Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

dibs _ nárok , (n:)
dice _ nakrájet na kostičky ,
dice _ kostka , (n:)
dice _ kostky ,
dicey _ riskantní , (adj:)
dichloride _ dichlorid , (n:)
dichlormethane _ dichlormetan , ([eko.])
dichotomies _ větvení ,
dichotomies _ dvojčlennosti ,
dichotomous _ dichotomický , (adj:)
dichotomous choice _ dichotomický výběr , ([eko.])
dichotomy _ dichotomie ,
dichotomy _ dělení obecnějších pojmů na dvojice konkrétnějších ,
dichroic _ dichroický , (adj:)
dichroic _ dvojbarevný , (adj:)
dichroic _ dvoubarevný , (adj:)
dichroism _ dvojbarevnost , (n:)
dichromate _ dvojchroman , (n:)
dichromatic _ dichromatický , (adj:)
dichromatic _ dvoubarevný , (adj:)
dichromatism _ dvoubarevnost , (n:)
dicing _ kostkování , (n:)
dick _ nejkrásnější , (adj:)
dick _ šulin , (n: [vulg.]) , (část těla)
dick _ čurák , (n: [vulg.]) , (část těla)
Dick _ Ríša , (n: [mužs. jméno]) , (zkráceno z: Richard)
dicker _ čachrovat , (v:)
Dickerson _ Dickerson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dickhead _ blbec , (n:)
Dickinson _ Dickinson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Dickson _ Dickson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
dicky _ bryndáček , (n:)
dicotyledonous _ dvouděložný , (adj:)
dicta _ výrok , (n:)
dicta _ rčení , (n:)
dictaphone _ diktafon , (n:)
dictate _ příkaz , (n:)
dictate _ diktát , (n:)
dictate _ diktovat , (v:)
dictated _ diktovaný , (adj:)
dictated _ diktoval , (v:)
dictates _ příkazy , (n: pl.)
dictates _ diktuje , (v:)
dictating _ diktující , (adj:)
dictation _ diktát , (n:)
dictator _ diktátor ,
dictatorial _ diktátorský , (adj:)
dictatorially _ diktátorsky , (adv:)
dictators _ diktátoři , (n:)
dictatorship _ diktatura , (n:)
diction _ dikce , (n:)
dictionaries _ slovníky , (n: pl.)
dictionary _ slovník , (n:)
dictum _ rčení , (n:)
dictum _ prohlášení , (n:)
did _ učinil , (v:)
did _ udělal , (v:)
did _ dělal , (v:)
did _ do/did/done , (v: [neprav.])
didactic _ poučný , (adj:)
didactic _ didaktický , (adj:)
didacticism _ pedantství , (n:)
didacticism _ didaktičnost , (n:)
didactics _ didaktika , (n:)
diddle _ ošidit , (v:)
diddler _ podvodník , (n:)
diddly-squat _ vůbec nic , (n: [slang])
diddly-squat _ nejmenší možné množství , (n: [slang])
Diderot _ francouzský filozof ,
didn t go _ nešel ,
didn t want _ nechtěl ,
die _ razidlo ,
die _ lisovnice ,
die _ leknout , (v:)
die _ kostka , (n:)
die _ uhynout , (v:)
die _ pojít , (v:)
die _ zemřít ,
die _ umřít ,
die _ umírat ,
die away _ doznívat , (v:)
die back _ vadnout , (v:)
die back _ odumírat , (v:)
die casting _ vstřikový odlitek ,
die down _ utichnout , (v:)
die down _ pohasnout , (v:)
die down _ utichat , (v:)
die down _ ustávat , (v:)
die for _ zemřít za , (n:)
die hard _ vytrácet se ,
die hard _ bojovat se smrtí ,
die off _ vymřít ,
die out _ zaniknout , (v:)
die out _ vyhynout , (v:)
die out _ vyhasnout , (v:)
die-back _ druh nemoci rostlin ,
die-cast _ lít pod tlakem do formy ,
die-hard _ zpátečník , (n:)
die-hard _ tvrdohlavý , (adj:)
dieback _ druh nemoci rostlin ,
Diebold _ Diebold , (n: [jmén.]) , (příjmení)
