Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

derange _ zmást , (v:)
derange _ rozrušit , (v:)
deranged _ rozrušený , (adj:)
deranged _ pomatený , (adj:)
deranged _ nepříčetný , (adj:)
derangement _ nepořádek , (n:)
derangement _ duševní porucha , (n:)
deratization _ deratizace , ([eko.])
derby _ derby ,
Derbyshire _ Derbyshire , (n: [jmén.]) , (příjmení)
deregister _ odhlásit , (v:)
deregulate _ deregulovat , (v:)
deregulated _ deregulovaný , (adj:)
deregulated _ dereguloval , (v:)
deregulation _ liberalizace , (n:)
deregulation _ deregulace , (n:)
Derek _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
derelict _ zpustlý , (adj:)
derelict _ opuštěný , (adj:)
dereliction _ chátrání , (n:)
dereliction _ devastace , (n:)
deride _ vysmívat , (v:)
deride _ posmívat , (v:)
derided _ vysmíval , (v:)
derided _ posmíval , (v:)
derision _ posměch , (n:)
derisive _ posměšný , (adj:)
derisively _ výsměšně , (adv:)
derisory _ směšný , (adj:)
derivable _ odvoditelný , (adj:)
derivate _ derivát , (n:)
derivate _ derivace , (n:)
derivation _ odvození , (v: [mat.])
derivational _ derivační , (adj:)
derivations _ derivace , (pl.)
derivative _ derivační , (adj:)
derivative _ odvozený ,
derivative _ derivace , (n: [mat.])
derivative _ derivát ,
derivatively _ odvozeně , (adv:)
derivatives _ odvozuje , (v:)
derivatives _ derivuje , (v:)
derive _ derivovat , (v:)
derive _ odvozovat , (v:)
derive _ odvodit , (v: [mat.])
derived _ odvozený , (adj:)
derived demand _ odvozená poptávka , ([eko.])
derives _ odvozuje , (v:)
derives _ derivuje , (v:)
deriving _ odvozování , (n:)
derm _ škára , (n:)
derm _ kůže , (n:)
derma _ škára , (n:)
dermal _ kožní , (adj:)
dermatitis _ dermatitida , (n:)
dermatitis _ zánět kůže ,
dermatocelidosis _ pihy , (n:)
dermatological _ kožní , (adj:)
dermatological _ dermatologický , (adj:)
dermatologist _ dermatolog , (n:)
dermatology _ dermatologie , (n:)
dermatosis _ dermatóza ,
dermis _ škára , (n:)
dermis _ dermis , (n:)
derogate _ zlehčovat , (v:)
derogate _ snižovat , (v:)
derogation _ pohrdání , (n:)
derogative _ zlehčující , (adj:)
derogatory _ opovržlivý , (adj:)
derogatory _ hanlivý , (adj:)
derrick _ vrtná věž ,
Derrick _ Tristen , (Chester) , (Genaro)
derriere _ zadek ,
derring-do _ hrdinské činy ,
derringer _ pistole , (n:)
dervish _ derviš ,
Des Moines _ hl.m. - Iowa v USA , (n: [jmén.])
desalinate _ odsolovat , (v:)
desalination _ odsolování , (n:)
desalination _ desalinace , (n:)
desalinization _ odsolování , (n:)
desalinize _ odsolovat , (v:)
desalt _ odsolovat , (v:)
desalt _ odsolit , (v:)
desalting irrigation _ promývací závlaha , ([eko.])
descant _ soprán , (n:)
descant _ protihlas , (n:)
descant _ diskant , (n:)
descend _ sestup , (n:)
descend _ sestupovat , (v:)
descend _ sestoupit , (v:)
descend _ potomek , (n:)
descend _ klesnout , (v:)
descend _ klesat , (v:)
descend _ klesání , (n:)
descend _ spustit se ,
descend _ spouštět ,
descendant _ potomek ,
descendants _ potomstvo , (n:)
descendants _ potomci , (n: pl.)
