Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

dimer _ dimer , (n:)
dimer _ druh sloučeniny ,
dimerous _ dvoučlenný , (adj:)
dimes _ desetníky ,
dimethyl ketone _ dimetylketon , ([eko.])
diminish _ zmenšit (se) ,
diminish _ snížit (se) ,
diminish _ klesat ,
diminish _ zmenšit, snížit , ([eko.])
diminish _ zmenšit ,
diminishable _ zmenšitelný , (adj:)
diminishable _ redukovatelný , (adj:)
diminished _ zmenšený , (adj:)
diminishes _ klesá , (v:)
diminishes _ zmenšuje se ,
diminishing _ klesání , (n:)
diminishing _ zmenšování , (n:)
diminishing _ klesající , (adj:)
diminishing marginal utiliity of consumption _ snižování marginální užitné hodnoty spotřeby , ([eko.])
diminuendo _ postupně slaběji ,
diminuendo _ diminuendo ,
diminution _ zmenšení , (n:)
diminution _ snížení , (n:)
diminutive _ drobný ,
diminutive _ zdrobnělina , (n:)
diminutive _ maličký , (adj:)
diminutive corner _ koutek ,
diminutive minute _ minutka ,
diminutive of _ dívka ,
diminutive of _ dívenka ,
dimity _ druh látky ,
dimly _ nejasně , (adv:)
dimly _ matně , (adv:)
dimmed _ ztlumil , (v:)
dimmed _ ztlumený , (adj:)
dimmer _ tlumič , (n:)
dimmer _ stmívač , (n:)
dimmest _ nejtlumenější , (adj:)
dimmest _ nejnejasnější , (adj:)
dimness _ šero , (n:)
dimness _ šerost , (n:)
dimorphic _ dvojtvarý , (adj:)
dimorphic _ dvoutvarý , (adj:)
dimorphic _ dimorfní , (adj:)
dimorphism _ dimorfismus , (n:)
dimorphism _ dimorfie , (n:)
dimorphous _ dvoutvarý , (adj:)
dimorphous _ dimorfní ,
dimple _ jamka , (n:)
dimple _ dolíček ,
dimple _ důlek , (n:) , (např. v golfovém míčku)
dims _ tlumí ,
dimwit _ tupec , (n:)
dimwit _ hňup , (n:)
dimwit _ hlupák , (n:)
dimwitted _ pitomý , (adj:)
din _ hřmot , (n:)
din _ hluk , (n:)
Dinah _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
dinar _ dinár , (n:)
dine _ obědvat , (v:)
dine _ večeřet ,
dine _ povečeřet ,
dine _ navečeřet se ,
dine in _ večeřet doma ,
dine out _ obědvat mimo dům ,
dine out _ jíst mimo dům ,
diner _ stolovník , (n:)
diners _ stolovníci , (n: pl.)
dinette _ jídelní kout ,
ding _ zvučet , (v:)
ding _ zvonit , (v:)
ding _ bimbat , (v:)
ding-a-ling _ cvok , (n:)
ding-dong _ bim bam ,
dingbat _ hlupák , (n:)
dinghies _ čluny , (n: pl.)
dinghies _ loďky , (n: pl.)
dinghy _ člun , (n:)
dinginess _ zašlost , (n:)
dingle _ rokle , (n:)
dingo _ dingo , (n:)
dingy _ zašlý , (adj:)
dingy _ špinavý , (adj:)
dining _ stolování , (n:)
dining car _ jídelní vůz ,
dining room _ jídelna ,
dining table _ jídelní stůl ,
dining-car _ jídelní vůz ,
dining-hall _ jídelna , (n:)
dining-room _ jídelna , (n:)
dinky _ hezoučký ,
dinky _ mrňavý ,
dinky _ maličký ,
dinky _ hezky ,
dinky _ malá ,
dinky _ bezvýznamný ,
dinky _ elegantní ,
dinner _ recepce , (n:)
dinner _ hostina , (n:)
dinner _ banket , (n:)
dinner _ večeře ,
dinner jacket _ smoking ,
dinners _ večeře , (n:)
dinnertime _ čas na večeři , (n:)
dinnerware _ stolní nádobí ,
dinosaur _ dinosaurus , (n:)
dinosaurs _ dinosauři , (n:)
dint _ pomocí , (adj:)
diocesan _ diecézní , (adj:)
diocese _ diecéze , (n:)
diode _ dioda , (n:)
diodes _ diody , (n: pl.)
