Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

difficulties _ potíž ,
difficultness _ obtížnost , (n:)
difficulty _ úskalí ,
difficulty _ potíž ,
diffidence _ rozpačitost , (n:)
diffidence _ nesmělost , (n:)
diffident _ ostýchavý , (adj:)
diffidently _ rozpačitě , (adv:)
diffidently _ ostýchavě , (adv:)
diffidently _ nesměle , (adv:)
diffract _ rozkládat např. světlo ,
diffraction _ ohyb , (n:)
diffraction _ difrakce , (n:)
diffuse _ prolínat , (v:)
diffuse _ difuzní , (adj:)
diffuse _ difundovat , (v:)
diffused _ rozptýlený , (adj:)
diffused _ difuzní , (adj:)
diffuseness _ rozptýlenost , (n:)
diffuser _ reflektor , (n:)
diffuser _ difuzér , (n:)
diffusible _ difuzivní , (adj:)
diffusing _ rozptylující , (adj:)
diffusion _ difúze , (n:)
diffusion _ rozptyl , (n:)
diffusion _ šíření , (n:)
diffusional _ difúzní , (adj:)
diffusive _ rozptylující se ,
diffusivity _ rozptylnost , (n:)
dig _ hloubit , (v:)
dig _ dig/dug/dug , (v: [neprav.])
dig _ kopnout ,
dig _ kopat ,
dig _ bagr (volejbal) ,
dig for _ dobývat , (v:)
dig in _ zakopat , (v:)
dig in _ dát se do toho ,
dig out _ vykopat , (v:)
dig out _ vyhrabat , (v:)
dig out _ objevit , (v:)
dig up _ rozkopávat , (v:)
dig up _ rozkopat , (v:)
digenesis _ metageneze ,
digerati _ počítačoví znalci , (n: pl.)
digest _ zažívat , (v:)
digest _ strávit , (v:)
digest _ souhrn , (n:)
digest _ sbírka , (n:)
digest _ přehled , (n:)
digest _ suma , (n:) , (Kryptografie)
digester _ digestoř ,
digester gas _ bioplyn , ([eko.])
digestible _ stravitelný , (adj:)
digestion _ strávení , (n:)
digestion _ zažívání , (n:)
digestion _ trávení , (n:)
digestion period _ doba vyhnívání , ([eko.])
digestive _ zažívací , (adj:)
digestive system _ zažívací soustava , (n:)
digests _ zažívá , (v:)
digests _ tráví , (v:)
digger _ archeolog , (n:)
digger _ kopáč , (n:)
digging _ podrývání , ([eko.])
digging _ kopání , (n:)
digit _ cifra , (n:)
digit _ číslice , (n: [mat.])
digital _ digitální ,
digital _ číslicový , (adj:)
digital computer _ číslicový počítač ,
digitalis _ náprsník , (n:)
digitalis _ digitális , (n:)
digitalis _ druh rostliny ,
digitally _ digitálně , (adv:)
digitigrade _ našlapující na prsty ,
digitisation _ digitalizace , (n:)
digitise _ digitalizovat , (v:)
digitised _ digitalizovaný , (adj:)
digitiser _ digitizátor , (n:)
digitization _ převedení do číselné podoby ,
digitize _ digitalizovat , (v:)
digitized _ digitalizovaný , (adj:)
digitizer _ tablet , (n:)
digitizer _ digitizátor , (n:)
digitizer _ digitalizátor , (n:)
digitizing _ digitalizující , (adj:)
digitizing _ digitalizace , (n:)
digits _ číslice , (n:)
diglot _ dvojjazycne mluvici osoba , (n:)
diglot _ dvojjazycny , (adj)
dignified _ důstojný , (adj:)
dignify _ pozvednout , (v:)
dignify _ pozvednout , (v:)
dignify _ vyznamenat , (v:)
dignify _ poctít , (v:)
dignitaries _ hodnostáři , (n:)
dignitary _ hodnostář , (n:)
dignity _ důstojnost , (n:)
digraph _ digraf ,
digress _ odchýlit , (v:)
digress _ odbočit , (v:)
digression _ odbočka ,
digs _ podnájem , (n:)
digs _ kopá , (v:)
dihedral _ vzepětí ,
dihedral _ klínový např. úhel ,
DIIK _ Damned If I Know , ([zkr.])
