Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

disarm _ odzbrojit , (v:)
disarmament _ odzbrojení , (n:)
disarmingly _ roztomile , (adv:)
disarmingly _ půvabně , (adv:)
disarrange _ přeházet , (v:)
disarrangement _ nepořádek , (n:)
disarray _ nepořádek , (n:)
disarray _ zmatek , (n:)
disarticulate _ rozložit , (v:)
disarticulate _ oddělit , (v:)
disassemble _ rozmontovat , (v:)
disassemble _ rozložit , (v:)
disassemble _ rozebrat , (v:)
disassembled _ rozmontovaný , (adj:)
disassembled _ rozložený , (adj:)
disassembled _ rozebraný , (adj:)
disassembler _ nástroj programátora , (n:)
disassembling _ rozebírající , (adj:)
disassembling _ demontáž ,
disassembly _ rozebrání , (adv:)
disassembly _ demontáž , (adv:)
disassociate _ oddělit ,
disassociation _ odloučení , (n:)
disassociation _ oddělení , (n:)
disaster _ katastrofa , (n:)
disaster _ havárie , (n:)
disaster _ neštěstí ,
disaster _ pohroma , (n:)
disaster area _ oblast ohrožení , (n:)
disasters _ pohromy , (n: pl.)
disasters _ katastrofy , (n: pl.)
disastrous _ katastrofální , (adj:)
disastrously _ katastrofálně , (adv:)
disavow _ popřít , (v:)
disavow _ neuznat , (v:)
disavow _ distancovat se , (v:)
disavowal _ zapření , (n:)
disavowal _ popření , (n:)
disavowal _ distancování se ,
disband _ rozpustit , (v:)
disband _ rozpadnout , (v:)
disband _ rozejít , (v:)
disbanded _ rozpadl , (v:)
disbandment _ rozpuštění , (n:)
disbar _ škrtnout ze seznamu ,
disbelief _ nevíra , (n:)
disbelieve _ pochybovat , (v:)
disbelieve _ nevěřit , (v:)
disbelieved _ pochyboval , (v:)
disbelieved _ nevěřil , (v:)
disbeliever _ nevěřící , (adj:)
disbelievingly _ nevěřícně , (adv:)
disburden _ ulevit , (v:)
disburden _ ulehčit , (v:)
disburden _ odlehčit , (v:)
disburse _ vyplatit , (v:)
disburse _ uhradit , (v:)
disbursement _ výplata , (n:)
disc _ disk ,
disc brake _ disková brzda , (n:)
disc jockey _ diskžokej , (n:)
discalceate _ bosý , (adj:)
discalced _ bosý , (adj:)
discard _ zmetek ,
discard _ odložená věc ,
discard _ nálitek ,
discard _ pustit z hlavy , (v:)
discard _ odhodit , (v:)
discard _ odložit , (v:) , (nepotřebné)
discard _ zrušit , (v:)
discarded _ vyhozený , (adj:)
discarded _ odložený , (adj:)
discarded _ odhozený , (adj:)
discarding _ odhazující , (adj:)
discards _ odkládá , (v:)
discards _ odhazuje , (v:)
discards _ odhozené věci ,
discern _ rozeznat , (v:)
discerned _ rozpoznaný , (adj:)
discerned _ rozeznaný , (adj:)
discernible _ rozeznatelný , (adj:)
discernibles _ rozeznatelnost , (n:)
discernibly _ rozlišitelně , (adv:)
discerning _ bystrý , (adj:)
discerning _ soudný , (adj:)
discernment _ soudnost , (n:)
discharge _ vystřelit , (v:)
discharge _ vypálit , (v:)
discharge _ vyprázdnit , (v:)
discharge _ vypustit, propustit , ([eko.])
discharge _ vylodění , (n:)
discharge _ vykládka , (n:)
discharge _ vybít , (v:)
discharge _ propustit , (v:)
discharged _ zproštěný , (adj:)
discharged _ vyložený , (adj:)
discharged _ složený , (adj:)
discharged pollution _ vypouštěné znečištění (vodní hospodářství) , ([eko.])
