Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

discontentedly _ nespokojeně , (adv:)
discontentment _ nespokojenost , (n:)
discontinuance _ přerušení , (n:)
discontinuation _ přerušení , (n:)
discontinue _ zastavit , (v:)
discontinue _ nepokračovat , (v:)
discontinue _ přerušit , (v:)
discontinued _ výběhový , (adj:)
discontinued _ skončený , (adj:)
discontinued _ přerušený , (adj:)
discontinuities _ nespojitosti , (n:)
discontinuities _ nesouvislosti , (n:)
discontinuity _ nespojitost , (n:)
discontinuity _ nesouvislost , (n:)
discontinuous _ nesouvislý , (adj:)
discontinuous sampler _ diskontinuální vzorkovač (vody) , ([eko.])
discontinuously _ nesouvisle , (adv:)
discord _ spor , (n:)
discord _ neshoda , (n:)
discordance _ nesouzvuk , (n:)
discordant _ nesouhlasící , (adj:)
discordant _ disonantní , (adj:)
discos _ diskotéky , (n: pl.)
discotheque _ diskotéka ,
discount _ eskont , (n:)
discount _ diskont ,
discount _ eskontovat , (v:)
discount _ předvídat ,
discount _ skonto ,
discount _ srážka, sleva , ([eko.])
discount _ slevit, odpočítat , ([eko.])
discount _ diskontovat , (v:)
discount _ doprodej ,
discount _ sleva ,
discount _ diskontní ,
discount _ brát na lehkou váhu , (v:)
discount rate _ diskontní sazba ,
discountable _ diskontovatelný , (adj:)
discounted _ diskontovaný , (adj:)
discounted _ ve slevě ,
discountenance _ neschvalovat , (v:)
discounting _ diskontování , (n:)
discounting _ poskytování slevy ,
discounting. _ diskontování , ([eko.])
discounts _ slevy , (n: pl.)
discounts _ rabaty , (n: pl.)
discourage _ zastrašit , (v:)
discourage _ odradit , (v:)
discourage _ odrazovat ,
discouraged _ znechucený , (adj:)
discouraged _ odrazený , (adj:)
discouragement _ zastrašování , (n:)
discouragement _ nepodporování , (n:)
discourages _ odrazuje , (v:)
discouraging _ odrazující , (adj:)
discouragingly _ odradivě , (adv:)
discourse _ projev , (n:)
discourse _ rozhovor ,
discourse _ proslov ,
discourse _ rozmlouvat ,
discourse _ rozmluva ,
discourse _ rozprava ,
discourse marker _ popisovač rozmluvy , , (lingv.)
discourteous _ nezdvořilý ,
discourteously _ nezdvořile , (adv:)
discourtesy _ nezdvořilost ,
discover _ odhalovat , (v:)
discover _ odhalit , (v:)
discover _ objevovat ,
discover _ objevit ,
discoverable _ objevitelný , (adj:)
discovered _ objevil , (v:)
discovered _ objevený , (adj:)
discoverer _ objevitel , (n:)
discoveries _ objevy , (n: pl.)
discovering _ objevování , (n:)
discovers _ objevuje , (v:)
discovery _ zjištění ,
discovery _ odhalení , (n:)
discovery _ nález , (n:)
discovery _ objevit , (v:)
discovery _ objev , (n:)
discovery _ objevení , (n:)
discredit _ ostuda , (n:)
discredit _ znemožnit , (v:)
discredit _ poškodit , (v:)
discredit _ diskreditovat , (v:)
discreditable _ nedůstojný , (adj:)
discredited _ diskreditovaný , (adj:)
discrediting _ diskreditování , (n:)
discreet _ taktní ,
discreet _ diskrétní , (adj:)
discreetly _ diskrétně , (adv:)
discreetness _ rezervovanost , (n:)
discreetness _ diskrétnost , (n:)
discrepancies _ nesrovnalosti , (n:)
discrepancies _ nesoulady , (n: pl.)
discrepancy _ nesoulad , (n:)
discrepancy _ nesouhlas, rozpor, nesrovnalost , ([eko.])
