Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

denounces _ kritizuje , (v:)
denouncing _ odsuzování , (n:)
denouncing _ obžalovávání , (n:)
denouncing _ kritizování , (n:)
dens _ doupata ,
dense _ hutný , (adj:)
dense _ hloupý ,
dense _ nechápavý ,
dense _ hustý ,
dense stupidity _ nekonečná omezenost ,
densely _ hustě , (adv:)
denseness _ hustota , (n:)
denser _ hustější , (adj:)
densest _ nejhustější ,
densities _ hustoty , (n: pl.)
densitometer _ denzitometr , (n:)
densitometry _ denzitometrie , (n:)
densitometry _ měření optické hustoty ,
density _ denzita ,
density _ hutnost ,
density _ hustota , (n:)
density flowing _ hustotní proudění , ([eko.])
density streaming _ hustotní proudění , ([eko.])
dent _ vrub ,
dental _ zubní , (adj:)
dental _ dentální , (adj:)
dentate _ ozubený , (adj:)
dentate _ zoubkovaný , (adj:)
dented _ promáčknutý , (adj:)
dentifrice _ zubní pasta , (n:)
dentine _ zubovina , (n:)
dentine _ dentin , (n:)
dentist _ zubní lékař ,
dentist _ dentista ,
dentist _ zubař ,
dentistry _ zubní lékařství ,
dentistry _ stomatologie , (n:)
dentists _ zubaři , (n:)
dentition _ dentice , (n:)
dentition _ prořezávání zubů ,
Denton _ Denton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
dents _ promačkává , (v:)
denture _ umělý chrup , (n:)
denture _ chrup , (n:)
dentures _ umělý chrup ,
dentures _ chrup , , (umělý)
denuclearize _ denuklearizovat , (v:)
denudation _ eroze , (n:)
denudation _ denudace , (n:)
denude _ obnažit , (v:)
denuded _ obnažil , (v:)
denumerable _ spočetný , (adj:)
denunciate _ udat , (v:)
denunciation _ veřejné odsouzení , (n:)
denunciation _ denunciace , (n:)
denunciation _ nařčení , (n:)
denunciative _ obžalovávající , (adj:)
denunciative _ obžalovací , (adj:)
denunciative _ denuncující , (adj:)
denunciative _ výhružný , (adj:)
denunciative _ udavačský , (adj:)
denunciator _ denunciant , (n:)
denunciatory _ udavačský , (adj:)
Denver _ hl.m. - Colorado v USA , (n: [jmén.])
Denver _ Denver , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
deny _ popřít ,
deny _ zapřít ,
deny _ zapírat ,
deny _ upřít ,
deny _ upírat ,
denying _ popírání , (n:)
denying _ popírající , (adj:)
denying _ odmítání , (n:)
deodorant _ deodorant , (n:)
deodoration _ dezodorizace , ([eko.])
deodorization _ dezodorace , (n:)
deodorize _ dezodorizovat , (v:)
deodorize _ odstranit pach ,
deodorized _ dezodorizoval , (v:)
deontological _ deontologický , (adj:)
deontology _ deontologie , (n:)
deoxidation coefficient _ dezoxidační součinitel , ([eko.])
deoxidize _ odkysličovat , (v:)
deoxidize _ deoxidovat , (v:)
deoxygenation _ dezoxygenace (vody) , ([eko.])
deoxygenation coefficient _ dezoxygenační součinitel , ([eko.])
deoxygenation factor _ dezoxygenační součinitel , ([eko.])
deoxyribonucleic _ deoxyribonukleový , (adj:)
depart _ odcestovat , (v:)
depart _ odjíždět ,
depart _ odjet ,
depart _ odcházet ,
depart _ odejít ,
depart from _ odejít ,
departed _ zesnulý , (adj:)
departed _ zemřelý , (adj:)
departing _ odjíždějící , (adj:)
department _ rezort , (n:)
department _ resort , (n:)
department _ ministerstvo , (n:)
department _ katedra , (n:)
department _ oddělení, odbor , ([eko.])
