Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

deployment _ rozmístění , (n: [voj.]) , (např. vojsk)
deployment _ nasazení , (n:)
depolarisation _ depolarizace , (n:)
depolarization _ depolarizace , (n:)
depoliticization _ odpolitizování , (n:)
depoliticization _ depolitizace , (n:)
depoliticize _ odpolitizovat , (v:)
deponent _ deponentní , (adj:)
depopulate _ vylidnit , (v:)
depopulated _ vylidnil , (v:)
depopulated _ vylidněný , (adj:)
depopulation _ vylidnění , (n:)
deport _ vykázat , (v:)
deport _ deportovat , (v:)
deportation _ deportace ,
deported _ deportovaný , (adj:)
deportee _ deportovaný , (adj:)
deportment _ chování , (n:)
depose _ sesadit , (v:)
depose _ zbavit funkce ,
deposed _ sesazený , (adj:)
deposit _ zástava , (n:)
deposit _ uložit peníze ,
deposit _ depozitář ,
deposit _ depozitum ,
deposit _ depozitní ,
deposit _ klást ,
deposit _ vklad, zástava , ([eko.])
deposit _ vkladní , (adj:)
deposit _ deponovat , (v:)
deposit _ deponování ,
deposit _ položit ,
deposit _ nanášet ,
deposit _ ložisko ,
deposit _ depozit ,
deposit _ záruka ,
deposit _ záloha ,
deposit _ složit ,
deposit _ vrstva ,
deposit _ vložit ,
deposit _ uložit ,
deposit _ povlak ,
deposit _ kauce ,
deposit _ jistota ,
deposit _ vklad ,
deposit _ sklad ,
deposit _ nános ,
deposit account _ vkladový účet ,
deposit bank _ depozitní banka ,
deposit insurance _ pojištění vkladu ,
deposit insurance _ depozitní pojistka ,
deposit-refund systems _ zálohový systém , ([eko.])
depositary _ opatrovník , (n:)
deposited _ uložený , (adj:)
deposition _ nános , ([eko.])
deposition _ depozice , ([eko.])
deposition _ sesazení , (n:)
deposition _ výpověď ,
depositional _ naplaveninový , (adj:)
depositor _ vkladatel , (n:)
depositors _ vkladatelé , (n:)
depository _ úschovna , (n:)
depository _ depozitář , (n:)
deposits _ ukládá , (v:)
deposits _ depozita , (n:)
depot _ depo , (n:)
depot _ nádraží ,
depot _ skladiště ,
depravation _ zpustlost , (n:)
depravation _ zkaženost , (n:)
deprave _ zkazit , (v:)
deprave _ mravně zkazit ,
depraved _ poklesly , (adj.)
depraved _ zvrácený , (adj:)
depravity _ nemravnost , (n:)
depravity _ hříšnost , (n:)
deprecate _ zavrhovat , (v:)
deprecate _ zavrhnout , (v:)
deprecate _ odsuzovat , (v:)
deprecated _ zavrhovaný , (adj:)
deprecating _ nesouhlas ,
deprecating _ odsuzování ,
deprecating _ odmítání ,
deprecatingly _ odmítavě , (adv:)
deprecation _ zavrhování , (n:)
deprecation _ odsuzování , (n:)
deprecative _ odsuzující , (adj:)
deprecative _ odmítavý , (adj:)
deprecatory _ znevažující , (adj:)
deprecatory _ odmítavý , (adj:)
depreciate _ znehodnocovat se ,
depreciate _ podceňovat , (v:)
depreciate _ znehodnotit , (v:)
depreciate _ devalvovat , (v:)
depreciated _ znehodnotil , (v:)
depreciated _ znehodnocený , (adj:)
depreciated _ devalvoval , (v:)
depreciating _ znehodnocování ,
depreciating _ amortizování ,
depreciating _ odepisování ,
depreciation _ odpisy ,
depreciation _ amortizace, odpis , ([eko.])
