Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

disencumber _ zbavit břemene ,
disenfranchise _ vyloučit ,
disenfranchise _ zbavit výsad ,
disenfranchise _ zbavit svobod ,
disenfranchise _ zbavit licence ,
disenfranchise _ zbavit práv ,
disenfranchise _ zbavit členství ,
disenfranchisement _ zbavení hlasovacího práva , (n:)
disengage _ vypnout , (v:)
disengage _ uvolnit , (v:)
disengaged _ uvolněný , (adj:)
disengagement _ vypnutí , (n:)
disengagement _ odstoupení , (n:)
disentangle _ rozuzlit , (v:)
disentangle _ rozplést , (v:)
disentanglement _ rozuzlení , (n:)
disentanglement _ rozpletení , (n:)
disentanglement _ rozmotání , (n:)
disequilibrium _ nerovnováha , (n:)
disequilibrium price _ nerovnovážná cena , ([eko.])
disestablish _ zbavit kostel jeho funkce ,
disestablishment _ zrušení , (n:)
disesteem _ podceňování , (n:)
disfavor _ nelibost , (n:)
disfavour _ odpor , (n:)
disfavour _ nesouhlas , (n:)
disfavour _ nepřízeň ,
disfiguration _ zohyzdnění , (n:)
disfiguration _ zohavení , (n:)
disfiguration _ zmrzačení , (n:)
disfigure _ znetvořit , (v:)
disfigurement _ zohyzdění , (n:)
disfigurement _ znetvoření , (n:)
disfigurement _ zkreslení , (n:)
disfiguring _ znetvořující , (adj:)
disforest _ odlesnit , (v:)
disforestation _ odlesnění , (n:)
disfranchise _ zbavit volebního práva , (n:)
disfranchisement _ zbavení práv ,
disfunction _ dysfunkce ,
disgorge _ vylévat , (v:)
disgorge _ vyvrhnout ,
disgorge _ chrlit ,
disgorge _ zvrátit ,
disgorged _ zvrátil , (v:)
disgorged _ vyvrhl , (v:)
disgorged _ chrlil , (v:)
disgorgement _ vyhrnutí , (n:)
disgorgement _ vychrlení , (n:)
disgorging _ vyvrhnout ,
disgrace _ nepřízeň ,
disgrace _ potupa ,
disgrace _ zostudit ,
disgrace _ zneuctít ,
disgrace _ skandál , (n:)
disgrace _ ostuda , (n:)
disgrace _ nemilost , (n:)
disgrace _ hanba , (n:)
disgraced _ zneuctěný , (adj:)
disgraced _ zahanben , (v:)
disgraced _ diskreditovaný , (adj:)
disgraceful _ ostudný , (adj:)
disgracefully _ hanebně , (adv:)
disgracefulness _ ostudnost , (n:)
disgracefulness _ hanebnost , (n:)
disgruntle _ zklamat , (v:)
disgruntle _ rozladit , (v:)
disgruntled _ špatně naložený ,
disgruntled _ nespokojený ,
disgruntled _ rozladěný ,
disgruntlement _ nespokojenost ,
disgruntlement _ rozladění ,
disguise _ převlek , (n:)
disguise _ přestrojení , (n:)
disguised _ přestrojený , (adj:)
disguising _ zakrývání , (n:)
disguising _ převlékání , (n:)
disguising _ přestrojování , (n:)
disgust _ hnus ,
disgust _ znechutit ,
disgust _ zošklivit ,
disgust _ odpor ,
disgusted _ znechucený , (adj:)
disgustedly _ znechuceně , (adv:)
disgustedly _ zhnuseně , (adv:)
disgustful _ odporný , (adj:)
disgustful _ hnusný , (adj:)
disgusting _ odporný , (adj:)
disgusting _ ohavný , (adj:)
disgusting _ nechutný ,
disgusting _ hnusný ,
disgustingly _ nechutně ,
dish _ pokrm , (n:)
dish _ nádoba , (n:)
dish _ miska , (n:)
dish _ holka , (n:)
dish _ fešanda , (n:)
dish _ miskovitý , (adj:)
dish _ parabolická anténa ,
dish _ chod ,
dish _ mísa ,
dish _ jídlo ,
dish _ k sežrání , (adj: [sex.] [slang.])