descended _ potomek , (n:)
descendent _ potomek , (n:)
descendent _ následovník , (n:)
descender _ písmeno se spodním dotahem ,
descending _ sestupný , (adj:)
descends _ sestupuje , (v:)
descends _ klesá , (v:)
descent _ spád , (n:)
descent _ sestup , (n:)
descent _ sklon , (n:)
descent _ původ , (n:)
descent _ pokles , (n:)
descent _ klesání , (n:)
describable _ popsatelný , (adj:)
describe _ nakreslit ,
describe _ vylíčit ,
describe _ popsat ,
describe _ popisovat ,
described _ popsaný , (adj:)
described _ popsán , (v:)
described _ popsal , (v:)
described _ popisovaný , (adj:)
describer _ osoba popisující např. situaci ,
describes _ popisuje , (v:)
describing _ popisující , (adj:)
description _ vylíčení , (n:)
description _ popsání , (n:)
description _ líčení , (n:)
description _ popis , (n:)
descriptions _ popisy , (n: pl.)
descriptive _ popisný , (adj:)
descriptive _ deskriptivní , (adj:)
descriptively _ deskriptivně , (adv:)
descriptiveness _ deskriptivnost , (n:)
descriptivism _ deskriptivizmus , (n:)
descriptivism _ deskriptivismus , (n:)
descriptor _ popisovač , (n:)
descriptor _ deskriptor , (n:)
descriptors _ popisovače ,
descry _ rozpoznat , (v:)
descry _ rozeznat , (v:)
desecrate _ znesvětit ,
desecrate _ zhanobit ,
desecrated _ znesvětil , (v:)
desecrated _ hanobil , (v:)
desecrating _ znesvěcující , (adj:)
desecrating _ znesvěcení , (n:)
desecration _ znesvěcení ,
desecration _ zhanobení ,
desecration _ zneuctění ,
desegregation _ desegregace , (n:)
desensitization _ znecitlivění , (n:)
desensitize _ učinit méně citlivým ,
desensitize _ znecitlivit ,
desensitize _ snížit citlivost ,
desensitizing _ znecitlivění ,
desensitizing _ desenzibilace ,
desert _ zběhnout , (v:)
desert _ zanechat , (v:)
desert _ pustina , (n:)
desert _ pouštní ,
desert _ poušť , (n:)
desert _ dezertovat , ([voj.])
desert _ opouštět , (v:)
desert _ opustit , (v:)
deserted _ opuštěný , (adj:)
deserter _ dezertér , (n:)
desertification _ dezertifikace , ([eko.])
desertification _ desertifikace , (n:)
desertion _ dezerce , (n:)
deserts _ opouští , (v:)
deserts _ pouště ,
deserve _ být hoden ,
deserve _ zasluhovat , (v:)
deserve _ zasloužit si , (v:)
deserve _ zasloužit ,
deserved _ zasloužil , (v:)
deservedly _ zaslouženě , (adv:)
deservedly _ právem , (adv:)
deserves _ zasluhuje , (v:)
deserving _ zasluhující , (adj:)
deserving _ zasluhování , (n:)
deserving _ zásluha , (n:)
desexualize _ oderotizovat , (v:)
desiccant _ sikativ , (n:)
desiccant _ desikant , ([eko.])
desiccant _ vysušující , (adj:)
desiccate _ vysušit , (v:)
desiccate _ usušit , (v:)
desiccated _ vyschlý , (adj:)
desiccation _ vysychání , (n:)
desiccation _ vysoušení , (n:)
desiccator _ sušička , (n:)
desiderata _ požadavek , (n:)
desiderate _ pohřešovat ,
desiderate _ dožadovat se ,
desideratum _ požadavek , (n:)
design _ vzor , (n:)
design _ určit , (v:)
design _ náčrt , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line