depreciation _ znehodnocení , (n:)
depreciation _ podceňování , (n:)
depreciation _ snížení ,
depreciation of a currency _ znehodnocení (depreciace) měny ,
depreciation of natural capital _ odepisování přírodního kapitálu , ([eko.])
depreciation reserve _ oprávky , (n:)
depreciation reserve _ oprávka , (n:)
depreciatory _ zlehčující , (adj:)
depredate _ vyplenit ,
depredate _ zpustošit ,
depredate _ vydrancovat ,
depredation _ drancování , (n:)
depress _ stlačit , (v:)
depress _ deprimovat , (v:)
depress _ stisknout , (v:)
depressant _ seditivum , (n:)
depressed _ pokleslý , (adj:)
depressed _ postižený krizí ,
depressed _ skleslý , (adj:)
depressed _ zbídačený , (adj:)
depressed _ stísněný , (adj:)
depressed _ stlačený , (adj:)
depressed _ stisknutý , (adj:)
depressed _ oslabený , (adj:)
depressed _ deprimovaný , (adj:)
depressed area _ krizová oblast ,
depresses _ stlačuje , (v:)
depresses _ oslabuje , (v:)
depresses _ deprimuje , (v:)
depressing _ stlačení , (n:)
depressing _ stisknutí , (n:)
depressing _ deprimující , (adj:)
depressing _ depresivní , (adj:)
depressingly _ tíživě , (adv:)
depressingly _ depresívně , (adv:)
depression _ skleslost , (n:)
depression _ pokles , (n:)
depression _ krize , (n:)
depression _ hospodářská deprese ,
depression _ depresní ,
depression _ prohloubenina ,
depression _ prohlubeň ,
depression _ proláklina ,
depression _ propadlina ,
depression _ sklíčenost ,
depression _ stagnace ,
depression _ stlačení ,
depression _ níže ,
depression _ deprese ,
depression area _ depresní plocha , ([eko.])
depression content _ depresní prostor , ([eko.])
depression curve _ depresní křivka , ([eko.])
depression groundwater level _ depresní hladina podzemní vody , ([eko.])
depressive _ depresivní , (adj:)
depressor _ stlačovač , (n:)
depressor _ depresor , (n:)
deprivation _ zbavení , (n:)
deprivation _ vyvlastnění , (n:)
deprivation _ nouze ,
deprive _ zbavit , (v:)
deprive _ zabavit , (v:)
deprive _ odejmout , (v:)
deprived _ zanedbaný , (adj:)
deprived _ zbaven ,
depriving _ zbavování , (n:)
depriving _ vyvlastňování , (n:)
depth _ hlubina ,
depth _ hloubka ,
depth charge _ hlubinná puma , (n:)
depth ice _ hlubinný led , ([eko.])
depth loosening _ hloubkové kypření , ([eko.])
depth sample _ hloubkový vzorek (vody) , ([eko.])
depth-loosener _ hloubkový kypřič , ([eko.])
depths _ hlubiny , (n:)
depths _ hloubky , (n: pl.)
deputation _ deputace , (n:)
deputation _ delegáti , (n:)
deputation _ delegace , (n:)
depute _ delegovat , (v:)
deputed _ pověřil , (v:)
deputed _ delegovaný , (adj:)
deputed _ delegoval , (v:)
deputies _ zástupci , (n: pl.)
deputies _ poslanci , (n: pl.)
deputise _ zastupovat , (v:)
deputised _ zastupoval , (v:)
deputize _ zastupovat , (v:)
deputized _ zastupovaný , (adj:)
deputized _ zastupoval , (v:)
deputy _ poslanec , (n:)
deputy _ zmocněnec ,
deputy _ zástupce , (n:)
deputy _ náměstek , (n:)
dequeue _ vyřadit z fronty ,
deracinate _ vymýtit , (v:)
deracinate _ vykořenit , (v:)
derail _ vykolejit , (v:)
derailment _ vykolejení ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line