Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

demoniacal _ démonický , (adj:)
demonic _ démonický ,
demonically _ démonicky ,
demonism _ démonismus ,
demonize _ démonizovat , (v:)
demonology _ démonologie , (n:)
demons _ démoni ,
demonstrability _ prokazatelnost , (n:)
demonstrability _ dokazatelnost , (n:)
demonstrable _ prokazatelný , (adj:)
demonstrably _ prokazatelně , (adv:)
demonstrate _ ukázat , (v:)
demonstrate _ dokázat , (v:)
demonstrate _ předvádět , (v:)
demonstrate _ demonstrovat , (v:)
demonstrate the truth of _ dávat za pravdu ,
demonstrated _ předvedený , (adj:)
demonstrated _ demonstrovaný , (adj:)
demonstrates _ předvádí , (v:)
demonstrates _ demonstruje , (v:)
demonstrating _ předvádění , (n:)
demonstrating _ demonstrování , (n:)
demonstration _ projev , (n:)
demonstration _ důkaz , (n:)
demonstration _ demonstrace , (n:)
demonstrations _ demonstrace , (n:)
demonstrative _ otevřený , (adj:)
demonstrative _ neskrývaný , (adj:)
demonstratively _ demonstrativně , (adv:)
demonstrativeness _ demonstrativnost , (n:)
demonstrator _ demonstrátor , (n:)
demonstrators _ předváděči ,
demoralisation _ demoralizace , (n:)
demoralise _ demoralizovat , (v:)
demoralised _ demoralizovaný , (adj:)
demoralised _ demoralizoval , (v:)
demoralization _ demoralizace , (n:)
demoralize _ demoralizovat , (v:)
demoralized _ demoralizovaný , (adj:)
demoralized _ demoralizoval , (v:)
demoralizing _ demoralizující , (adj:)
demos _ svobodný lid ,
demos _ demonstrační verze ,
Demosthenes _ Demosthenes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
demote _ degradovat , (v:)
demoted _ degradovaný , (adj:)
demotic _ hovorový , (adj:)
demotic _ démotický , (adj:)
demotion _ degradace , (n:)
demotope _ demotop , ([eko.])
demount _ rozmontovat , (v:)
demount _ odmontovat , (v:)
demount _ demontovat , (v:)
demountable _ odnímatelný , (adj:)
demountable _ odmontovatelný , (adj:)
Dempsey _ Dempsey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
demultiplexer _ demultiplexor , (n:)
demur _ námitka , (n:)
demur _ pochybovat , (v:)
demur _ namítat , (v:)
demure _ stydlivý , (adj:)
demure _ plachý , (adj:)
demure _ ostýchavý , (adj:)
demurely _ zdrženlivě , (adv:)
demurely _ stydlivě , (adv:)
demureness _ zdrženlivost , (n:)
demureness _ ostýchavost , (n:)
demurrage _ zdržné ,
demurrage _ náhrada za prodlení ,
demurrer _ právní námitka , (n:)
demy _ formát papíru ,
demystification _ demystifikace , (n:)
demystify _ demystifikovat , (v:)
demythologize _ demytologizovat , (v:)
den _ pelech , (n:)
den _ doupě , (n:)
den _ brloh , (n:)
denary _ desetinásobný , (adj:)
denary _ desítka , (n:)
denationalisation _ zprivatizování , (n:)
denationalization _ zprivatizování , (n:)
denationalization _ odnárodňování , (n:)
denationalization _ odnárodnění , (n:)
denationalize _ reprivatizovat , (v:)
denaturalization _ denaturalizace , ([eko.])
denature _ odlišit , (v:)
denature _ denaturovat , (v:)
denatured _ odlišil , (v:)
denatured _ denaturovaný , (adj:)
denatured _ denaturoval , (v:)
denaturing _ denaturace , ([eko.])
