Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Zobrazuji překlad hesla : D

d _ dostatečně ,
d _ d ,
D&C _ Duck and Cover - a popular 1950 s song in dedication to the atomic bomb (and its possible attack) , ([zkr.])
D/L _ Download, transmit to you , ([zkr.])
D2 _ Degrade and Destroy , ([zkr.] [voj.])
D3 _ Degrade, Disrupt, Deny , ([zkr.] [voj.])
D4 _ Degrade, Disrupt, Deny, Destroy , ([zkr.] [voj.])
dab _ skvrnka ,
dab _ druh ryby , (n: [bio.])
dab _ poklepat , (v:)
dabble _ fušovat , , (účastnit se činnosti, ale nedělat ji vážně)
dabbled _ montoval se do ,
dabbler _ fušer ,
dabbling _ fušování ,
dabchick _ potápka , (n:)
dace _ bělice , , (ryba)
dacha _ chalupa , , (fonetický 'překlad' z ruštiny)
dachshund _ jezevčík , (n:) , (z němčiny)
dactyl _ daktyl ,
dactylic _ daktylský ,
dactyloscopy _ daktyloskopie , (n:) , (nauka o otiscích prstú a jejich porovnávání)
dad _ taťka ,
Dad _ Dad , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Dad _ táta , (n:)
Dad _ tatínek , (n:)
Dada _ Dada , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dada _ dadaismus ,
dadaism _ dadaismus ,
daddy _ tatíček , (n:)
daddy _ táta ,
daddy _ tatínek ,
Dade _ Dade , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
dado _ obložení stěn ,
dads _ taťkové ,
daedal _ komplikovaný , (adj:)
daedal _ důmyslný ,
Daedalus _ Daidalos , ([myt.]) , (otec Ikara)
daemon _ démon , (n:)
DAF _ Divorced Asian Female , ([zkr.])
DAFECS _ Digital Authority Full Engine Control System , ([zkr.] [voj.])
daffodil _ narcis , (n:)
daffodils _ narcisy , (n: pl.)
daft _ pitomý , (adj:)
daft _ hloupý , (adj:)
daft _ blbý , (adj:)
daft _ padlý na hlavu , , (neformální užití: blbý, pitomý)
daftness _ zpitomělost , (n:)
dagger _ dýka ,
daguerreotype _ daguerrotyp , (n:)
Dahl _ Dahl , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dahlia _ jiřina , (n:)
dahlia _ jiřinka ,
Dahomey _ Dahomej ,
Dailey _ Dailey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dailies _ deník ,
daily _ každý den ,
daily _ každodenní ,
daily _ denně , (adv:)
daintily _ půvabný , (adv:)
daintily _ jemný , (adv:)
daintily _ drobný , (adv:)
daintily _ malý , (adv:)
daintily _ úhledný , (adv:)
daintily _ roztomilý , (adv:)
daintiness _ vábnost , (n:)
daintiness _ vybranost , (n:)
daintiness _ vkusnost , (n:)
daintiness _ delikátnost , (n:)
dainty _ okouzlující , (adj:)
dainty _ vkusný , (adj:)
dainty _ vybíravý , (adj:)
dainty _ mlsný , (adj:)
dainty _ delikátní , (adj:)
dainty _ chutný , (adj:)
dainty _ choulostivý , (adj:)
dainty _ lahůdka ,
daiquiri _ alkoholický nápoj , (n:) , (míchaný nápoj z kubánského rumu)
dairies _ mlékárny , (n: pl.)
dairy _ mléčný , (adj:)
dairy _ mlékařství ,
dairy _ mlékárna ,
dairy farm _ mléčná farma ,
dairying _ mlékárenství , (n:)
dairying _ mlékařství , (n:)
dairying _ mléčný průmysl ,
dairymaid _ dojnice , (n:)
dairyman _ mlékař ,
dairywoman _ mlékařka , (n:)
dairywoman _ žena krev a mléko ,
dais _ pódium , (n:)
daisies _ sedmikrásky , (n: pl.)
daisies _ chudobky , (n: pl.)
daisy _ skvost , (n:)
daisy _ chudobka , (n:)
daisy _ sedmikráska ,
daisy wheel _ typové kolečko , (n:) , (tiskárna s typovým kolečkem)
daisy wheel _ kopretina , ([bot.])