discrepancy _ nesrovnalost , (n:)
discrepant _ rozporný , (adj:)
discrepant _ odlišný , (adj:)
discrepant _ nesrovnalý , (adj:)
discrepant _ nesouhlasný , (adj:)
discrete _ přerušovaný ,
discrete _ diskrétní ,
discrete _ přetržitý ,
discrete _ nespojitý , (adj:)
discrete choice _ diskrétní výběr , ([eko.])
discrete sedimentation _ prostá sedimentace , ([eko.])
discretely _ nespojitě , (adv:)
discreteness _ rozpojenost , (n:)
discreteness _ nespojitost , (n:)
discretion _ vlastní úsudek ,
discretion _ úsudek ,
discretion _ rozvaha ,
discretion _ soudnost ,
discretion _ rezervovanost ,
discretion _ obezřetnost ,
discretion _ opatrnost ,
discretionary _ volitelný , (adj:)
discriminant _ diskriminant , (n:)
discriminate _ diskriminovat , (v:)
discriminate _ rozlišovat , , (mezi : between)
discriminated _ diskriminovaný , (adj:)
discriminates _ diskriminuje , (v:)
discriminating _ diskriminování , (n:)
discrimination _ rozdílné zacházení , (n:)
discrimination _ schopnost rozlišovat , (n:)
discrimination _ bystrý úsudek , (n:)
discrimination _ rozlišování ,
discrimination _ diskriminace ,
discriminative _ rozlišující , (adj:)
discriminator _ diskriminátor , (n:)
discriminatory _ diskriminační , (adj:)
discs _ disky , (n: pl.)
discs _ diskety , (n: pl.)
discursive _ rozvláčný , (adj:)
discursive _ odbíhající od tématu ,
discursively _ rozvláčně , (adv:)
discursiveness _ upovídanost , (n:)
discursiveness _ rozvláčnost , (n:)
discus _ disk , (n:)
discus _ hod diskem ,
discus _ terčovec , (n:) , (druh ryby)
discuss _ hovořit , (v:)
discuss _ prohovořit ,
discuss _ projednat ,
discuss _ rokovat , (v:)
discuss _ projednej ,
discuss _ projednejte ,
discuss _ diskutovat , (v:)
discuss _ debatovat , (v:)
discussable _ projednatelný , (adj:)
discussable _ diskutovatelný , (adj:)
discussant _ diskutant , (n:)
discussed _ diskutovaný , (adj:)
discusses _ diskutuje , (v:)
discussing _ diskutování , (n:)
discussion _ projednání , (n:)
discussion _ diskuze , (n:)
discussion _ debata , (n:)
discussion _ diskuse ,
discussions _ diskuse , (pl.)
disdain _ pohrdat , (v:)
disdain _ pohrdání , (n:)
disdainful _ pohrdavý , (adj:)
disdainful _ opovržlivý , (adj:)
disdainfully _ pohrdavě , (adv:)
disdainfully _ opovržlivě , (adv:)
disease _ choroba , (n:)
disease _ onemocnění , (n:)
disease _ nemoc ,
disease of civilization _ civilizační choroba , ([eko.])
disease vector _ přenašeč choroby , ([eko.])
diseased _ nemocný , (adj:)
diseases _ nemoci , (n: pl.)
diseconomies of scale _ ztráty z rozsahu , ([eko.])
disembark _ vylodit , (v:)
disembarkation _ vylodění , (n:)
disembarrass _ zbavit , (v:)
disembarrass _ zprostit , (v:)
disembarrass _ vyprostit , (v:)
disembodied _ odtělesněný , (adj:)
disembodiment _ odtělesnění , (n:)
disembodiment _ nezahrnutí , (n:)
disembodiment _ nevčlenění , (n:)
disembody _ odtělesnit , (v:)
disembody _ odhmotnit , (v:)
disembowel _ vykuchat , (v:)
disembowelment _ vykuchání , (n:)
disembroil _ vyprostit , (v:)
disempower _ zbavit vlivu ,
disempower _ zbavit síly ,
disempower _ zbavit moci ,
disenchant _ rozčarovat , (v:)
disenchanted _ rozčarovaný , (adj:)
disenchantment _ deziluze , (n:)
disenchantment _ rozčarování , (n:)
disencumber _ zbavit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line