dish antenna _ parabolická anténa , (n:)
dish it out _ rozplývat se nadšením , ([hov.] [amer.])
dish out _ servírovat , (v:)
dish out _ rozdělovat , (v:)
dish out _ naservírovat , (v:)
dish towel _ utěrka , ([amer.])
dish up _ servírovat , (v:)
dish up _ strkat po nos ,
dish-shaped _ miskovitý , (adj:)
dish-shaped _ talířovitý , (adj:)
dishabille _ negližé ,
disharmonious _ disharmonující , (adj:)
disharmonious _ disharmonický , (adj:)
disharmony _ nesoulad , (n:)
disharmony _ disharmonie , (n:)
dishcloth _ utěrka , (n:)
dishearten _ sklíčit , (v:)
dishearten _ deprimovat , (v:)
dishearteningly _ skličující , (adv:)
disheartenment _ sklíčenost , (n:)
disheartenment _ deprese , (n:)
dished _ talířovitý , (adj:)
dished _ vyboulený , (adj:)
dished _ vyklenutý , (adj:)
dished _ vypouklý , (adj:)
dishes _ nádobí ,
dishes to order _ jídla na objednávku ,
dishevel _ pocuchat , (v:)
dishevelled _ rozcuchaný , (adj:)
dishevelled _ neuspořádaný , (adj:)
dishevelled _ neupravený , (adj:)
dishevelment _ rozcuchanost , (n:)
dishevelment _ pocuchanost , (n:)
dishevelment _ neupravenost , (n:)
dishonest _ podvodný , (adj:)
dishonest _ nepoctivý , (adj:)
dishonest _ nečestný , (adj:)
dishonest _ nepoctivost , (n:)
dishonest _ nečestnost , (n:)
dishonestly _ nepoctivě , (adv:)
dishonestly _ nečestně , (adv:)
dishonesty _ nepoctivost , (n:)
dishonesty _ nečestnost , (n:)
dishonor _ zneuctít , (v:)
dishonor _ zneuctění , (n:)
dishonor _ hanba , (n:)
dishonorable _ nečestný , (adj:)
dishonorable _ hanebný , (adj:)
dishonorably _ hanebně , (adv:)
dishonorably _ nečestně , (adv:)
dishonored _ zahanben , (adj:)
dishonored _ zneuctěn , (adj:)
dishonoring _ potupující , (adj:)
dishonoring _ zahanbující , (adj:)
dishonour _ zneuctít , (v:)
dishonour _ hanba , (n:)
dishonourable _ nepoctivý , (adj:)
dishonourableness _ nepoctivost , (n:)
dishonourableness _ hanebnost , (n:)
dishonourably _ nepoctivě , (adv:)
dishpan _ dřez , (n:)
dishrag _ hadr na nádobí ,
dishtowel _ utěrka , (n:)
dishwasher _ myčka na nádobí ,
dishwasher _ stroj na mytí nádobí ,
dishwasher _ umývač nádobí ,
dishwasher _ myčka ,
dishwasher _ myčka nádobí ,
dishwashers _ myčky nádobí , (n: pl:)
dishwashing _ umývání nádobí ,
dishwater _ pomyje ,
dishwater _ voda na nádobí ,
dishy _ báječný , (adj:)
dishy _ fantastický , (adj:)
disillusion _ rozčarovat , (v:)
disillusion _ deziluze ,
disillusioned _ rozčarovaný , (adj:)
disillusioned _ zbaven iluzí ,
disillusioning _ zbavující iluzí ,
disillusionment _ zklamání ,
disillusionment _ zbavení iluzí ,
disillusionment _ deziluze ,
disincentive _ zábrana ,
disincentive _ brzda ,
disincentive _ překážka , (n:)
disincentives _ zábrany (negativní stimuly) , ([eko.])
disinclination _ neochota , (n:)
disinclination _ nechuť ,
disincline _ znechutit , (v:)
disinclined _ neochotný , (adj:)
disinfect _ desinfikovat , (v:)
disinfect _ dezinfikovat , (v:)
disinfectant _ dezinfekční prostředek ,
disinfecting _ dezinfikující , (adj:)
disinfecting _ dezinfekční , (adj:)
disinfection _ dezinfekce (vodárenství, kanalizace) , ([eko.])
disinfection _ dezinfekce , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line