Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

car seat _ sedadlo automobilu ,
car wash _ mycí linka , ([amer.])
car-wax _ vosk na auto , ([amer.])
carabineer _ karabiniér , (n:)
carabinieri _ karabiniér , (n:)
caracal _ karakal , (n:)
Caracas _ hl.m. - Venezuela , (n: [jmén.])
Caracas _ hlavní město Venezuely ,
caracole _ půlobrat , (n:)
caracul _ perzián , (n:)
caracul _ karakul , (n:)
carafe _ karafa , (n:)
caramel _ karamel , (n:)
caramelize _ karamelizovat , (v:)
carapace _ krunýř , (n:)
carat _ karát , (n:)
caravan _ karavana , (n:)
caravan _ karavan , (n:)
caravan _ obytný přívěs ,
caravan site _ autokemping ,
caravanning _ kempování , (n:)
caravanserai _ karavanseráj ,
caravanserai _ karavanní stanice ,
caravel _ karavela , (n:)
caraway _ kmín ,
caraway seeds _ kmín ,
carbamide _ močovina , (n:)
carbamide _ karbamid , ([eko.])
carbide _ karbid ,
carbine _ druh pušky ,
carbocaneous _ uhlíkový ,
carbohydrate _ uhlohydrát ,
carbohydrate _ sacharid ,
carbohydrate _ cukr ,
carbohydrates _ karbohydráty ,
carbolic _ karbolový , (adj:)
carbolic _ kyselina karbolová ,
carbolic acid _ kyselina karbolová ,
carbon _ kysličník ,
carbon _ uhlík ,
carbon black _ saze ,
carbon copy _ kopie přes průklepový papír ,
carbon dating _ uhlíkové datování ,
carbon dioxide _ oxid uhličitý , ([chem.])
carbon disulphide _ sirouhlík , ([eko.])
carbon monoxide _ kysličník uhelnatý ,
carbon monoxide _ oxid uhelnatý , ([chem.])
carbon offset deals _ uhlíkové kompenzační jednání , ([eko.])
carbon paper _ uhelný papír ,
carbon storage. _ ukládání uhlíku , ([eko.])
carbon tax _ uhlíková daň , ([eko.])
carbon tetrachloride _ chlorid uhličitý , ([chem.])
carbon-date _ uhlíkové datování ,
carbonaceous _ uhlíkatý ,
carbonaceous _ uhelný ,
carbonado _ diamant , (n:)
carbonate _ sytit oxidem uhličitým , (v:)
carbonate _ uhličitan , (n:)
carbonated _ sycený oxidem uhličitým ,
carbonated water _ sodovka , (n:)
carbonates _ uhličitany ,
carbonation _ karbonizace , (n:)
carbonation _ sycení oxidem uhličitým ,
Carbone _ Carbone , (n: [jmén.]) , (příjmení)
carbonic _ uhličitý ,
carbonic _ uhlíkové , (adj:)
carbonic acid _ kyselina uhličitá , ([chem.])
carboniferous _ uhelný ,
carboniferous _ kamenouhelný ,
Carboniferous _ karbon , , (geologická terminologie)
carbonise _ koksovat , (v:)
carbonise _ karbonizovat , (v:)
carbonization _ karbonizace (vody) , ([eko.])
carbonization _ uhelnatění ,
carbonization _ nauhličování ,
carbonization _ karbonizace ,
carbonize _ uhelnatět , (v:)
carbonize _ karbonizovat , (v:)
carbonized _ zkarbonizovaný , (adj:)
carbonized _ uhelnatěl , (v:)
carbonized _ karbonizoval , (v:)
carbonizer _ stroj pro karbonový tisk ,
carbonizers _ stroje na karbonový tisk ,
carbonizing _ zuhelňování ,
carbonizing _ karbonizace ,
carbonyl _ karbonyl , (n:)
carbonyl chloride _ karbonylchlorid , ([eko.])