DIIN _ Damned If I kNow , ([zkr.])
Dijon _ město - Francie , (n: [jmén.])
dike _ násep , (n:)
dike _ hráz ,
dike terracing _ hrázkové terasování , ([eko.])
diktat _ diktát , (n:)
DIL _ Daughter In Law , ([zkr.])
dilapidate _ zruinovat , (v:)
dilapidate _ promrhat , (v:)
dilapidated _ zruinoval , (v:)
dilapidated _ promrhal , (v:)
dilapidation _ rozpad , (n:)
dilapidation _ chátrání , (n:)
dilatation _ rozšíření , (n:)
dilatation _ dilatace , (n:)
dilate _ roztáhnout , (v:)
dilate _ rozšířit se ,
dilated _ roztáhnutý , (adj:)
dilated _ rozšířený , (adj:)
dilation _ zvětšení , (n:)
dilation _ rozšíření , (n:)
dilation _ dilatace , (n:)
dilator _ dilatátor , (n:)
dilatoriness _ liknavost , (n:)
dilatory _ váhavý , (adj:)
dilatory _ laxní , (adj:)
dildo _ umělý penis ,
dildo _ robertek , (n:)
dilemma _ dilema , (n:)
dilemmas _ těžká rozhodnutí , (n:)
dilettante _ diletant , (n:)
dilettante _ amatér , (n:)
dilettantish _ ochotnický , (adj:)
dilettantish _ diletantský , (adj:)
dilettantism _ ochotnictví , (n:)
dilettantism _ diletantství , (n:)
dilettantism _ amatérství , (n:)
diligence _ píle , (n:)
diligence _ pracovitost , (n:)
diligence _ vytrvalost , (n:)
diligence _ péče , (n:)
diligent _ pilný , (adj:)
diligent _ pečlivý ,
diligent _ pracovitý ,
diligent _ horlivý , (adj:)
diligently _ pracovitě , (adv:)
diligently _ pilně , (adv:)
diligently _ horlivě , (adv:)
dill _ koprový , (adj:)
dill _ kopr ,
dill sauce _ koprová omáčka ,
DILLIGAF _ Does It Look Like I Give A F---? , ([zkr.])
DILLIGAFF _ Do I Look Like I Give a Flying F---? , ([zkr.])
Dillon _ Dillon , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
dilly _ pozoruhodnost , (n:)
dilly-dally _ váhat , (v:)
dilly-dally _ loudat se , (v:)
dilly-dally _ mařit čas , (v: [slang.])
diluent _ ředidlo ,
dilute _ zmírňovat , (v:)
dilute _ ředit , (v:)
diluted _ zředěný , (adj:)
dilution _ ředění , (n:)
dilution _ zařazování nekvalifikovaných pracovníků do pracovního procesu , (v:)
dilution _ roztok , (n: [chem.])
dilution _ zředění , (n: [chem.])
dilution _ rozředění , (n: [chem.])
diluvial _ diluviální , (adj:)
diluvian _ diluviální , (adj:)
dim _ zakalit , (v:)
dim _ matný , (adj:)
dim _ kalný , (adj:)
dim _ mdlý ,
dim _ ztlumit ,
dim _ ztlumený ,
dim _ ponurý , (adj:)
dim _ nejasný , (adj:)
dim word _ slovíčko ,
dime _ deseticent , (n:)
dime _ desetník , (n:)
dimension _ velikost , (n:)
dimension _ kóta , (n:)
dimension _ dimenzovat , (v:)
dimension _ dimenze , (n:)
dimension _ rozměr , (n:)
dimensional _ rozměrový , (adj:)
dimensionality _ rozměrnost , (n:)
dimensionality _ počet rozměrů ,
dimensionally _ rozměrově , (adv:)
dimensioning _ dimenzování , (n:)
dimensionless _ bezrozměrný , (adj:)
dimensions _ dimenze , (n:)
dimensions _ rozměry , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line