Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

destroy _ ničit ,
destroyable _ zničitelný , (adj:)
destroyed _ zničený , (adj:)
destroyer _ torpédoborec , (n:)
destroyer _ ničitel , (n:)
destroyers _ ničitelé ,
destroying _ ničení , (n:)
destroys _ ničí , (v:)
destruct _ zničit , (v:)
destructibility _ zničitelnost , (n:)
destructible _ zničitelný , (adj:)
destruction _ ničení , (n:)
destruction _ destrukce , (n:)
destruction _ zničení , (n:)
destruction _ záhuba , (n:)
destruction _ zkáza , (n:)
destructive _ ničivý , (adj:)
destructive _ destruktivní , (adj:)
destructively _ destruktivně , (adv:)
destructiveness _ ničivost , (n:)
destructiveness _ destruktivnost , (n:)
destructor _ ničitel , (n:)
destructor _ destruktor , (n:)
destruent _ destruent (voda) , ([eko.])
desuetude _ vyřazení pro zastaralost , (n:)
desulphurating microorganism _ desulfurikační mikroorganismus , ([eko.])
desulphurization _ desulfurikace , ([eko.])
desulphurizing microorganism _ desulfurikační mikroorganismus , ([eko.])
desultorily _ povrchně , (adv:)
desultoriness _ těkavost , (n:)
desultoriness _ povrchnost , (n:)
desultoriness _ nesoustavnost , (n:)
desultory _ roztěkaný , (adj:)
desultory _ nepravidelný , (adj:)
desultory _ nesouvislý , (adj:)
desultory _ povrchní , (adj:)
desynchronize _ odsynchronizovat , (v:)
detach _ odpojit , (v:)
detach _ detašovat , (v:)
detach _ utrhnout , (v:)
detach _ oddělit ,
detach _ odvelet ,
detach _ odeslat ,
detachable _ odpojitelný , (adj:)
detachable _ oddělitelný , (adj:)
detached _ detašovaný , (adj:)
detachment _ odloučení , (n:)
detachment _ nestrannost , (n:)
detachment _ objektivita , (n:)
detail _ maličkost ,
detail _ jednotlivost ,
detail _ podrobný , (adj:)
detail _ detail , (n:)
detail _ podrobnost ,
detail _ podrobně vylíčit , (v:)
detailed _ podrobný ,
detailing _ prověření , (n:)
detailing _ dodělání , (n:)
details _ daje ,
details _ podklady , (n:)
detain _ zadržet ,
detained _ zadržovaný , (adj:)
detainee _ zadržená osoba , (n:)
detainees _ zatčení ,
detect _ odhalit ,
detect _ objevit , (v:)
detect _ zjistit , (v:)
detect _ detekovat , (v:)
detectability _ odhalitelnost , (n:)
detectable _ zjistitelný , (adj:)
detectable _ detekovatelný , (adj:)
detectably _ zjistitelně , (adv:)
detected _ zjištěný , (adj:)
detecting _ vyšetřování , (n:)
detection _ zjišťování , (n:)
detection _ pátrání , (n:)
detection _ odhalení , (n:)
detection _ objevení , (n:)
detection _ zjištění , (n:)
detection _ detekce , (n:)
detective _ detektiv , (n:)
detective _ detektivní ,
detectives _ detektivové ,
detector _ čidlo ,
detector _ demodulátor ,
detector _ indikátor ,
detector _ detektor , (n:)
detectors _ detektory , (n: pl.)
detects _ zjišťuje , (v:)
detent _ západka , (n:)
detent _ zarážka , (n:)
detent _ aretovat , (v:)
detente _ zmírnění mezinárodního napětí ,
detention _ vězení , (n:)
detention _ trestní vazba ,
detention _ po škole ,
detention _ vazba , (n:)
detention _ detence ,
detention home _ nápravné zařízení ,
detention period _ doba zdržení (hydrosystém) , ([eko.])
deter _ odstrašit ,
detergent _ detergent , ([eko.])
