Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

design _ navrhnout , (v:)
design _ naplánovat , (v:)
design _ plán , (n:)
design _ projektovat , (v:)
design _ plánovat , (v:)
design _ navrhovat , (v:)
design _ nárys , (n:)
design _ kresba , (n:)
design _ konstrukce , (n:)
design _ projekt ,
design _ návrh ,
design authority _ projekční orgán , (n: [tech.])
design for the environment _ ekologické návrhářství , ([eko.])
designate _ ustanovit , (v:)
designate _ označit , (v:)
designate _ vyznačit , (v:)
designate _ stanovit , (v:)
designate _ jmenovat , (v:)
designate _ designovat , (v:)
designate _ určit ,
designated _ určený , (adj:)
designated _ jmenovaný , (adj:)
designated _ dosazený , (adj:)
designating _ označující , (adj:)
designation _ ustanovení , (n:)
designation _ jmenování , (n:)
designational _ týkající se ustanovení , (n:)
designator _ označovatel , (n:)
designator _ označovač , (n:)
designed _ navržený , (adj:)
designed _ navrhl ,
designedly _ záměrně , (adv:)
designer _ značkový , (adj:)
designer _ výtvarník , (n:)
designer _ návrhář , (n: [male.] [obec.] 4 6)
designer _ návrhářka , (n: [female.] [obec.] 4 6)
designer _ konstruktér , (n: [male.] [obec.] 6 6)
designer _ konstruktérka , (n: [female.] [obec.] 6 6)
designer _ projektant ,
designers _ návrháři , (n:)
designers _ designeři , (n:)
designing _ projektování , (n:)
designing _ navrhování , (n:)
designing inundation _ návrhová povodeň , ([eko.])
designs _ vzory , (n: pl.)
designs _ návrhy , (n: pl.)
designs _ navrhuje , (v:)
desilication _ desilikace vody , ([eko.])
desirability _ vhodnost , (n:)
desirable _ žádoucí , (adj:)
desirable _ kýžený , (adj:)
desirable _ vhodný ,
desirableness _ sexuální přitažlivost , (n:)
desirably _ vhodně , (adv:)
desire _ dychtit ,
desire _ žádat ,
desire _ přát si ,
desire _ přání ,
desire _ prosba ,
desire _ zatoužit po ,
desire _ toužit po ,
desire _ toužit ,
desire _ touha ,
desired _ žádaný ,
desired _ žádoucí ,
desired _ vytoužený ,
desired _ požadovaný ,
desires _ přeje si ,
desirous _ žádostivý , (adj:)
desirous _ dychtivý , (adj:)
desist _ ustat , (v:)
desk _ pult , (n:)
desk _ deska , (n:)
desk _ stůl ,
desk _ psací deska ,
desk _ přepážka , (n:)
desk _ psací stůl , (n:)
desk audit _ kancelářský audit ,
deskill _ sestup z kvalifikovaného místa na nekvalifikované ,
deskill _ odstranění řemeslné práce ,
desks _ pulty , (n: pl.)
desks _ lavice , (n:)
desktop _ desktop ,
desktop _ pracovní plocha ,
desktop _ psací stůl ,
desktop _ plocha , (n: [it.])
desktop computer _ stolní počítač ,
Desmond _ Desmond , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
desolate _ zpustošit , (v:)
desolate _ vylidněný , (adj:)
desolate _ skličující , (adj:)
desolate _ skleslý , (adj:)
desolate _ dezolátní ,
desolate _ beznadějný , (adj:)
desolate _ bezútěsný , (adj:)
desolate _ opuštěný , (adj:)
desolate _ bezútěšný , (adj:)
desolate _ pustý , (adj:)
desolated _ zpustošil , (v:)
desolated _ zpustošený , (adj:)
desolateness _ opuštěnost , (n:)
desolateness _ bezútěšnost , (n:)
desolating _ bezútěšný , (adj:)
desolation _ pustota , (n:)
desolation _ prázdnota , (n:)
desorber _ desorbér , ([eko.])
