _ neupřímně , (adv:)
disinherit _ vydědit , (v:)
disinheritance _ vydědění , (n:)
disinsection _ dezinsekce , ([eko.])
disintegrate _ rozpadat se , (v:)
disintegrate _ rozmělnit , (v:)
disintegrate _ rozložit , (v:)
disintegrate _ rozkládat se , (v:)
disintegrate _ rozdrobit , (v:)
disintegrate _ dezintegrovat , (v:)
disintegrating _ rozpadající , (adj:)
disintegrating _ rozkládající , (adj:)
disintegration _ dezintegrace , ([eko.])
disintegration _ dekompozice , ([eko.])
disintegration _ rozpad , (n:)
disintegrative _ rozkladný , (adj:)
disinter _ exhumovat , (v:)
disinterest _ apatie , (n:)
disinterest _ lhostejnost ,
disinterest _ nezájem ,
disinterested _ nezaujatý , (adj:)
disinterested _ bez zájmu , (adj:)
disinterestedly _ nestranně , (adv:)
disinterestedly _ nezaujatě , (adv:)
disinterestedness _ nestrannost , (n:)
disinterestedness _ nezaujatost , (n:)
disinvest _ neinvestovat ,
disinvestment _ chybná investice ,
disjoin _ rozloučit , (v:)
disjoint _ rozebrat ,
disjoint _ rozpojit ,
disjointed _ rozebraný ,
disjointed _ rozpojený ,
disjointedly _ nesouvisle ,
disjointedly _ rozděleně ,
disjointedness _ nesouvislost ,
disjointedness _ rozdělení ,
disjointness _ vykloubenost , (n:)
disjointness _ rozpojenost , (n:)
disjunct _ rozpojený , (adj:)
disjunct _ nesouvislý , (adj:)
disjunction _ oddělení , (n:)
disjunction _ disjunkce , (n:)
disjunctive _ rozdělující , (adj:)
disjunctive _ rozdělovací , (adj:)
disjunctive _ disjunktivní , (adj:)
disk _ kotouč ,
disk _ ploténka ,
disk _ diskový ,
disk _ disk ,
disk drive _ disková jednotka ,
disk jockey _ diskžokej , (n: [amer.])
disk operating system _ diskový operační systém ,
diskette _ disketa , (n:)
diskettes _ diskety , (n: pl:)
disks _ disky , (n: pl)
dislexie _ dislexia , (n:)
dislike _ mít nerad ,
dislike _ odpor , (n:)
dislike _ nesouhlasit , (v:)
dislike _ nelibost , (n:)
dislike _ nerad ,
dislike _ neoblíbená , (adj:) , (např. věc, činnost)
dislike _ nemít rád ,
disliked _ neoblíbený , (adj:)
dislikes _ neoblíbené , (adj:) , (např. věci, činnosti)
disliking _ averze , (n:)
dislocate _ vykloubit , (v:)
dislocated _ vykloubil , (v:)
dislocated _ vykloubený , (adj:)
dislocation _ přemístění , (n:)
dislocation _ posun , (n:)
dislocation _ narušení , (n:)
dislocation _ dislokace , (n:)
dislodge _ vytlačit , (v:)
dislodged _ vytlačil , (v:)
dislodged _ vytlačený , (adj:)
dislogistic _ hanlivý , (adj:)
disloyal _ nevěrný , (adj:)
disloyal _ neloajální , (adj:)
disloyalty _ zrada , (n:)
disloyalty _ neloajálnost , (n:)
dismal _ chmurný , (adj:)
dismal _ zasmušilý , (adj:)
dismal _ ponurý , (adj:)
dismal _ depresivní , (adj:)
dismally _ neutěšeně , (adv:)
dismally _ depresivně , (adv:)
dismalness _ tísnivost , (n:)
dismantle _ rozmontovat , (v:)
dismantle _ demontovat , (v:)
dismantle _ zničit ,
dismantle _ zbourat ,
dismantle _ zbavit ,
dismantle _ vyklidit ,
dismantle _ strhnout ,
dismantle _ odbourat ,
dismantle _ odstranit ,
