Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo C : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Zobrazuji překlad hesla : C

Cape Horn _ mys Horn , ([zem.])
Cape of Good Hope _ mys Dobré naděje , ([zem.])
Cape Town _ město - Jihoafrická Republika , (n: [jmén.])
Cape Town _ Kapské Město , (n: [zem.])
caped _ přiškrcený , (adj:)
caped _ omezený , (adj:)
caper _ žert , (n:)
caper _ kaparovník , (n:)
caper _ kousek , (n:)
caper _ trik , (n:)
capers _ rošťárny , (n:)
capers _ poskakuje ,
capillarity _ kapilarita , (n:)
capillary _ vlásečnice , ([med.])
capillary _ kapilára , ([med.])
capillary _ kapilární , ([med.])
capillary _ vlásečnicový , ([med.])
capillary action _ vzlínání , (n:)
capillary attraction _ vzlínavost , (n:)
capillary elevation _ kapilární vzlínání , ([eko.])
capillary water _ kapilární voda , ([eko.])
capillary zone _ kapilární pásmo (půdní voda) , ([eko.])
capital _ hlavní , (adj:)
capital _ základní jmění ,
capital _ velmi vážný ,
capital _ verzálka , (n:)
capital _ velké písmeno ,
capital _ skvělý , ([hovor.])
capital _ kapitál ,
capital _ hlavice sloupu ,
capital _ hlavní město ,
capital account _ účet kapitálu ,
capital account _ účet čistého jmění ,
capital account _ konto čistého jmění ,
capital account _ kapitálový účet ,
capital accounts _ kapitálové účty , ([eko.])
capital city _ hlavní město ,
capital deepening _ kapitálové prohlubování , ([eko.])
capital expenditure _ investiční výdaje ,
capital expenditure _ investiční náklady ,
capital expenditures _ kapitálové výdaje , ([eko.])
capital formation _ vytváření kapitálu ,
capital formation _ tvoření kapitálu ,
capital gains _ kapitálový zisk , ([eko.])
capital gains tax _ daň z kapitálových výnosů , ([eko.])
capital goods _ kapitálové statky ,
capital goods _ fixní aktiva ,
capital goods _ kapitálové zboží , ([eko.])
capital goods _ investiční statky , (pl.)
capital inflow _ příliv kapitálu ,
capital letter _ velké písmeno ,
capital levy _ kapitálová daň /odvod/ , ([eko.])
capital loss _ kapitálová ztráta ,
capital manor _ panství udělované králem ,
capital market _ kapitálový trh ,
capital markets _ kapitálový trh , ([eko.])
capital messuage _ sídelní panství ,
capital offence _ hrdelní zločin ,
capital outflow _ únik kapitálu ,
capital outlay _ kapitálový výdaj , ([eko.])
capital punishment _ trest smrti ,
capital stock _ základní jmění ,
capital stock _ kmenové jmění ,
capital stock _ kmenové akcie ,
capital transfer _ převod kapitálu ,
capital transfer _ kapitálový převod ,
capital transfer tax _ daň z převodu kapitálu , ([eko.])
capital-intensive _ investičně náročný ,
capitalisation _ kapitalizace , (n:)
capitalise _ kapitalizovat , (v:)
capitalised _ kapitalizovaný , (adj:)
capitalised _ kapitalizoval , (v:)
capitalising _ kapitalizování , (n:)
capitalism _ kapitalismus , (n:)
capitalist _ kapitalista , (n:)
capitalist _ kapitalistický , (adj:)
capitalistic _ kapitalistický , (adj:)
capitalistically _ kapitalisticky , (adv:)
capitalists _ kapitalisté ,
capitalization _ kapitalizace , (n:)
capitalization _ financování ,
capitalizations _ kapitalizace , (pl.)
capitalize _ psát s velkým počátečním písmenem ,
capitalize _ kapitalizovat , (v:)
capitalize _ financovat ,
capitalized _ kapitalizovaný , (adj:)
capitals _ kapitály ,
capitation _ daň z hlavy ,
Capitol _ Kapitol , ([zem.])