died _ umřel ,
died _ zemřel ,
Diego _ Diego , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
diehard _ zpátečník , (n:)
dielectric _ nevodivý , (adj:)
dielectric _ dielektrický , (adj:)
dies _ umírá , (v:)
diesel _ vznětový motor ,
diesel _ naftový motor ,
diesel _ motorová nafta ,
diesel _ dieselový , (adj:)
diesel _ naftový , (adj:)
diesel _ nafta , (n:)
diesel _ diesel , (n:)
diesel _ dieselový motor ,
diesel engine _ naftový motor ,
diesel engine _ dieselový motor ,
diesel engine _ diesel ,
diesel oil _ nafta ,
diesel-electric _ dieselelektrický , (adj:)
diesis _ dvojitý křížek ,
diet _ strava , (n:)
diet _ dieta ,
diet _ držet dietu , (v:)
dietary _ dietní , (adj:)
dieter _ dietář , (n:)
dieter _ osoba na dietě ,
dietetic _ dietní , (adj:)
dietetical _ dietní ,
dietetics _ nauka o dietě ,
dietetics _ dietetika ,
diethyl ether _ dietyleter , ([eko.])
dietician _ dietetik ,
dietitian _ dietetik , (n:)
Dietrich _ Dietrich , (n: [jmén.]) , (příjmení)
diets _ diety , (n: pl.)
Dietz _ Dietz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
differ _ být rozdílný ,
differ _ být různý ,
differ _ neshodovat se ,
differ _ lišit se ,
differ _ rozcházet se ,
differ _ rozlišovat , (v:)
differ _ lišit ,
differed _ odlišoval , (v:)
differed _ neshodoval , (v:)
difference _ rozdíl, schodek , ([eko.])
difference _ odlišovat , (v:)
difference _ odlišnost , (n:)
difference _ neshoda , (n:)
difference _ rozdíl , (n: [mat.])
difference engine _ diferencní masina ,
difference engine _ diferenční stroj ,
difference equation _ diferenční rovnice , (n: [mat.])
differences _ rozdíly , (n: pl.)
different _ rozmanitý , (adj:)
different _ zvláštní ,
different _ neobvyklý , (adj:)
different _ rozdílný ,
different _ odlišný ,
different _ různý ,
different _ jiný ,
differentiability _ rozlišitelnost , (n:)
differentiable _ rozlišitelný , (adj:)
differentiable _ diferencovatelný , (adj:)
differential _ rozdílný , ([eko.])
differential _ rozlišovací , (adj:)
differential _ diferenciál , (n: [mat.])
differential equation _ diferenciální rovnice , (n: [mat.])
differential gear _ diferenciál ,
differentials _ rozdíly , (n: pl.)
differentials _ diferenciály , (n: pl.)
differentiate _ odlišovat se ,
differentiate _ diferencovat , (v:)
differentiate _ rozlišovat ,
differentiate _ derivovat , (v: [mat.])
differentiated _ rozlišený , (adj:)
differentiated taxation _ diferencované zdanění ,
differentiating _ rozlišující , (adj:)
differentiating _ odlišující , (adj:)
differentiation _ diferenciace , (n:)
differentiation _ derivace , (mat.)
differentiation _ rozlišování ,
differentiation of product _ diferenciace výrobku ,
differentiator _ derivátor , (n:)
differentiator _ derivační obvod ,
differently _ jinak ,
differing _ odchylný , (adj:)
differing _ lišící , (adj:)
differs _ neshoduje se ,
differs _ liší se ,
difficult _ náročný , (adj:)
difficult _ namáhavý , (adj:)
difficult _ nesnadný ,
difficult _ těžký , , (obtížný)
difficult _ obtížný ,
difficulties _ potíže , (n:)
difficulties _ obtíže , (n:)
difficulties _ nesnáze , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line