desorption _ desorpce , (n:)
desoxyribonucleic acid (DNA) _ DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.) , ([eko.])
desoxyribonucleic acid (DNA) _ DNA dezoxyribonukleová kyselina (angl.) , ([eko.])
desoxyribonucleic acid (DNA) _ dezoxyribonukleová kyselina DNA , ([eko.])
despair _ zoufalství , (n:)
despair _ beznaděj ,
despairing _ beznadějný , (adj:)
despairingly _ zoufale , (adv:)
despairingly _ beznadějně , (adv:)
despatch _ expedovat , (v:)
despatched _ expedovaný , (adj:)
desperado _ zoufalec , (n:)
desperado _ desperát , (n:)
desperate _ beznadějný ,
desperate _ zoufale potřebující ,
desperate _ zoufalý , (adj:)
desperately _ naléhavě ,
desperately _ intenzivně ,
desperately _ zoufale , (adv:)
desperateness _ zoufalství , (n:)
desperation _ zoufalství , (n:)
despicable _ opovrženíhodný ,
despicable _ ohavný ,
despicable _ mrzký ,
despicable _ bídný ,
despicableness _ opovrženíhodnost , (n:)
despicableness _ ohavnost , (n:)
despicableness _ mrzkost , (n:)
despicably _ zavrženíhodně , (adv:)
despise _ pohrdat ,
despise _ opovrhnout ,
despise _ opovrhovat ,
despised _ opovrhovaný , (adj:)
despite _ navzdory ,
despite the fact that _ přestože ,
despite this _ přesto ,
despoil _ vyplenit , (v:)
despoil _ vyloupit , (v:)
despoiler _ vykrádač , (n:)
despoilment _ vyplundrování , (n:)
despoilment _ vyplenění , (n:)
despoliation _ vyplenění , (n:)
despoliation _ vyloupení , (n:)
despond _ zoufalství , (n:)
despond _ ztratit naději ,
despondence _ sklíčenost , (n:)
despondency _ deprese , (n:)
despondency _ skleslost , (n:)
despondent _ sklíčený , (adj:)
despondent _ skleslý , (adj:)
despondently _ sklíčeně , (adv:)
despot _ tyran , (n:)
despot _ despota , (n:)
despotic _ despotický , (adj:)
despotism _ tyranie ,
despotism _ despotizmus ,
desquamate _ deskvamovat , (v:)
desquamation _ deskvamace ,
dessert _ zákusek ,
dessert _ moučník ,
dessert _ dezert ,
desserts _ moučníky , (n: pl.)
desserts _ dezerty , (n: pl.)
dessertspoon _ lžička na dezert ,
dessertspoon _ dezertní lžička ,
dessication _ odvlhčování , (n:)
destabilisation _ destabilizace ,
destabilise _ destabilizovat , (v:)
destabilised _ destabilizovaný , (adj:)
destabilised _ destabilizoval , (v:)
destabilization _ destabilizace , (n:)
destabilization agent _ destabilizační činidlo , ([eko.])
destabilization chemical substance _ destabilizační chemikálie , ([eko.])
destabilization of particles _ destabilizace částic (vodárenství) , ([eko.])
destabilize _ destabilizovat , (v:)
destabilized _ destabilizovaný , (adj:)
destabilized _ destabilizoval , (v:)
destination _ místo určení , (n:)
destination _ cíl cesty ,
destination _ cíl ,
destinations _ místa určení , (n:)
destine _ definitivně určit ,
destined _ určený , (adj:)
destiny _ určení ,
destiny _ osud ,
destitute _ strádající , (adj:)
destitution _ nouze , (n:)
destitution _ bída , (n:)
destitution _ chudoba , (n:)
destroy _ zahubit , (v:)
destroy _ zpustošit ,
destroy _ demolovat ,
destroy _ zbořit ,
destroy _ zničit ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line