discharging _ vyložení , (n:)
discharging _ vybíjení , (n:)
disciple _ žák , (n:)
disciple _ učedník , (n:)
disciples _ žáci , (n: pl.)
disciples _ učedníci , (n: pl.)
disciples _ následovníci , (n: pl.)
discipleship _ následovnictví , (n:)
disciplinal _ kázeňský , (adj:)
disciplinal _ disciplinární ,
disciplinarian _ pedant , (n:)
disciplinarian _ autoritář , (n:)
disciplinary _ vědní ,
disciplinary _ disciplinární , (adj:)
discipline _ ukáznit , (v:)
discipline _ trestat , (v:)
discipline _ kázeň ,
discipline _ disciplína ,
disciplined _ ukázněný , (adj:)
disciplined _ disciplinovaný , (adj:)
disciplined _ trestaný , (adj:)
disciplines _ disciplíny , (n: pl.)
disciplines _ kázně ,
disclaim _ zříci se , ([eko.])
disclaim _ popřít , (v:)
disclaim _ popírat , (v:)
disclaim _ odmítnout , (v:)
disclaim _ distancovat , (v:)
disclaim _ dementovat , (v:)
disclaimer _ odvolání ,
disclaimer _ vzdání se nároku ,
disclaimer _ zřeknutí se práva ,
disclaimer _ odmítnutí , (n:)
disclaimer _ zřeknutí se ,
disclose _ prozradit , (v:)
disclose _ odkrýt ,
disclosed _ odkrytý , (adj:)
disclosed _ odhalený , (adj:)
disclosing _ odhalující , (adj:)
disclosure _ odhalení , (n:)
disclosure _ prozrazení ,
disco _ diskotéka ,
disco _ disko ,
discography _ diskografie , (n:)
discoid _ kotoučovitý , (adj:)
discoid _ terčovitý , (adj:)
discoidal _ diskovitý , (adj:)
discoidal _ kotoučovitý , (adj:)
discoidal _ diskoidní ,
discoloration _ přebarvení , (n:)
discoloration _ odbarvení , (n:)
discolour _ zbarvit , (v:)
discolouration _ odbarvení ,
discoloured _ odbarvený , (adj:)
discombobulate _ rozrušit , (v:)
discomfit _ zmást , (v:)
discomfiture _ rozpaky ,
discomfort _ nepohodlí ,
discomfort _ nepohodlnost ,
discommode _ způsobit nesnáze ,
discommodities _ věci bez užitku , ([eko.])
discompose _ znepokojit , (v:)
discompose _ zneklidnit , (v:)
discomposure _ znepokojení , (n:)
discomposure _ zneklidnění , (n:)
disconcert _ zneklidnit , (v:)
disconcert _ uvést do rozpaků ,
disconcert _ rozrušit , (v:)
disconcerted _ znepokojený , (adj:)
disconcerting _ zneklidňující , (adj:)
disconcertingly _ rušivě , (adv:)
disconcertion _ zneklidnění , (n:)
disconcertion _ rozpaky ,
disconcertment _ znepokojení , (n:)
disconcertment _ rozpaky ,
disconcertment _ zneklidnění , (n:)
disconcertment _ nepokoj ,
disconnect _ oddělit ,
disconnect _ rozpojit ,
disconnect _ přerušit spojení ,
disconnect _ odpojit , (v:)
disconnected _ vypnutý , (adj:)
disconnected _ rozpojený , (adj:)
disconnected _ nesouvislý , (adj:)
disconnected _ přerušený , (adj:)
disconnected _ odpojený , (adj:)
disconnected _ nespojený , (adj:)
disconnectedness _ nesouvislost , (n:)
disconnecting _ odpojující , (adj:)
disconnecting _ nespojující , (adj:)
disconnection _ vysunutí , (n:)
disconnection _ rozpojení , (n:)
disconnection _ odpojení , (n:)
disconnects _ vypojuje , (v:)
disconnects _ rozpojuje , (v:)
disconnects _ přerušuje , (v:)
disconnects _ odpojuje , (v:)
disconnects _ odděluje , (v:)
disconsolate _ zoufalý , (adj:)
disconsolately _ zoufale , (adv:)
disconsolation _ sklíčenost , (n:)
discontent _ nespokojenost , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line