Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

detour _ objížďka ,
detours _ objížďky , (n: pl.)
detox _ detoxifikace , (n:)
detoxicate _ detoxikovat , (v:)
detoxication _ detoxikace (kanalizace) , ([eko.])
detoxification _ detoxifikace , (n:)
detoxify _ detoxikovat , (v:)
detoxify _ zbavit jedu ,
detract _ ubrat , (v:)
detract _ znevažovat ,
detract _ zlehčovat ,
detraction _ zlehčování , (n:)
detractive _ zlehčující , (adj:)
detractor _ pomlouvač , (n:)
detracts _ zmenšuje , (v:)
detracts _ ubírá , (v:)
detriment _ újma ,
detriment _ škoda ,
detriment of environment _ ekologická újma , ([eko.])
detrimental _ škodlivý ,
detrimental _ zhoubný ,
detrital _ úlomkovitý , (adj:)
detritus _ detritus , ([eko.])
detritus _ suť ,
detritus chamber _ lapák písku , ([eko.])
Detroit _ Detroit ,
Detroit _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
detune _ rozladit , (v:)
DEU _ Dumb End User , ([zkr.])
deuce _ shoda , (n:)
deuce _ shoda v tenise ,
deuce _ vyrovnání ,
deuced _ prokletý , (adj:)
deuced _ zatracený , (adj:)
deuces _ shody , (n: pl.)
deuterium _ deuterium , (n:)
deuterium _ těžký vodík ,
deuteron _ jádro izotopu vodíku ,
deuteron _ deuteron , (n:)
Deutsch _ Deutsch , (n: [jmén.]) , (příjmení)
devaluate _ devalvovat , (v:)
devaluation _ devalvace, znehodnocení , ([eko.])
devaluation _ devalvace ,
devalue _ devalvovat , (v:)
devalue the currency _ devalvovat měnu ,
devalued _ devalvoval , (v:)
devaluing _ znehodnocující , (adj:)
devastate _ devastovat , (v:)
devastate _ pustošit , (v:)
devastated _ zničený , (adj:)
devastated _ zdevastovaný , (adj:)
devastating _ zničující , (adj:)
devastating _ ničivý , (adj:)
devastating _ drtivý , (adj:)
devastating _ devastující , (adj:)
devastatingly _ ohromně , (adv:)
devastatingly _ fantasticky , (adv:)
devastation _ zničení , (n:)
devastation _ devastace , (n:)
devastator _ pustošitel , (n:)
develop _ vyvíjet , (v:)
develop _ vyvolávat , (v:)
develop _ rozpracovat , (v:)
develop _ vyvinout se ,
develop _ vyvíjet se ,
develop _ rozvést ,
develop _ rozvinout , ([eko.])
develop _ vyvinu ,
develop _ vyvinul ,
develop _ vyvolat ,
develop _ vyvinout ,
develop film _ vyvolávat film ,
develop film _ vyvolat film ,
developed _ vyvolaný , (adj:)
developed _ vyvinutý , (adj:)
developed _ rozvinutý , (adj:)
developer _ vývojář , (n:)
developers _ vývojáři , (n:)
developing _ vyvíjející ,
developing _ vývojový ,
developing _ vyvíjení ,
developing _ vyvolávání ,
developing _ rozvojový , (adj:)
developing _ vyvíjející se ,
developing country _ rozvojová země , ([eko.])
development _ zdokonalování , (n:)
development _ vývin , (n:)
development _ vyvinutí , (n:)
development _ vyvíjení , (n:)
development _ rozvinutí , (n:)
development _ pokrok , (n:)
development _ rozvojový , (adj:)
development _ rozvíjení , (n:)
development _ rozvoj , (n:)
development _ vývoj , (n:)
development _ vývojový , (adj:) , (např: vývojová verze programu)
Development Assistance Committee _ Development Assistance Committee DAC , ([eko.])