Dakar _ Dakar , (n: [jmén.]) , (hl.m. - Senegal)
Dakota _ Dakota ,
Dakota _ okres v USA , (n: [jmén.])
Dakota _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Dakota _ Dakota; Dakotové; dakotština (dialekt); dakotský , (n: adj:) , (indiánský kmen (Santee-Sioux))
Dalai Lama _ Dálaj Láma ,
Dalai Lama _ dalajláma ,
dale _ údolí ,
dales _ údolí ,
dalesman _ obyvatel údolí ,
Daley _ Daley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Dali _ město - Čína , (n: [jmén.])
Dali _ město - Kypr , (n: [jmén.])
Dallas _ Dallas , (n: [jmén.]) , (okres v USA, město - Spojené státy americké, příjmení, ženské křestní jméno)
dalliance _ flirt , (n:)
dalliance _ poměr , (n:)
dally _ laškovati se ,
Dalmatia _ Dalmacie , ([zem.] n:)
dalmatian _ dalmatinec , (n:)
Dalton _ Dalton , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Daly _ Daly , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Dalzell _ Dalzell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
dam _ přehradit , (v:)
dam _ jez ,
dam _ hráz ,
dam _ přehrada ,
dam consolidation _ opevnění hráze , ([eko.])
dam deformation _ deformace hráze , ([eko.])
dam filter _ filtr hráze , ([eko.])
dam height _ výška hráze , ([eko.])
dam sealing _ těsnění hráze , ([eko.])
dam seepage _ průsak hrází , ([eko.])
dam up _ přehradit , (v:)
dam up _ nadržet ,
dam up _ nadržet vodu ,
DAMA _ Demand Assigned Multiple Access , ([zkr.] [voj.])
damage _ újma , (n:)
damage _ ztráta , (n:)
damage _ zničit , (v:)
damage _ zničení , (n:)
damage _ zkazit , (v:)
damage _ poškodit , (v:)
damage _ škoda ,
damage _ poškození ,
damage control _ odstranění následků ,
damaged _ poškozen ,
damaged _ poškozený , (adj:)
damaged goods _ poškozené zboží , (n:)
damager _ ničitel , (n:)
damages _ odškodnění ,
damaging _ škodlivý , (adj:)
damaging _ poškozující ,
damagingly _ ničivě , (adv:)
damascene _ cizelovat , (v:)
damascene _ damaskovat , (v:)
Damascus _ hl.m. - Sýrie , (n: [jmén.])
damask _ damašek ,
dame _ slečna , (n:)
dame _ dáma , (n:)
dammed _ přehrazený , (adj:)
damming _ přehrazující , (adj:)
damming _ přehrazení , (n:)
damming _ hráz ,
dammit _ zpropadeně ,
dammit _ zatraceně ,
damn _ zatracený , (adj:)
damn _ zatraceně ,
damn _ sakra ,
damn _ proklatě ,
damn _ k čertu! ,
damn _ zatratit ,
damn _ proklít ,
damn _ poslat k čertu ,
damnable _ proklatý ,
damnably _ zavrženíhodně , (adv:)
damnation _ věčné zatracení ,
damnation _ zatracení ,
damnatory _ odsuzující , (adj:)
damnatory _ odmítavý , (adj:)
damned _ zatracený ,
damned _ prokletý , (adj:)
damned if you do and damned if you don t _ ať uděláš co uděláš, vždy to bude špatně , ([fráz.]) , (Doslova: zatracený jestli to uděláš a zatracený jestli to neuděláš)
damnedest _ nejzatracenější , (adj:)
damning _ usvědčující , (adj:)
damning _ průkazný , (adj:)
damning _ proklínání , (n:)
damning _ odsuzování , (n:)
damningly _ průkazně , (adv:)
Damon _ Damon , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
damozel _ děva , (n:)
damp _ navlhčit ,
damp _ oslabit ,
damp _ navlhlý ,
damp _ tlumit ,
damp _ utlumit ,
damp _ vlhký , (adj:)
damp _ vlhčit ,
damp _ zvlhčit ,
damp _ zvlhnout ,
damp _ sklíčenost , (n:)
damp _ přitlumit , (v:)
damp _ vlhkost , (n:)
damp _ přidusit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line