Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

delivery van _ dodávkový vůz ,
delivery van _ dodávka ,
deliveryman _ poslíček , (n:)
deliveryman _ doručovatel , (n:)
dell _ rokle , (n:)
Della _ Della , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Delmarwa _ Delmarwa , ([zem.] [jmén.]) , (Delaware, Maryland, Washington)
delouse _ odvšivovat , (v:)
Delphi _ Delphi , ([it.] [jmén.])
delta _ delta , (n:)
delta-mouth _ delta toku , ([eko.])
deltoid _ deltovitý , (adj:)
deltoid _ deltoid ,
delude _ šálit , (v:)
delude _ klamat , (v:)
deluded _ pošetilý , (adj:)
deluding _ klamání , (n:)
deluge _ zaplavit , (v:)
deluge _ záplava , (n:)
deluge _ povodeň ,
deluged _ zaplavil , (v:)
deluged _ zaplavený , (adj:)
delusion _ blud , (n:)
delusion _ přelud , (n:)
delusion _ oklamání , (n:)
delusion _ mámení , (n:)
delusion _ klam , (n:)
delusion _ halucinace , (n:)
delusional _ šálivý , (adj:)
delusional _ klamný , (adj:)
delusions _ přeludy , (n: pl.)
delusions _ mámení , (pl.) , (n:)
delusions _ klamy , (n: pl.)
delusions _ halucinace , (pl.)
delusive _ klamný , (adj:)
delusory _ klamný , (adj:)
deluxe _ luxusní , (adj:)
delve _ zabořit , (v:)
delve _ ponořit , (v:)
delve _ prohlubeň ,
delved _ ponořil , (v:)
delved _ zabořil , (v:)
delved _ ponořený , (adj:)
DEM/VAL _ Demonstration and Validation , ([zkr.] [voj.])
demagnetisation _ odmagnetování , (n:)
demagnetise _ odmagnetovat , (v:)
demagnetization _ odmagnetování , (n:)
demagnetization _ odmagnetizování , (n:)
demagnetization _ odmagnetizace , (n:)
demagnetization _ demagnetizace , (n:)
demagnetize _ odmagnetovat , (v:)
demagog _ demagog , (n:)
demagogic _ demagogický , (adj:)
demagogical _ demagogický , (adj:)
demagogue _ demagog , (n:)
demagoguery _ demagogie , (n:)
demagogy _ demagogie , (n:)
demand _ požadování , (n:)
demand _ poptávat se ,
demand _ dožadovat se ,
demand _ doptávat se ,
demand _ domáhat se ,
demand _ žádat , (v:)
demand _ poptávka ,
demand _ požadavek ,
demand _ žádost ,
demand _ požadovat ,
demand _ prosba , (n:)
demand curve _ poptávková křivka , ([eko.])
demand curves, for diversity _ poptávkové křivky, pro diverzitu , ([eko.])
demand deposit _ vklad na požádání ,
demand elasticity _ pružnost poptávky ,
demand elasticity _ elasticita poptávky ,
demand for sb _ poptávka po kom ,
demand for st _ poptávka po čem ,
demand function _ poptávková funkce ,
demand management _ řízení poptávky ,
demand schedule _ harmonogram poptávky , ([eko.])
demand side management. _ poptávkově orientované řízení , ([eko.])
demand st from sb _ žádat co od koho ,
demand st from sb _ žádat co po kom ,
demand-pull inflation _ inflace tažená poptávkou ,
demand-pull inflation _ poptávková inflace , ([eko.])
