Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

direct proportion _ přímá úměrnost ,
direct selling _ přímý prodej , ([eko.])
direct tax _ přímá ,
direct tax _ přímá daň ,
direct taxation _ přímé zdanění , ([eko.])
direct use value. _ přímá užitná hodnota , ([eko.])
direct waste application into soil _ přímá aplikace odpadu do půdy , ([eko.])
directed _ usměrněný , (adj:)
directed _ řízený , (adj:)
directed _ orientovaný , (adj:)
directed _ doporučen , (v:)
directed herbicide application _ usměrněné použití herbicidu , ([eko.])
directing _ řídící , (adj:)
direction _ řízení , (n:)
direction _ vedení , (n:)
direction _ kontrola ,
direction _ směr ,
direction finder _ zaměřovač ,
direction finder _ hledač směru signálu ,
direction-finder _ hledač směru signálu ,
directional _ usměrněný , (adj:)
directional _ směrový , (adj:)
directionality _ směrovost , (n:)
directionless _ bezcílný , (adj:)
directionless _ bez směru ,
directions _ směrnice ,
directions _ směry , (n: pl.)
directions _ pokyny , (n: pl.)
directions _ instrukce , (n:)
directive _ nařízení ,
directive _ příkaz, směrnice , ([eko.])
directive _ směrnice , (n:)
directive _ předpis , (n:)
directive _ povel , (n:)
directive _ pokyn , (n:)
directive _ direktiva , (n:)
directives _ směrnice , (n:)
directivity _ řízenost , (n:)
directivity _ zaměřenost , (n:)
directivity _ směrovost , (n:)
directly _ rovnou ,
directly _ přímo , (adv:)
directly _ ihned ,
directly proportional _ přímo úměrný ,
directness _ přímočarost , (n:)
directness _ přímost , (n:)
director _ šéf , (n:)
director _ vedoucí , (adj:)
director _ dirigent , (n:)
director _ direktor , (n:)
director _ představený , (adj:)
director _ ředitelka ,
director _ ředitel ,
director _ režisér , (n:)
directorate _ ředitelství , (n:)
directorial _ režisérský , (adj:)
directorial _ režijní , (adj:)
directories _ soupisy , (n: pl.)
directories _ seznamy , (n: pl.)
directories _ adresáře ,
directors _ ředitelé , (n:)
directorship _ představenstvo , (n:)
directorship _ ředitelství , (n:)
directorship _ funkce ředitele ,
directory _ seznam ,
directory _ soupis ,
directory _ adresář , (n: [it.])
directrix _ řídicí přímka , (n:)
directrix _ řídicí křivka , (n:)
directs _ zaměřuje , (v:)
directs _ směřuje , (v:)
direful _ strašlivý , (adj:)
direful _ hrozný , (adj:)
direly _ úděsně , (adv:)
direness _ strašlivost , (n:)
direst _ nejstrašnější ,
dirge _ žalozpěv , (n:)
dirigible _ řiditelný , (adj:)
dirigible _ ovladatelný , (adj:)
dirigiste _ stoupenec řízeného hospodářství , (n:)
dirk _ druh dýky ,
dirndl _ dirndl ,
dirndl _ sukne , (n)
dirt _ hlušina ,
dirt _ bláto ,
dirt _ nečistota ,
dirt _ špína ,
dirt cheap _ skoro zadarmo ,
dirt-cheap _ směšně laciný ,
dirtier _ špinavější , (adj:)
dirtiest _ nejšpinavější , (adj:)
dirtily _ špinavě , (adv:)
dirtily _ ohavně , (adv:)
dirtiness _ špinavost , (n:)
dirty _ umazaný , (adj:)
dirty _ špinavý , (adj:)
dirty dog _ mizera , (n:)
dirty money _ špinavé peníze ,
dirty trick _ podraz , (n:)
dirty weather _ mizerné počasí ,
dirty weather _ psí počasí ,
dirty work _ špinavost , (n:)
dirty work _ podlost , (n:)
disabilities _ neschopnosti , (n:)
disability _ nezpůsobilost , (n:)
disability _ handicap ,
disability _ invalidita ,
disability _ neschopnost ,
disability _ slabost ,
disable _ vypnout ,
disable _ odpojit ,
disable _ vyřadit ,
disable _ zakázat ,
disable _ zneškodnit ,
disable _ zablokovat , (v:)
disable _ deaktivovat , (v:)
disabled _ invalidní ,
disabled _ zakázaný , (adj:)
disabled _ vyřazený , (adj:)
disabled _ dezaktivovaný , (adj:)
disabled _ vypnutý , (adj:)
disabled _ blokovaný , (adj:)
disablement _ invalidita , (n:)
disables _ blokuje , (v:)
disabling _ vyřazující , (adj:)
disabling _ blokující , (adj:)
disabuse _ vyvést z omylu ,
disaccord _ nesouhlasit , (v:)
disaccord _ nesouhlas , (n:)
disadvantage _ neprospěch ,
disadvantage _ nevýhoda ,
disadvantaged _ znevýhodněný , (adj:)
disadvantageous _ nevýhodný , (adj:)
disadvantageously _ nevýhodně , (adv:)
disadvantages _ nevýhody , (n: pl.)