Development Assistance Committee _ DAC Development Assistance Committee , ([eko.])
development of landscape _ vývoj krajiny , ([eko.])
developmental _ vývojový , (adj:)
developmental toxicity _ vývojová toxicita , ([eko.]) , (Škodlivé účinky (smrt, stukturní abnormality, funkční změny) na vyvíjejícím se organismu způsobené expozicí jednoho nebo obou rodičů před početím, v prenatálním období či v postnatálním období až do pohlavní dospělosti.)
developmentally _ vývojově , (adv:)
developments _ vývoje , (n:)
developments _ průběhy , (n: pl.)
developments _ rozvoje , (n:)
develops _ vyvíjí , (v:)
deviance _ úchylka , (n:)
deviancy _ úchylka ,
deviant _ úchylný , (adj:)
deviant _ deviantní , (adj:)
deviant _ deviant , (n:)
deviate _ odklánět , (v:)
deviate _ odchýlit , (v:)
deviated _ odkláněl , (v:)
deviated _ odchýlil , (v:)
deviation _ úchylka , (n:)
deviation _ odchylka , (n:)
deviation _ deviace , (n:)
deviation _ objížďka , (n:)
deviationism _ úchylkářství ,
deviations _ odchylky , (n: pl.)
deviations _ deviace , (pl.)
device _ vynález , (n:)
device _ devíza , (n:)
device _ aparát , (n:)
device _ aparatura , (n:)
device _ ústrojí ,
device _ přístroj ,
device _ zařízení , (n:)
devices _ zařízení , (pl.) , (n:)
devil _ čert , (n:)
devil _ ďábel ,
devil s advocate _ ďáblův advokát ,
devil-may-care _ lehkomyslný , (adj:)
devil-may-care _ bezohledný , (adj:)
devilfish _ velká chobotnice ,
devilfish _ obrovský rejnok ,
devilfish _ manta ,
devilish _ pekelný , (adj:)
devilish _ ďábelský , (adj:)
devilishly _ ďábelsky , (adv:)
devilishly _ čertovsky , (adv:)
devilishness _ ďábelskost , (n:)
devilled _ ďábelský , (adj:)
devilment _ zlomyslnost , (n:)
devilry _ špatnost , (n:)
devilry _ čarodějnictví , (n:)
devils _ ďáblové ,
deviltry _ darebáctví , (n:)
devious _ vychytralý , (adj:)
devious _ vyhýbavý , (adj:)
deviously _ vychytrale , (adv:)
deviousness _ vychytralost , (n:)
devise _ vymyslet , (v:)
devise _ odkázat , (v:)
devise _ vymyslit , (v:)
devise _ navrhnout , (v:)
devise _ vynalézt ,
devised _ vynalezený , (adj:)
devised _ vymyšlený , (adj:)
devised _ sestrojený , (adj:)
devised _ navržený , (adj:)
deviser _ vynálezce ,
deviser _ strůjce ,
devising _ vynalézaný , (adj:)
devising _ sestrojovaný , (adj:)
devitalize _ umrtvit , (v:)
devitalize _ devitalizovat , (v:)
devitrify _ odskelnit ,
devoid _ postrádající , (adj:)
devolution _ převedení ,
devolution _ přenesení ,
devolution _ degenerace , ([bio.])
devolution _ postoupení ,
devolve _ převést , (v:)
devolve _ postoupit , (v:)
devolve on _ předat , (v:)
devolve on _ postoupit , (v:)
devolved _ převedl , (v:)
devolved _ přenesl , (v:)
Devon _ Devon , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Devonshire _ Devonshire , (n: [jmén.]) , (příjmení)
devote _ zasvětit ,
devote _ obětovat ,
devote _ věnovat ,
devote oneself _ věnovat se ,
devote oneself to _ oddat se ,
devoted _ oddán ,
devoted _ oddaný ,
devotedly _ oddaně ,
devotedness _ oddanost , (n:)
devotee _ přívrženec , (n:)
devotee _ ctitel , (n:)
devotees _ stoupenci , (n: pl.)
devotees _ nadšenci , (n: pl.)
devoting _ věnování , (n:)
devoting _ obětování , (n:)
devotion _ oddanost , (n:)
devotion _ zbožnost , (n:)
devotion _ úcta , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line