denaturing _ denaturování , (n:)
denazification _ denacifikace , (n:)
dendrite _ dendrit ,
dendritic _ dendritický , (adj:)
dendrochronological _ dendrochronologický , (adj:)
dendrochronology _ dendrochronologie , (n:)
dendroid _ stromovitý , (adj:)
dendrology _ dendrologie , (n:)
dene _ údolí ,
Deneen _ Deneen , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
dengue _ dengue ,
deniable _ proti- ,
deniable _ popíratelný , (adj:)
deniable _ pravděpodobné popření ,
deniable _ popření ,
deniable _ pravděpodobné odvolání ,
deniable _ odvolání ,
deniable _ hovořit nepravdu ,
denial _ zapření ,
denial _ zapírání ,
denial _ popření , (n:)
denial _ odpírání , (n:)
denial _ odmítnutí , (n:)
denials _ popření , (pl.) , (n:)
denials _ zamítnutí , (pl.)
denied _ popíral ,
denied _ zapřený , (adj:)
denied _ zakázaný , (adj:)
denied _ popřený , (adj:)
denied _ odmítnutý , (adj:)
denied _ nepovolený , (adj:)
denier _ odpůrce , (n:)
denier _ denár , (n:)
denies _ popírá , (v:)
denigrate _ zbarvit do černa ,
denigrate _ zostudit ,
denigrate _ začernit ,
denigrate _ pošpinit ,
denigrate _ očernit ,
denigrate _ pomluvit ,
denigrated _ zostudil , (v:)
denigrated _ začernil , (v:)
denigrated _ pošpinil , (v:)
denigrated _ pomluvil , (v:)
denigrated _ očernil , (v:)
denigration _ pošpinění , (n:)
denigration _ pomluva , (n:)
denigration _ očernění , (n:)
denim _ kepr , (n:)
denim _ džínovina , (n:)
Denis _ Diviš , (n: [mužs. jméno])
Denise _ Denise ,
denitrification _ denitrifikace , ([eko.])
denitrify _ denitrifikovat , (v:)
denitrifying microorganism _ denitrifikační mikroorganismus , ([eko.])
denizen _ zdomácnělá rostlina , (n:)
denizen _ obyvatel , (n:)
denizen _ zdomácnělé zvíře ,
Denizen _ častý návštěvník ,
Denmark _ Dánsko , ([zem.] n:)
Denmark _ Denmark , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Dennis _ Dennis , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Denny _ Denny , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
denominate _ označit , ([eko.])
denominate _ pojmenovat , (v:)
denominated _ pojmenoval , (v:)
denomination _ sekta , (n:)
denomination _ pojmenování , (n:)
denomination _ nominální hodnota ,
denomination _ denominace , (n:)
denomination _ církev ,
denomination _ jednotka hodnoty ,
denomination _ nominále, jednotka , ([eko.])
denomination _ označení , (n:)
denominational _ konfesijní , (adj:)
denominations _ označení , (pl.) , (n:)
denominator _ jmenovatel , (n:)
denotation _ označování , (n:)
denotational _ označující , (adj:)
denotational _ denotační , (adj:)
denotations _ významy , (n: pl.)
denotations _ označení , (pl.) , (n:)
denotative _ pojmenovávající , (adj:)
denote _ ukazovat , (v:)
denote _ udávat , (v:)
denote _ znamenat , (v:)
denote _ označovat ,
denote _ označit ,
denoted _ vyjadřovaný , (adj:)
denoted _ označený , (adj:)
denoted _ naznačovaný , (adj:)
denotes _ ukazuje , (v:)
denotes _ udává , (v:)
denotes _ označuje , (v:)
denoting _ označující ,
denouement _ rozuzlení , (n:)
denounce _ odsuzovat , (v:)
denounce _ obžalovat , (v:)
denounce _ nařknout , (v:)
denounce _ denuncovat , (v:)
denounced _ udal ,
denounced _ spílal ,
denounced _ kritizoval ,
denounced _ pranýřoval ,
denounced _ odsoudil ,
denounced _ obžaloval ,
denouncement _ denunciace , (n:)
denounces _ odsuzuje , (v:)
denounces _ obžalovává , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line