carborundum _ karbid křemičitý ,
Carborundum _ karborundum ,
carboxyl _ karboxyl , (n:)
carboxylate _ karboxylát , (n:)
carboy _ demižón , (n:)
carbuncle _ karbunkl ,
carbuncle _ hnisavý zánět kůže ,
carbuncled _ karbunkulózní ,
carbuncular _ týkající se hnisavého zánětu ,
carburetor _ karburátor , (n:)
carburetter _ zplynovač , (n:)
carburetter _ karburátor , (n:)
carburettor _ zplynovač ,
carburettor _ karburátor , (n:)
carburize _ nauhličovat , (v:)
carcajou _ rosomák severní ,
carcase _ mršina , (n:)
carcase _ zdechlina , (n:)
carcass _ mršina , (n:)
carcass _ mrcha , (n:)
carcass _ mrtvé tělo zvířete ,
carcass _ zdechlina ,
carcasses _ zdechliny , (n: pl.)
carcinogen _ karcinogen , ([eko.]) , (Látka schopná vyvolat rakovinu)
carcinogenesis _ rakovina v živé tkáni ,
carcinogenesis _ karcinogeneze , ([eko.]) , (Proces vzniku rakoviny, pravděpodobně sestávající z řady kroků. Zasahuje genom nebo molekulární kontrolní mechanismy cílových buněk, což vede ke vzniku populace buněk změněných.)
carcinogenic _ karcinogenní ,
carcinogenic substance _ karcinogenní látka , ([eko.])
carcinoma _ rakovinný nádor ,
carcinoma _ karcinom ,
card _ pohlednice , (n:)
card _ navštívenka , (n:)
card _ lístek , (n:)
card _ vizitka , (n:)
card _ karta ,
card-carrying _ oficiální , (adj:)
card-carrying member _ pravidelný host , (n:)
card-index _ rejstřík , (n:)
cardamom _ kardamom , (n:)
cardamom _ druh koření , (n:)
cardamon _ kardamon , (n:)
cardamum _ kardamon ,
cardboard _ karton , (n:)
cardcastle _ domek z karet ,
carder _ mykač , (n:)
cardhouse _ domek z karet ,
cardia _ kardie , (n:)
cardiac _ srdeční ,
cardiac arrest _ srdeční zástava ,
Cardiff _ hl.m. - Wales , (n: [jmén.])
Cardiff _ Cardiff , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Cardiff _ hlavní město Walesu ,
cardigan _ svetr ,
cardigan _ pletená vesta ,
cardinal _ základní , (adj:)
cardinal _ hlavní , (adj:)
cardinal _ kardinál , (n:)
cardinal _ menstruace , (n:) , (slang)
cardinal flower _ lobelka , (n:)
cardinal measurement _ kardinální měření , ([eko.])
cardinal number _ kardinální číslo ,
cardinalate _ kardinálská hodnost , (n:)
cardinalate _ kardinálský úřad ,
cardinality _ mohutnost , (n:)
cardinality _ kardinální číslo ,
carding _ mykání , (n:)
cardiogram _ kardiogram ,
cardiograph _ kardiograf , (n:)
cardiograph _ EKG ,
cardiography _ kardiografie , (n:)
cardioid _ kardioida , (n:)
cardiologist _ kardiolog ,
cardiology _ kardiologie ,
cardiomegaly _ kardiomegalie , (n:)
cardiopulmonary _ týká se srdce a plic ,
cardiopulmonary _ kardiopulmonární ,
cardiovascular _ kardiovaskulární ,
carditis _ zánět srdce ,
carditis _ karditis ,
cardroom _ herna , (n:)
cards _ karty ,
cardsharp _ falešný hráč ,
care _ údržba , (n:)
care _ pozornost , (n:)
care _ pečlivost , (n:)
care _ ošetřovat , (v:)
care _ pečovat , (v:)
care _ starat se ,
care _ mít zájem ,
CARE _ název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích ,
care _ starost ,
care _ péče ,
care _ pozor ,
care for _ pečovat o ,
care for _ dbát o ,
care for _ starat se o ,
care for _ postarat se o ,
care for _ postarat se ,
care for _ stát o něco , (v:)
care-laden _ ustaraný , (adj:)
cared _ pečovaný , (adj:)
careen _ naklonit , (v:)
career _ životní dráha ,
career _ profese ,
career _ zaměstnání , (n:)
career _ povolání , (n:)
career _ kariéra , (n:)
career _ hnát se , (v:)
career _ honit se , (v:)
careerism _ kariérizmus , (n:)
careerism _ kariérismus , (n:)
careerist _ kariérista ,
careers _ kariery ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line