dioecious _ dvoudomý , (adj:)
Dion _ Dion , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Dionysian _ Dionýský , (adj:)
Dionysius _ Dionýsos ,
diopter _ dioptrie , (n:)
dioptre _ dioptrie , (n:)
diorama _ dioráma , (n:)
diorite _ diorit , (n:)
dioxide _ dioxid , (n:)
dioxide _ oxid se dvěma atomy kyslíku ,
dioxin _ dioxin , (n:)
dip _ úklon , (n:)
dip _ tlumit , (v:)
dip _ spád , (n:)
dip _ sklon , (n:)
dip _ ponoření , (n:)
dip _ namočení , (n:)
dip _ zadlužit, sklánět se, ponořit , ([eko.])
dip _ ponořit , (v:)
dip _ namočit , (v:)
diphtheria _ záškrt , (n:)
diphtheria _ diftérie , (n:)
diphthong _ dvojhláska , (n:)
diphthongize _ diftongizovat , (v:)
diplegia _ diplegie , (n:)
diplococcus _ diplokok , (n:)
diploid _ diploidní , (adj:)
diploma _ diplomový , (adj:)
diploma _ diplom ,
diplomacy _ diplomacie , (n:)
diplomas _ diplomy , (n: pl.)
diplomat _ diplomatka ,
diplomat _ diplomat ,
diplomatic _ diplomatický ,
diplomatic corps _ diplomatický sbor ,
diplomatically _ diplomaticky , (adv:)
diplomatist _ diplomat , (n:)
diplomats _ diplomati , (n:)
diplomats _ diplomaté ,
diplopia _ diplopie , (n:)
dipolar _ dvojpólový , (adj:)
dipole _ dipól , (n:)
dipped _ ponořený , (adj:)
dipped _ namočený , (adj:)
dipper _ naběračka , (n:)
dipping _ ponořování , (n:)
dipping _ namáčení , (n:)
dippy _ ztřeštěný , (adj:)
dips _ ponořuje , (v:)
dips _ namáčí , (v:)
dipsomania _ alkoholizmu ,
dipsomaniac _ notorik , (n:)
dipsomaniac _ dipsoman , (n:)
dipstick _ měřící tyčinka , (n:)
dipstick _ měrka , (n:)
dipterous _ dvoukřídlý , (adj:)
diptych _ diptych ,
DIRCM _ Directed Infrared Countermeasures , ([zkr.] [voj.])
dire _ strašný ,
dire _ strašlivý ,
dire _ hrozivý ,
dire _ naléhavý ,
dire _ nutný ,
dire _ zoufalý ,
dire _ krajní ,
dire _ extrémní ,
direct _ nařídit , (v:)
direct _ namířit , (v:)
direct _ směřovat , (v:)
direct _ nasměrovat , (v:)
direct _ zamířit , (v:)
direct _ vést ,
direct _ kontrolovat , (v:)
direct _ dirigovat , (v:)
direct _ bezprostřední , (adj:)
direct _ přímo ,
direct _ řídit ,
direct _ přímý ,
direct component _ stejnosměrná složka , (n: [el.])
direct costing methods _ metody ocenění pomocí přímých nákladů , ([eko.])
direct current _ stejnosměrný proud ,
direct debit _ bezhotovostní platba ,
direct debit _ bezhotovostní ,
direct debit _ majitele účtu ,
direct debit _ platební styk na základě příkazu ,
direct environmental benefit _ přímý environmentální přínos , ([eko.])
direct planning mechanism _ mechanismus direktivního plánování , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line