dismantled _ rozmontovaný , (adj:)
dismantled _ rozebraný , (adj:)
dismantlement _ vyklizení , (n:)
dismantling _ rozebírání , (n:)
dismantling _ demontáž ,
dismay _ zděšení , (n:)
dismay _ vyděsit , (v:)
dismay _ polekat , (v:)
dismay _ vystrašit , (v:)
dismay _ hrůza , (n:)
dismayed _ zdrcený ,
dismayed _ vyděšený ,
dismember _ rozkouskovat ,
dismemberment _ rozdělení , (n:)
dismemberment _ roztrhání na části ,
dismiss _ zamítnout ,
dismiss _ propustit ,
dismiss _ vyloučit ze školy ,
dismiss _ dovolit odejít ,
dismiss _ rozpustit ,
dismiss _ dát rozchod ,
dismiss _ propustit do civilu ,
dismiss _ pustit z hlavy ,
dismiss _ neuvažovat ,
dismiss _ nemluvit již o tom ,
dismiss _ pominout ,
dismiss _ odmítnout ,
dismiss _ jen stručně se zmínit ,
dismiss _ odbýt ,
dismiss _ zamítnout projednávání ,
dismissal _ propuštění , (n:)
dismissal _ odmítnutí , (n:)
dismissals _ propuštění , (pl.)
dismissals _ výpovědi ,
dismissed _ propuštěný , (adj:)
dismissed _ propustil , (v:)
dismissible _ propustitelný , (adj:)
dismissing _ zproštění , (n:)
dismissing _ propouštění , (n:)
dismissing _ propouštějící , (adj:)
dismissive _ pohrdavý , (adj:)
dismissive _ odmítavý , (adj:)
dismissively _ přezíravě , (adv:)
dismissively _ pohrdavě , (adv:)
dismount _ sestoupit , (v:)
dismount _ demontovat , (v:)
dismount _ sesednout , (v:)
dismount _ odmontovat , (v:)
Disney _ Disney , (n: [jmén.]) , (příjmení)
disobedience _ neposlušnost , (n:)
disobedient _ neposlušný , (adj:)
disobey _ neuposlechnout , (v:)
disobey _ neposlouchat , (v:)
disoblige _ nevyhovět , (v:)
disobliging _ neúslužný , (adj:)
disobliging _ neochotný , (adj:)
disorder _ zmatek ,
disorder _ nepořádek ,
disordered _ řádně nefungující , (adj:)
disordered _ nepořádný , (adj:)
disordered _ nepravidelný , (adj:)
disordered _ rozcuchaný , (adj:)
disordered _ rozrušený , (adj:)
disordered _ v nepořádku ,
disorderliness _ neuspořádanost , (n:)
disorderliness _ nepořádnost , (n:)
disorderliness _ nepořádek , (n:)
disorderly _ nepořádný , (adj:)
disorderly _ rozházený , (adj:)
disorderly _ neuspořádaný , (adj:)
disorderly _ neuspořádaně , (adv:)
disorderly _ neukázněný , (adj:)
disorderly _ neukázněně , (adv:)
disorders _ zmatky , (n: pl.)
disorders _ poruchy , (n: pl.)
disorganisation _ dezorganizace , (n:)
disorganise _ rozvrátit , (v:)
disorganise _ rozložit , (v:)
disorganise _ narušit , (v:)
disorganised _ rozvrácený , (adj:)
disorganised _ rozložený , (adj:)
disorganised _ narušený , (adj:)
disorganization _ dezorganizace , (n:)
disorganize _ dezorganizovat , (v:)
disorganized _ dezorganizoval , (v:)
disorient _ poplést , (v:)
disorientate _ zmást , (v:)
disorientate _ dezorientovat , (v:)
disorientated _ zmátl , (v:)
disorientated _ dezorientovaný , (adj:)
disorientated _ dezorientoval , (v:)
disorientation _ dezorientace , (n:)
disown _ zříci se ,
disownment _ zapření , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line