demand-side economics _ ekonomie strany poptávky ,
demanded _ požadoval , (v:)
demanding _ náročný , (adj:)
demandingness _ náročnost , (n:)
demands _ požadavky ,
demands _ nároky ,
demands _ požaduje , (v:)
demarcate _ ohraničit , (v:)
demarcated _ ohraničil , (v:)
demarcated _ ohraničený , (adj:)
demarcating _ vyznačující , (adj:)
demarcation _ ohraničení , (n:)
dematerialise _ odhmotnit , (v:)
dematerialised _ odhmotnil , (v:)
dematerialize _ odhmotnit , (v:)
dematerialize _ odhmotnění , (n:)
dematerialized _ odhmotnil , (v:)
demean _ snížit se , (v:)
demean _ ponížit , (v:)
demeaning _ ponižující , (adj:)
demeaning _ nedůstojný , (adj:)
demeanor _ chování , (n: [amer.]) , (viz. demeanour)
demeanour _ způsoby , (n:)
demeanour _ chování , (n:)
dement _ dohnat k šílenství ,
demented _ pomatený , (adj:)
demented _ dementovaný , (adj:)
dementedly _ dementně , (adv:)
dementia _ šílenství , (n:)
dementia _ demence , (n:)
demerara _ surový třtinový cukr ,
demerit _ nedostatek , (n:)
demerits _ viny , (n: pl.)
demerits _ slabiny , (n: pl.)
demerits _ nedostatky , (n: pl.)
demerits _ chyby , (n: pl.)
demesne _ pozemek , (n:)
Demeter _ Demeter , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Demeter _ Deméter , (n: [jmén.] [myt.]) , (v řecké mytologii dcera Rhey a Króna)
demi-monde _ polosvět , (n:)
demigod _ polobůh , (n:)
demijohn _ demižón , (n:)
demilitarisation _ demilitarizace , (n:)
demilitarization _ demilitarizace , (n:)
demilitarize _ demilitarizovat , (v:)
demilitarized _ demilitarizovaný ,
demimondaine _ dámička , (n:)
demimondaine _ dáma z polosvěta , (n:)
demimonde _ polosvět , (n:)
demineralization _ demineralizace , (n:)
demineralization _ demineralizace (vody) , ([eko.])
demise _ skonat , (v:)
demise _ demise , (n:)
demise _ skon , (n:)
demise _ odchod z tohoto světa , (n:)
Demise _ zničení ,
Demise _ zánik ,
Demise _ vytlačení ,
Demise _ ústup ,
Demise _ úpadek ,
Demise _ krach ,
Demise _ sklon ,
demised _ zanikl , (v:)
demised _ skonal , (v:)
demist _ odmlžit , (v:)
demit _ odstoupit , (v:)
demit _ rezignovat , (v:)
demit _ podat demisi ,
demitasse _ šáleček , (n:)
demiurge _ tvůrce ,
demiurge _ stvořitel ,
demo _ demoverze , (n:)
demo _ demo , (n:)
demob _ demobilizovat , (v:)
demobilisation _ demobilizace , (n:)
demobilise _ demobilizovat , (v:)
demobilization _ demobilizace , (n:)
demobilize _ demobilizovat , (v:)
demobilized _ demobilizoval , (v:)
democene _ democén , ([eko.])
democracies _ demokracie , (pl.)
democracy _ demokracie , (n:)
democrat _ demokrat , (n:)
democratic _ demokratický ,
democratically _ demokraticky , (adv:)
democratisation _ demokratizace , (n:)
democratization _ demokratizace , (n:)
democratize _ demokratizovat , (v:)
democrats _ demokraté ,
demodulate _ demodulovat , (v:)
demodulation _ demodulace , (n:)
demodulator _ demodulátor , (n:)
demographer _ demograf , (n:)
demographic _ demografický , (adj:)
demographic dynamics _ demografická dynamika , ([eko.])
demographic statics _ demografická statika , ([eko.])
demographic statistics _ demografická statistika , ([eko.])
demographic transition _ demografický přechod , ([eko.])
demographically _ demograficky , (adv:)
demography _ demografie , (n:)
demoiselle _ slečna , (n:)
demolish _ zničit , (v:)
demolish _ zbourat , (v:)
demolish _ demolovat , (v:)
demolish _ bourat , (v:)
demolished _ zdemolovaný , (adj:)
demolished _ zbouraný , (adj:)
demolisher _ demoliční stroj ,
demolishing _ demolující , (adj:)
demolition _ zničení , (n:)
demolition _ zbourání , (n:)
demolition _ demolice , (n:)
demon _ démon , (n:)
demonetization _ demonetizace , (n:)
demonetize _ demonetizovat , (v:)
demoniac _ zuřivý , (adj:)
demoniac _ démonický , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line