disadvantages _ nedostatky , (n: pl.)
disaffection _ odcizení se ,
disaffiliate _ oddělit , (v:)
disaffiliation _ ztráta spojení ,
disaffirm _ neuznat , (v:)
disaffirm _ anulovat , (v:)
disaggregate _ rozpojit , (v:)
disaggregate _ rozložit , (v:)
disaggregation _ rozpad , (n:)
disaggregation _ rozklad , (n:)
disagree _ nesouhlasit , (v:)
disagree _ neschvalovat , (v:)
disagree _ nesouhlasit ,
disagree with _ nesvědčit , (v:)
disagree with _ nesouhlasit s ,
disagree with _ neshodovat se s ,
disagreeable _ protivný , (adj:)
disagreeableness _ nepříjemnost , (n:)
disagreeably _ nepříjemně , (adv:)
disagreed _ nesouhlasil , (v:)
disagreed _ neodsouhlasený , (adj:)
disagreed _ nedohodnutý , (adj:)
disagreeing _ odporování , (n:)
disagreeing _ nesouhlasící , (adj:)
disagreement _ nesouhlas , (n:)
disagreement _ neshoda , (n:)
disagreements _ nesouhlasy , (n: pl.)
disagreements _ neshody , (n: pl.)
disagrees _ nesouhlasí , (v:)
disallow _ nedovolit , ([eko.])
disallow _ zamítnout , (v:)
disallow _ neuznat , (v:)
disallowed _ zamítnutý , (adj:)
disallowed _ neuznaný , (adj:)
disallowing _ zamítající , (adj:)
disambiguate _ jednoznačně vyjádřit ,
disambiguation _ odstranění dvojsmyslů ,
disappear _ zmizet ,
disappear _ mizet ,
disappearance _ zmizení , (n:)
disappeared _ zmizelý , (adj:)
disappeared _ zmizel , (v:)
disappearing _ zanikající , (adj:)
disappearing _ mizení , (n:)
disappears _ mizí , (v:)
disappoint _ zklamat ,
disappoint oneself _ zklamat se ,
disappointed _ zklamal ,
disappointed _ zklamaný ,
disappointing _ neuspokojivý , (adj:)
disappointingly _ neuspokojivě , (adv:)
disappointment _ zklamání , (n:)
disappointments _ zklamání , (pl.)
disapprobation _ nesouhlas , (n:)
disapprobation _ neschválení , (n:)
disapproval _ zamítnutí , (n:)
disapproval _ nesouhlas , (n:)
disapprove _ neschválit , (v:)
disapproved _ zamítnutý , (adj:)
disapproved _ nesouhlasil , (v:)
disapproves _ neschvaluje , (v:)
disapproving _ odmítavý , (adj:)
disapproving _ nesouhlasný , (adj:)
disapprovingly _ odmítavě , (adv:)
disapprovingly _ nesouhlasně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line