detergent _ saponát ,
detergent _ čistící prostředek , (n:)
deteriorate _ zkazit , (v:)
deteriorate _ zhoršit , (v:)
deteriorate _ horšit , (v:)
deteriorated _ zkažený , (adj:)
deteriorated _ zhoršený , (adj:)
deteriorating _ zpětný , (adj:)
deteriorating _ sestupný , (adj:)
deterioration _ zkažení , (n:)
deterioration _ úpadek ,
deterioration _ zhoršení , (n:)
deterioration of environment _ deteriorizace prostředí , ([eko.])
determent _ zastrašení , (n:)
determent _ odstrašení , (n:)
determinable _ vymezitelný , (adj:)
determinable _ určitelný , (adj:)
determinable _ definovatelný , (adj:)
determinacy _ určitost , (n:)
determinacy _ rozhodnost , (n:)
determinand _ determinand (vodní hospodáařství) , ([eko.])
determinant _ determinanta , ([eko.])
determinant _ determinant , (n: [mat.])
determinate _ určitý , (adj:)
determinate _ neměnný , (adj:)
determinately _ pevně , (adv:)
determinateness _ určitost , (n:)
determinateness _ neměnnost , (n:)
determinateness _ definitivnost , (n:)
determination _ rozhodnutí , (n:)
determination _ odhodlání , (n:)
determination _ určení ,
determination _ stanovení , (n:)
determination _ determinace ,
determinative _ vymezující , (adj:)
determinative _ determinující , (adj:)
determine _ vymezit , (v:)
determine _ udávat , (v:)
determine _ rozhodnout , (v:)
determine _ udat , (v:)
determine _ ustanovit ,
determine _ určovat ,
determine _ určit , (v:)
determine _ stanovit , (v:)
determined _ předurčený , (adj:)
determined _ rozhodnutý , (adj:)
determined _ rozhodný , (adj:)
determined _ odhodlaný ,
determinedly _ odhodlaně , (adv:)
determiner _ determinující , (adj:)
determines _ vymezuje , (v:)
determines _ určuje , (v:)
determines _ stanovuje , (v:)
determining _ určující , (adj:)
determining _ rozhodující , (adj:)
determinism _ determinismus , (n:)
determinist _ deterministický , (adj:)
determinist _ determinista , (n:)
deterministic _ deterministický , (adj:)
deterministic process _ deterministický proces , ([eko.])
deterministic system _ deterministický systém , ([eko.])
deterministically _ deterministicky , (adv:)
deterred _ odstrašený , (adj:)
deterred _ zastrašený , (adj:)
deterrence _ odstrašování , (n:)
deterrent _ deterent , ([eko.])
deterrent _ zastrašující , (adj:)
deterrent _ odstrašující , (adj:)
deterrent _ odrazující , (adj:)
Deterrent _ odstrašující prostředek ,
Deterrent _ zastrašující prostředek ,
deterring _ zastrašování , (n:)
deters _ zastrašuje , (v:)
detersive _ čisticí , (adj:)
detest _ nenávidět ,
detest _ velmi nenávidět , (v:)
detestable _ odporný , (adj:)
detestably _ ohavně , (adv:)
detestation _ nenávist , (n:)
detested _ opovrhovaný , (adj:)
dethrone _ sesadit , (v:)
dethrone _ zbavit trůnu ,
dethroned _ zbaven trůnu ,
dethronement _ sesazení , (n:)
detonate _ detonovat , (v:)
detonated _ explodoval , (v:)
detonated _ detonoval , (v:)
detonating _ výbušný , (adj:)
detonating _ explodující , (adj:)
detonation _ výbuch , (n:)
detonation _ detonace , (n:)
detonative _ explozivní , (adj:)
detonative _ výbušný , (adj:)
detonator _ roznětka , (n:)
detonator _ rozbuška , (n:)
detonator _ detonátor , (n:)
detonators _ rozbušky , (n: pl.)
detour _ oklika ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line