capitular _ kapitulární , (adj:)
capitulate _ kapitulovat , (v:)
capitulated _ kapituloval , (v:)
capitulation _ kapitulace , (n:)
capo _ znovu ,
capon _ kapoun ,
caponize _ kapounovat , (v:)
capote _ dlouhý plášť ,
capped _ uzavřený ,
capped rate _ pohyblivá úroková sazba se stropem ,
capping _ upevnění závěsu ,
cappuccino _ kapučíno ,
capriccio _ capriccio , (n:)
caprice _ vrtoch ,
caprice _ rozmar ,
capricious _ rozmarný ,
capricious _ vrtošivý ,
capriciously _ rozmarně ,
capriciousness _ rozmarnost ,
capricorn _ kozoroh , (n:)
caprine _ kozlí ,
caprine _ kozí ,
capriole _ výskok , (n:)
capriole _ poskok , (n:)
capriole _ kapriola ,
caps _ víčka , (n:)
caps _ velká písmena , (n:)
caps _ kapitálky , (n: pl.)
capsicum _ paprika , (n:)
capsize _ převrhnout , (v:)
capsized _ převrhl se ,
capstan _ svislé vratidlo ,
capstone _ vyvrcholení , (n:)
capsular _ pouzdrový ,
capsulated _ opouzdřený , (adj:)
capsule _ kapsle ,
capsule _ pouzdro ,
capsule _ váček ,
capsule _ tobolka ,
capsulize _ zapouzdřit ,
Capt. _ kapitán ,
captain _ kapitán , (n:)
captaincy _ kapitánství , (n:)
captains _ kapitáni ,
captainship _ kapitánství ,
caption _ titulek , (n:)
caption _ podtitulek , (n:)
captions _ titulky , (n: pl.)
captions _ podtitulky , (n: pl.)
captious _ šťouravý , (adj:)
captious _ rýpavý , (adj:)
captious _ chytrácký , (adj:)
captiousness _ záludnost , (n:)
captiousness _ úskočnost , (n:)
captiousness _ rýpavost , (n:)
captivate _ upoutat , (v:)
captivate _ zaujmout ,
captivated _ zaujal , (v:)
captivated _ upoutal , (v:)
captivating _ podmanivý , (adj:)
captivation _ uchvácení , (n:)
captive _ zajatý , (adj:)
captive _ zajatec ,
captive _ vězeň ,
captivity _ zajetí ,
captor _ únosce , (n:)
capture _ zaujmout , (v:)
capture _ zachytit , (v:)
capture _ dopadnout , (v:)
capture _ dopadení ,
capture _ chycení ,
capture _ chytat ,
capture _ chytit ,
capture _ uchvátit ,
capture _ zmocnit se ,
capture _ zajmutí ,
capture _ ukořistit , (v:)
capture _ ovládnout , (v:)
capture _ kořist ,
capture _ dobytí ,
capture _ zajmout , (v:)
capture concept. _ pojem chyceného , ([eko.])
capture hypothesis _ hypotéza pasti , ([eko.])
capture the imagination _ probudit fantazii ,
captured _ chycený , (adj:)
captured _ zajatý , (adj:)
capturer _ kdo zajal ,
capturer _ kdo ukořistil ,
capturer _ kdo chytil ,
captures _ uchvacuje , (v:)
captures _ obsazuje , (v:)
capturing _ vystižení ,
capturing _ dobývání ,
capuchin _ kapucín , (n:)
caput _ hlava , (n:)
Caputo _ Caputo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
capybara _ kapybara , (n:)
car _ vagon , (n:)
car _ auto , (n:)
car _ automobilový , (adj:)
car _ osobní vůz ,
car _ osobní vozidlo ,
car _ automobil , (n:)
car _ vůz vozu ,
car _ vůz ,
car bodywork _ karoserie ,
car buff _ milovník automobilů ,
car park _ parkoviště ,
car pool _ autopark ,
car repair service _ autoopravna ,
car school _ autoškola , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line