department _ úřad , (n:)
department _ odbor , (n:)
department _ sekce ,
department _ oddělení ,
Department of Defense _ Ministerstvo obrany ,
department store _ obchodní dům ,
departmental _ oborový , (adj:)
departmental _ oblastní , (adj:)
departmentalization _ rozškatulkování , (n:)
departmentally _ oblastně , (adv:)
departments _ oddělení , (pl.) , (n:)
departments _ ministerstva , (n:)
departments _ katedry , (n: pl.)
departs _ odplouvá , (v:)
departs _ odjíždí , (v:)
departure _ odlet ,
departure _ odjezd ,
departure _ odchod ,
departure flight _ odlet ,
departure lounge _ odjezdová hala ,
depend _ být závislý ,
depend _ spoléhat ,
depend _ spolehnout se ,
depend _ záviset , (v:)
depend _ záležet , (v:)
depend on _ záležet , (v:)
depend on _ záviset na ,
depend on _ záležet na ,
depend upon _ záviset na ,
depend upon _ být závislý na ,
dependability _ spolehlivost , (n:)
dependable _ spolehlivý ,
dependableness _ spolehlivost , (n:)
dependance _ závislost , (n:)
dependance _ spoléhání , (n:)
dependant _ závislá osoba ,
dependant _ závislý , (adj:)
dependant _ rodinný příslušník ,
depended _ závislý , (adj:)
dependence _ závislost , (n:)
dependencies _ závislosti , (n:)
dependency _ závislost , (n:)
dependency _ závislé území ,
dependency rate _ míra závislosti (závislá míra) , ([eko.])
dependent _ rodinný příslušník ,
dependent _ závisející ,
dependent _ závislý , (adj:)
dependent _ podmíněný , (adj:)
dependent _ druhotný , (adj:)
depending _ záležející na ,
depending _ závisení ,
depending _ závislý ,
depending _ závisející , (adj:)
depends _ závisí , (v:)
depersonalisation _ depersonalizace , (n:)
depersonalization _ odosobnění , (n:)
depersonalization _ depersonalizace , (n:)
depersonalize _ odosobnit , (v:)
depict _ vykreslovat ,
depict _ vykreslit ,
depicted _ znázorněný , (adj:)
depicted _ vykreslený , (adj:)
depicting _ vylíčení , (n:)
depiction _ znázornění , (n:)
depiction _ vylíčení , (n:)
depiction _ vykreslení , (n:)
depilate _ depilovat , (v:)
depilation _ odchlupení , (n:)
depilation _ depilace , (n:)
depilatory _ depilační , (adj:)
deplane _ vystoupit z letadla , (n:)
depletable resources _ vyčerpatelné zdrroje , ([eko.])
depletable resources, maximum net-present-value criterion. _ rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty , ([eko.])
depletable resources, positive net-present-value criterion. _ rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty , ([eko.])
depletable resources, recyclable _ vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné , ([eko.])
depletable resources, transition to a renewable substitute. _ vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji , ([eko.])
deplete _ vyčerpat , (v:)
deplete _ spotřebovat , (v:)
depleted _ spotřebovaný ,
depleted _ vyčerpaný ,
depletion _ spotřebování ,
depletion _ vyčerpání , ([eko.]) , (Snížení celkového množství surovin jako výsledek těžby neobnovitelných surovin (nerostů) nebo nadměrné těžby obnovitlených surovin - rychlejší než je jejich přirozená obnova (př. těžba dřeva).)
deplorable _ žalostný , (adj:)
deplorable _ ohavný , (adj:)
deplorable _ mizerný , (adj:)
deplorably _ žalostně , (adv:)
deplore _ odsuzovat , (v:)
deplored _ odsuzovaný , (adj:)
deplored _ odsuzoval , (v:)
deploy _ rozestavit ,
deploy _ rozmístit ,
deploy _ rozvinout ,
deployed _ rozvinutý , (adj:)
deployed _ rozmístěný , (adj:)
deployed _ rozestavěný , (adj:)
deployment _ rozvinutí , (n:)
deployment _ rozestavění , (n:)
deployment _ rozestavení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line